Hyppää sisältöön

Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Mika Tirronen:
Suomalaista koulujärjestelmää pidetään edelleen arvossa Aasian maissa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 22.3.2024 10.57
Uutinen
Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Mika Tirronen

Mika Tirronen aloitti tammikuun alussa Team Finland Knowledge -erityisasiantuntijana Singaporessa, mistä käsin hän vastaa korkeakoulutus- ja tiedeyhteistyön vahvistamisesta Kaakkois-Aasian alueella. Alueella asuu noin 650 miljoonaa ihmistä, ja suurimmassa osassa maista väestö on nuorta eli käy koulua tai opiskelee – ja miettii tulevaa uraansa. Monilla suomalaiskorkeakouluilla on jo aktiivista yhteistyötä, mutta Kaakkois-Aasia tarjoaa paljon mahdollisuuksia uusille avauksille.

Singapore pesi taas pöydän loppuvuodesta 2023 julkistetuissa PISA-tuloksissa. Tulokset ovat niin hurjia, että mahdetaanko siellä enää edes noteerata Suomea?

- Kaakkois-Aasiassa PISA-lukutaito on parempaa, kuin ehkä ajattelemmekaan, mutta Suomalaista koulujärjestelmää pidetään edelleen arvossa Aasian maissa, Tirronen rauhoittelee. Täällä ymmärretään, että kilpajuoksu arvosanoista kuuluu täkäläiseen järjestelmään, täällä selviämiseen. Mutta sen varjopuolet myös ymmärretään hyvin. Katsotaan myös sitä, missä innovaatiot syntyvät. Eikä meillä ole mitään hävettävää siinä vertailussa, päinvastoin, niissä katsauksissa olemme yksi kärkimaista. Kyllä avaintoimijat tietävät sen.

Innovaatioissa Suomella on puhujan paikka

Aasiassa usein kysytään, minkälaista innovaatiokoulutuksen tulisi olla, mikä on salaisuutemme siinä. 

- Itse ajattelen, että innovaatiot kytkeytyvät luovuuteen, vapauteen, uteliaisuuteen. Kuinka hyvin koulujärjestelmä ruokkii sellaista? Mikä on oikea tasapaino tiedollisen painotuksen ja vapaa-ajattelun välillä?

Suomi voisi tuoda hedelmällisiä elementtejä tähän keskusteluun. Suomessa on paljon luovien alojen osaamista ja innovaatioita, on jopa kansainvälisiä tähtiä. 

- Koen, että Singaporessa ollaan avoimia ja uteliaita, oppiminen ja selviytyminen on geeneissä – kuten myös meillä. Käytännöt ovat kuitenkin erilaisia, ja se johtuu kulttuurisista eroista. Tätä on kiehtova yrittää ymmärtää ja seurata. 

Luovuus ja innovaatiot ovat myös luontevia maakuvatyön elementtejä.

Luottamuksen rakentaminen tärkeää

Haasteena alueella on kova kilpailu, joka on syvällä myös aasialaisessa kulttuurissa. Meidän suomalaisten täytyy olla toimissamme strategisia, pitkäjänteisiä ja viisaita. Tirrosen mukaan verrokkimaamme ovat nopealiikkeisiä ja taktisia. Ne näkevät Kaakkois-Aasian valtavana resurssina, ja monella maalla on isot tiimit Singaporessa.

- Täällä on opittu toimimaan parhaiden kanssa. Me kuulumme siihen joukkoon monissa avainteknologioissa. Täällä ehkä vierastetaan kokeilevuutta ja suositaan valmiita, ’parhaita’ ratkaisuja. Sehän kyllä sopii, mutta voimme olla tuomassa kuvaan myös innovatiivisempia ja kokeilevampia lähestymistapoja. Se kuitenkin edellyttää tiivistä yhteistyösuhdetta ja luottamusta.

Turbulenssia ja yhtenäisyyden eetosta

Kaakkois-Aasiassa on monia poliittisia järjestelmiä, uskontoja ja etnisyyksiä. Jokainen maa vaatii tuntemista ja perehtymistä. Tähän Tirronen perään kuuluttaa pitkäjänteisyyttä. Osa alueen maista kärsii epävakaudesta, kun taas Singaporessa on vahva integraation eetos, joka kumpuaa aiemmista köyhyyden ja sekasorron ajoista. 

Tirrosen mielestä Kaakkois-Aasia selittyy pitkälti muutamalla perushavainnolla. 

-Täällä ei ole valistuksen eikä romantismin filosofista perinnettä, sehän on eurooppalainen ilmiö. Teesi-antiteesi-synteesi ei toimi Aasiassa. Itse näen sen niin, että erimielisyydet joko kärjistyvät tai ne pidetään visusti kulissien takana. Singaporessa on samankaltainen poliittinen järjestelmä kuin Japanissa. Asioita lähestytään vähän eri kulmasta kuin meillä.

Opettamisen sijasta Tirrosta kiinnostaa pyrkimys ymmärtää asioita.

- Singapore on like-minded maa, jossa esimerkiksi Venäjän toimet on tuomittu, ja puolen valinta on selvä. Pienellä maalla, kuten myös meillä, monet kysymykset ovat eksistentiaalisia, niistä ei keskustella. 

Edeltäjä luonut hyvän pohjan

Singaporeen on helppo asettua. Intia-komennuksen jälkeen kaupungissa vallitseva harmonia on hermolepoa, tilanne naurattaakin Tirrosta: 

- Jossain toisessa tilanteessa yletön puhtaus, harmonia ja toimivuus saattaisi jopa aiheuttaa angstia. Nyt se on helpottavaa, samoin kuin se, että kaupunki on täynnä tavallisten ihmisten kauppoja, joista voi ostaa tavallisia asioita.

Töitä ei myöskään tarvitse aloittaa nollasta. 

- Näen, että täällä on hyvät pohjat olemassa. Korkeakouluilla on ilahduttavasti operaatioita alueella.

Korkeakoulujen yritysyhteistyössä, TKI-toimissa ja osaajapolkujen kehittämisessä Tirronen näkee paljokin hyödyntämätöntä potentiaalia. 

- Suomella on hyvä maine, ja TKI-piireissä meidät tunnetaan. Edeltäjäni on tehnyt erinomaista työtä.

Tirronen tehnyt uransa OKM:n sektorilla tutkijana, tutkimusrahoituksen vastuuvirkamiehenä sekä erityisasiantuntijana Pekingissä ja New Delhissä. Hän on tehnyt 20 vuotta läheistä yhteistyötä Aasian maiden kanssa ja asunut Aasiassa 10 vuotta.

Lue lisää Team Finland Knowledge -verkostosta