Hyppää sisältöön

Team Finland Knowledge -erityisasiantuntija Johanna Kivimäki: Suomea ja Latinalaista Amerikkaa on tärkeää tuoda lähemmäs toisiaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 2.11.2022 10.14
Uutinen
Team Finland Knowledge Johanna Kivimäki

Team Finland Knowledge -verkoston erityisasiantuntijaksi Brasilian São Paulon konsulaattiin nimitetty yhteiskuntatieteiden maisteri Johanna Kivimäki suuntaa mielellään voimavaransa Latinalaisen Amerikan maiden ja Suomen yhteistyön kehittämiseen.

”Lattarimaihin” jo opintojensa aikana vetoa tuntenut Kivimäki luonnehtii virkaa luonnolliseksi jatkumoksi aiemmalle työkokemukselleen.

− Olen viimeiset kymmenen vuotta ollut edistämässä suomalaisten yliopistojen yhteistyötä globaalin etelän kumppanien kanssa, tehnyt paljon yhteistyötä opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa ja seurannut Team Finland Knowledge -verkoston toimintaa.

Edellisessä työssään Kivimäki toimi suomalaisten yliopistojen UniPID-verkoston johtajana. Erityisasiantuntijan työ on luonteeltaan samankaltaista edellisen toimen kanssa, mutta nyt panos keskittyy Latinalaisen Amerikan ja Brasilian suuntaan. 

− Aiemmasta kokemuksestani haluan tuoda tähän työhön mukaan yhä vahvemmin globaalivastuun, tutkimuksen ja korkeakoulutuksen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden sekä tasavertaisen ja vastuullisen kumppanuuden näkökulmia. Nämä resonoivat erityisen vahvasti juuri LAC-alueella. 

Venezuelassa aiemmin vuosia asunut Kivimäki kertoo odottavansa innolla pääsyä jälleen tuttuun kulttuuriympäristöön. Latinalaisessa Amerikassa häntä vetää puoleensa aina uudelleen sille ominainen alegría, ilo.

− Sitä voisi ehkä tuoda enemmän myös Suomeen. Vaikka elämä voi olla haastavaa, niin tietty kantava voima, sellainen ilo, on olemisessa mukana.

Globaalit haasteet yhdistävät

Erityisasiantuntijan työssä Kivimäkeä motivoi erityisesti mahdollisuus olla tukemassa ja edistämässä suomalaisen korkeakoulu- ja tutkimussektorin osallistumista ratkaisujen etsimiseen globaaleihin haasteisiin yhdessä Latinalaisen Amerikan kumppanien kanssa.

− Yhteisiä monitieteellisiä teemoja löytyy aina terveysuhista, ilmastonmuutoksesta ja luontokadosta talouden hiipumisen, sosiaalisen eriarvoistumisen ja oppimisen kriisin kysymyksiin ja moniin muihin. 

Kivimäen mukaan näitä haasteita ratkottaessa täytyisi etsiä yhteiset tavoitteet eri toimijoiden välillä. Olennaista on myös se, minkälaista yhteistyötä intressien ympärille syntyy.

−Näkisin, että Suomella ja LAC-alueella on yhteisiä intressejä ja osaamista jaettavana puolin ja toisin esimerkiksi avoimen tieteen ratkaisujen saralla. 

Kivimäen mielestä voitaisiin panostaa sellaisiin teemoihin, joissa on jo vahvaa yhteistyötä eri aloilla liittyen erityisesti vihreään siirtymään ja digitaaliseen transformaatioon. 

− Unohtamatta pitkäaikaista yhteiskuntatieteellisen ja humanistisen tutkimusyhteistyön traditiota Latinalaisen Amerikan maiden kanssa.

Enemmän yhteistyötä ja osaajia Suomeen

Innostavaa virassa on myös tilaisuus päästä edistämään suomalaisen korkeakoulu- ja tutkimusjärjestelmän ja toimijakentän ja sitä kautta myös laajemman suomalaisen yhteiskunnan moninaistumista. 

− Tärkeää on myös ylipäätään Latinalaisen Amerikan merkityksen vahvistaminen osana suomalaisen korkeakoulu- ja tutkimuskentän kansainvälistämistä.

Kivimäki toivoo enemmän yhteistyötä LAC-alueen toimijoiden kanssa muun muassa yhteisten hankkeiden ja dialogin lisääntymisen muodossa. Hän myös näkee Latinalaisessa Amerikassa paljon potentiaalia paikkaamaan mahdollisesti idän suunnasta hiipuvaa osaajien Suomeen saapumista. 
Mahdollisena keinona saada Suomeen esimerkiksi enemmän opiskelijoita Kivimäki nostaa esiin täällä jo olevien latinalaisamerikkalaisten opiskelijoiden, tutkijoiden sekä alumniverkostojen hyödyntämisen. Hän huomauttaa, että parhaita viestinviejiä ovat he, joilla on kokemusta Suomesta.

− Suomessa on esimerkiksi Brasiliasta melko paljon opiskelijoita ja tohtorikoulutettavia. Koen, että usein nimenomaan Latinalaisen Amerikan maista tulevilla ihmisillä on tietyllä tapaa helppo integroitua ja olla täällä. Sitä kokemusta pitäisi hyödyntää.

Kivimäki lisää, että myös Suomessa on kasvamassa pitkällä tähtäimellä espanjankielentaitoinen ja LAC-alueesta kiinnostunut uusien tieteentekijöiden sukupolvi, jolle on nyt syytä avata erilaisia yhteistyöväyliä tuomaan Latinalaista Amerikkaa lähemmäs Suomea ja toisin päin.