Yhdysvallat ja Kanada

Ilkka TurunenIlkka Turunen

Erityisasiantuntija Ilkka Turunen on toiminut korkeakoulutuksen ja tutkimuksen erityisasiantuntijana Suomen Washingtonin suurlähetystössä lokakuusta 2018 lähtien. Ilkalla on pitkä kokemus koulutus-, tutkimus- ja innovaatiopolitiikan tehtävistä kaikilla päätöksenteon tasoilla.  Ennen nykyistä tehtäväänsä Ilkka Turunen on työskennellyt muiden muassa tutkimus- ja innovaationeuvoston pääsihteerinä, opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikön esikunnassa sekä ulkoministeriön palveluksessa Brysselissä ja Pariisissa.

Ilkka Turusen tehtävän painopisteitä ovat toimintaympäristön analyysi sekä koulutus- ja tiede- ja innovaatiopolitiikan seuranta. Hän tukee TKI-politiikkaa raportoimalla Yhdysvaltojen akateemisesta maailmasta ja sitä koskevista tutkimuksista ja suunnitelmista. Turunen kartoittaa myös yhteistyö- ja rahoitusmahdollisuuksia. Vastuualueeseen kuuluu Study in Finland/Talent Boost –toiminnan tukeminen sekä alumnityön aktivointi ja kehittäminen. Tavoitteena on, että Suomen korkeakoulut olisivat näkyvästi läsnä ja verkostoituisivat nykyistä vahvemmin Pohjois-Amerikan korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja yritysten kanssa. Tämän lisäksi Ilkka Turusen tavoitteena on saada lisää kansainvälisiä opiskelijoita, tutkijoita ja osaajia Suomeen. Turusen työhön kuuluu suomalaisten toimijoiden yhteistyön vahvistamista sekä yhteydenpitoa tutkimuksen kannalta keskeisiin ministeriöihin, korkeakouluihin, tutkimuslaitoksiin sekä ohjausryhmään sekä korkeakoulujen kv-foorumiin.

Yhdysvallat – johtavan tiedemaan haasteita

Yhdysvallat on johtava korkeakoulu- ja tiedemaa. Sen julkiset ja yksityiset investoinnit tutkimus- ja kehitystoimintaan ovat yhteensä 500 miljardia dollaria vuodessa. Yhdysvalloissa työskentelevät tutkijat saavat edelleen suurimman osan tieteen Nobel-palkinnoista. Lähes puolet tieteellisesti vaikuttavimmista artikkeleista syntyy Yhdysvalloissa. Ranking-listojen kärjessä olevat varakkaat ja autonomiset yliopistot sekä niiden ympärille syntyneet osaamiskeskittymät ovat houkutelleet Yhdysvaltoihin yli miljoona korkeakouluopiskelijaa kaikkialta maailmasta. Ulkomaalaisia opiskelijoita on erityisen paljon luonnontieteiden ja tekniikan alueilla. Vuonna 2018 Yhdysvaltojen yliopistoissa opiskeli 800 000 ulkomaista tohtoriopiskelijaa tai väitöskirjan jälkeisten opintojen harjoittajaa.

Yhdysvallat joutuu seuraavan sukupolven aikana sopeutumaan suureen muutokseen. Maailman inhimillisten ja aineellisten voimavarojen painopiste on siirtynyt nopeasti Aasiaan. Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen globaali suurvaltakilpailu vaikuttaa korkeakoulu- ja tutkimusmaailmaan, koska kilpailussa on ytimeltään kysymys tieteellisestä ja teknologisesta johtoasemasta, osaamisesta ja tiedon hallinnasta.

Tutkimuksen ja yliopistojen taso nousevat Kiinassa ja muissa osaamiseen panostavissa maissa. Yhdysvallat menettää johtoasemiaan joillakin tieteenaloilla. Strateginen suurvaltakilpailu, kauppasodat, tiukentuva maahanmuutto- ja viisumipolitiikka, nationalismi ja turvallisuusnäkökohtien korostuminen voivat tuoda lähivuosien kansainväliseen korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyöhön epävarmuutta.

On kuitenkin perusteltua uskoa Suomen ja maailman kannalta myönteiseen kehityskulkuun. Tutkimuksen globaali keskinäisriippuvuus on syvää. Avoimuus, liikkuvuus, kansainvälinen yhteistyö ja uudet panostukset osaamiseen ovat Yhdysvaltojen talouden dynamiikan kannalta välttämättömiä. Maa pärjää suurvaltakilpailussa vain kytkeytymällä entistä vahvemmin uuden tiedon tuotannon keskuksiin.

 

Suomi ja Yhdysvallat – yhdessä tutkimuksen ja koulutuksen kärjessä

Suomella on erinomainen mahdollisuus lisätä yhteistyötä Yhdysvaltojen korkeakoulujen, oppilaitosten, tutkimustyötä tekevien yritysten ja alueellisten toimijoiden kanssa. Yhdysvaltojen julkisen tutkimusrahoituksen kääntyminen kasvuun parantaa kansainvälien yhteistyön edellytyksiä. Monet maailman suurimpien julkisten rahoittajien (DARPA, NIH, NASA, NSF, NASA, NIST) instrumentit ovat myös ulkomaisten toimijoiden haettavissa ja käytettävissä. Tämä edellyttää tutkimuksen ja opetuksen korkeaa laatua, yhdysvaltalaisia kumppaneita, näyttöä tuloksellisesta yhteistyöstä ja usein myös omia investointeja.

Ruohonjuuritasolla, keskinäisinä tieteellisinä viittauksina mitaten yhdysvaltalaiset tutkijat ovat jo nykyään suomalaisten tutkijoiden tärkeimpiä kumppaneita. Fulbright-ohjelmassa on syntynyt vuosikymmenten kuluessa usean tuhannen tutkijan, opettajan ja muun asiantuntijan alumniverkosto, joka on hyvä perusta korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön laajentamiselle ja syventämiselle.

Suomella on hyvä maine koulutus-, tiede ja teknologiamaana ja luotettavana yhteistyökumppanina. Suomella ja Yhdysvalloilla on paljon yhteistä agendaa koulutuksessa ja tutkimuksessa. Yhdysvaloissa kiinnostavia osaamisalueitamme ovat mm. tekoäly, 5G ja 6G, kvanttilaskenta, kyberturva, arktinen tutkimus, yksilöllinen lääketiede, matematiikan ja luonnontieteiden opetus, opetussuunnitelmatyö, digitalliset oppimisympäristöt, väestön lukutaidon monipuolinen kehittäminen ja opettajankoulutus.

Yhdysvallat ei ole inhimillisiltä voimavaroiltaan omavarainen. Se on jäänyt jälkeen kärkimaista osaamisen ja koulutuksen tasossa. Koulutuksen kehittäminen avaa mahdollisuuksia koulutusvientiin.

Ilkka Turunen Twitterissä:

@ilkka_turunen

Washington D.C. (Yhdysvallat ja Kanada)