Hyppää sisältöön

Koronaturvallisuudesta paikallisia toimia korostava uusi suositus varhaiskasvatukseen, oppilaitoksille ja korkeakouluille

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 12.10.2021 11.53
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinninlaitos ovat antaneet varhaiskasvatusta, kouluja, oppilaitoksia ja korkeakouluja varten uudet terveysturvallisuutta koskevat suositukset, joissa on huomioitu tartuntatautilain muutokset ja siirtyminen paikallisiin ja alueellisiin täsmätoimiin koronarajoituksia purettaessa. Suositukset on päivitetty vastaamaan voimassa olevia koronaepidemiaan liittyviä muita suosituksia ja valtioneuvoston linjauksia. 

Suosituksen tarkoituksena on tukea varhaiskasvatuksen ja koulutuksen turvallista järjestämistä ja tilojen turvallista käyttöä koronaepidemian aikana. Suosituksia noudattamalla voidaan estää tartuntoja ja vähentää altistumisia. Jos alueellisia tartuntarypäitä ilmenee, epidemiaa torjutaan ensisijaisesti paikallisilla ja alueellisilla toimilla tartuntatautilakiin perustuen. Uudet suositukset korvaavat elokuussa annetut vastaavat suositukset.

Suositukset maskin käytöstä voivat vaihdella alueellisesti

Koronaviruksen tartuntariski varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen seurannassa ollut pieni, eikä kasvomaskin käytöstä ole tarvetta enää antaa yleistä valtakunnallista opetussektoria koskevaa suositusta. Alueelliset ja paikalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat epidemiatilanteen mukaan antaa omia täydentäviä tai rajatumpia suosituksia, jotka perustuvat heidän riskinarvioonsa. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät vastaavat opiskeluympäristön turvallisuudesta ja voivat antaa omia opetus- ja tenttitiloja koskevia maskisuosituksia. Suositukset maskin käytöstä oppilaitoksissa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa voivat siksi vaihdella alueellisesti ja oppilaitoksittain.

Tartuntatautilain väliaikaiset säännökset toimenpiteistä koronaepidemian ehkäisemiseksi ovat voimassa 31.12.2021 asti. Tartuntatautilain mukaan on edelleen huolehdittava tilojen tehostetusta puhdistamisesta ja siitä, että esimerkiksi käsien puhdistamiseen on mahdollisuus. 

Tartuntatautilaista on poistettu aiempi kahden metrin väljyysvaatimus. Oleskelu on silti edelleen hyvä järjestää mahdollisimman väljästi. Riittävä etäisyys ja lähikontaktien välttäminen estävät tartuntoja. Valtakunnallisesta suosituksesta pitää opetusryhmät erillään voidaan luopua. Samoin luovutaan aiemmasta kahden metrin valtakunnallisesta turvavälisuosituksesta.

Menettelyissä ollaan siirtymässä tartuntatautilain mukaisiin toimivaltuuksiin

Valtioneuvoston 9.9.2021 tekemän periaatepäätöksen mukaisesti aiemmin alueellisiin epidemiavaiheisiin (perustaso, kiihtymisvaihe, leviämisvaihe) perustuneista rajoituksista ja suosituksista luovutaan, kun riittävä rokotuskattavuus on saavutettu. Rajoituksia voidaan alueilla purkaa asteittain jo aiemmin, jos tautitilanne sen sallii. Varhaiskasvatuksessa, kouluissa, oppilaitoksissa ja korkeakouluissa menettelyt perustuvat niiden toimintaa sääteleviin lakeihin sekä ensisijaisesti tartuntatautilain mukaisiin toimivaltuuksiin.

Mahdollisten tartuntojen leviämisen estämiseksi kaikkien on tärkeää noudattaa käytäntöä, jossa oireisena tai sairaana ei osallistuta varhaiskasvatukseen, opetukseen ja muuhun oppilaitosten tiloissa järjestettävään toimintaan.

Lisätietoja: 
ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen p. 0295 330 258  (varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa sivistystyö)
opetusneuvos Heli Nederström, p. 0295 330 122  (varhaiskasvatus, perusopetus ja vapaa sivistystyö, tavoitettavissa 13.10. >) 
hallitusneuvos Sami Aalto, p. 0295 330 082 (lukiot ja ammatillinen koulutus) 
hallitusneuvos Laura Hansén, p. 0295330098 (korkeakoulut)

Ammatillinen koulutus Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus