Hyppää sisältöön

Opiskelijoiden hyvinvoinnin ja oppimisen tueksi erityisavustuksia

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.12.2021 14.08
Tiedote

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on linjannut uusista erityisavustuksista, jotka on tarkoitettu korkeakouluopiskelijoiden opintojen ja hyvinvoinnin edistämiseen koronapandemian aikana. Avustuksia myönnetään 32 hankkeeseen. Hankkeissa opiskelijoiden edustajien ja korkeakoulujen yhteistyö on keskeisessä roolissa. Lisäksi rahoitetaan yhtä hyvinvointihankkeiden yhteistyötä koordinoivaa ja hyvien käytäntöjen levittämistä tukevaa korkeakoulujen yhteishanketta.

Hankkeissa järjestetään ja kehitetään matalan kynnyksen palveluita, kuten tuutori- ja vertaistukitoimintaa, sekä vahvistetaan ja järjestetään korkeakouluopiskelijoiden ohjaus- ja tukipalveluita, kuten opintoneuvontaa sekä opintopsykologi- ja kuraattoripalveluita. Avustetuissa hankkeissa myös edistetään ja kehitetään aiemmissa hankkeissa käynnistettyjä toimia.

– Olen erittäin huolissani opiskelijoiden hyvinvoinnista, joka koronan myötä on heikentynyt entisestään. Tuoreen korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan joka kolmas opiskelija kärsii ahdistus- ja masennusoireista, Kurvinen sanoo.

– Opiskelija tarvitsee yhteisöllisyyttä, ei yksinäisyyttä. Korona-aika on haitannut sekä opiskelua että vapaa-ajan viettoa. Opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseen tarvitaan lisätoimia paikallisesti ja valtakunnallisesti.

Koronaepidemiasta johtuva poikkeustila on vaikuttanut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opetuksen järjestämiseen ja sitä kautta opiskelijoiden oppimisen edellytyksiin ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Helsinki Graduate School of Economicsin tilannehuoneen raportin 16.8.2021 mukaan korona-aika on koetellut erityisesti korkeakouluopiskelijoita ja mielenterveyspalvelujen käyntimäärät ovat nousussa.

Poikkeuksellisten olojen jatkuessa ja normaalioloihin ennen pitkää siirryttäessä on korkeakouluissa tärkeää kiinnittää huomiota opiskelijoiden hyvinvointiin ja itseohjautuvuuden valmiuksien kehittymiseen. Myös opintoihin uudelleenkiinnittyminen ja opintojen eteneminen on huomioitava, mikäli pandemia on viivästyttänyt opintoja. Opiskelijoiden yksinäisyyden kokemuksesta syntyneisiin tunteisiin ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen tulisi kiinnittää erityistä huomioita.

Avustuksia jaetaan yhteensä kuuden miljoonan euron verran. Kyseessä on vuoden 2021 neljännessä lisätalousarviossa korkeakoululaitoksen ja tieteen yhteisiin menoihin tehdystä 4 miljoonan euron lisäyksestä ja muiden määrärahojen käytöstä.

Myönnetyt erityisavustukset

Hakija ja toteuttajat Hanke Myönnetty avustus
Centria-ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Opiskelijakunta Copsa ONNI – opiskelijoiden onnistunut ohjaus 87 800 €
Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Kaakkois- Suomen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Opiskelijahyvinvoinnin ja opintojen etenemisen kehittäminen sekä oppimisvajeen tasoittaminen 195 200 €
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta OSAKO Tuutori Tori: Tutortoiminnan kehittäminen, soveltaminen ja standardointi opintojen edistämiseksi. 170 600 €
Itä-Suomen yliopisto SILLAT II -JATKOHANKE tukemaan opiskelijoiden oppimisvajetta, sujuvaa opiskelua ja opiskelijahyvinvointia UEFissa. 272 900 €
Helsingin yliopisto Opiskelijoiden ohjauksen ja hyvinvoinnin uusi palvelumalli 500 400 €
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Jyväskylän ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta JAMKO
Yhteisöllinen ja yhdenvertainen ammattikorkeakoulu 150 200 €
Åbo Akademi Nystart! II – syftar till att stödja studerande och förebygga att studier fördröjs eller avbryts 118 100 €
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Metkasti Metropoliassa kohti kukoistusta (MMKK) - opiskeluhyvinvoinnin edistämishanke 313 000 €
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy MoniTori - Monipaikkaisen oppimisen tuki 155 100 €
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Opiskelijoiden kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin, elämänhallinnan ja
opintokyvykkyyden ja -suoritusten
parantaminen
202 700 €
Taideyliopisto, yhteistyössä mukana Taideyliopiston ylioppilaskunta Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja tulevaisuususkon tukeminen sekä opintopsykologipalveluiden vahvistaminen. 61 000 €
Yrkeshögskolan Arcada Ab,
yhteistyössä mukana Arcada
studerandekår - ASK
Välmående och mentorskap 75 600 €
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy,
yhteistyössä mukana Karelia-ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta POKA
Vauhtia opintoihin: varhainen tuki ja ohjaus 99 200 €
Tampereen korkeakoulusäätiö sr, yhteistyössä mukana Tampereen
ylioppilaskunta
TreSilienssi 2.0 Tampereen
yliopistoyhteisössä
353 200 €
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Tampereen ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta
Parvesta tukea ja onnistumisia 203 800 €
Suomen Humanistinen
Ammattikorkeakoulu Oy
Opintopsykologipalvelut ja ohjaus opiskelijahyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden tukena koronakriisistä toipumiseksi
Humakissa
60 100 €
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy Kuraattoripalveluista tukea opintoihin (KUTO) -hanke 111 600 €
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy Koppi! Korona-ajan opinnot valmiiksi opiskelijalähtöisellä ohjauksella ja Poikkeamon tuella -hanke 160 900 €
Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy, yhteistyössä mukana Diakonia-ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta - O'Diako
Opiskelijoiden oppimisvajeen tasoittaminen, opintojen etenemisen, ohjauksen ja
opiskelijahyvinvoinnin tuki Diakissa
85 900 €
Jyväskylän yliopisto, yhteistyössä mukana Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Korkeakoulujen opiskelijahyvinvointi- ja
ohjaushankkeiden koordinaatiohanke
320 000 €
Jyväskylän yliopisto, yhteistyössä mukana Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta Opintojen etenemisen, hyvinvoinnin ja ohjauksen tukeminen Jyväskylän yliopistossa 210 100 €
Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, yhteistyössä mukana Studerandekåren vid Yrkeshögskolan Novia - Novium Stöder och stärker studerandes egna resurser och tilliten till förmågan och motivationen att genomföra studierna. 98 700 €
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT, yhteistyössä mukana Lab-ammattikorkeakoulu Hanke kehittää ohjausta, putoamisvaarassa olevien opiskelijoiden opintojen edistämistä ja lisää yhteisöllisyyttä. 298 300 €
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab VamKIT2: Koko opiskelu-uran aikainen opintojen ja elämänhallintataitojen
tukeminen ja kehittäminen
85 800 €
Turun ammattikorkeakoulu Oy,
yhteistyössä mukana Turun
ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta – TUO
Yhdessä eteenpäin - Yhteisöllisyys opiskelijoiden hyvinvoinnin tukena 203 000 €
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy VOIMALA 168 900 €
Aalto-korkeakoulusäätiö sr Opiskelijarajapinnassa vertaisena ja viestijänä toimivien hyvinvointilähettiläiden palkkaaminen 165 400 €
Oulun Yliopiston Ylioppilaskunta, yhteistyössä mukana Oulun yliopisto Oulun yliopiston opiskelijoiden ohjauksen, hyvinvoinnin sekä opintoihin kiinnittymisen
edistäminen.
236 600 €
Turun yliopisto Mielen päällä - opiskelijahyvinvointia yhteisöllisyyden ja vertaistukitoiminnan kautta 293 300 €
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy,
yhteistyössä mukana Satakunnan ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta (SAMMAKKO)
FeelWell. Katse opiskelijoiden hyvinvointiin. 133 500 €
Lapin Yliopisto, yhteistyössä mukana Lapin ammattikorkeakoulun
opiskelijakunta, Lapin yliopiston
ylioppilaskunta, Lapin
ammattikorkeakoulu
Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin tukeminen tapahtumatoiminnalla sekä vahvuusperustaisella ohjauksella. 230 000 €
Svenska Handelshögskolan Stöd för studenternas välmående efter Corona-pandemin, samtalstjänster,
uppföljande verksamhet och samhörighet
70 200 €
Vaasan yliopisto Mikä neuvoksi: Vaasan yliopiston opiskelijoiden ennakoivien ohjaus ja
hyvinvointipalveluiden vahvistaminen ja uudistaminen
108 900 €

Lisätietoja:

  • Johtaja Birgitta Vuorinen, p. 0295 330 335
  • Opetusneuvos Katri Tervaspalo, p. 0295 330 084
  • Opetusneuvos Ilmari Hyvönen, p. 0295 330 117
Antti Kurvinen Korkeakoulutus ja tiede