Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kunnille suunnatun webinaarin oppivelvollisuuden laajentumisesta

Järjestäjä: OKM

Keskustelutilaisuus ammatillisille erityisoppilaitoksille ja muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen rajattu tehtävä järjestämisluvassa

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus on suunnattu nivelvaiheen koulutusta järjestäville tai sen järjestämistä suunnitteleville perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus on suunnattu toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM

Miten korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdentuvaa koulutustarjontaa voidaan uudistaa jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi? Korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ja muut sidosryhmät kutsutaan keskustelemaan jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanosta.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelusta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Tervetuloa vuoden 2022 toiseen webinaariin, jossa jaetaan tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden edistymisestä. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti 13.5.2022.

Järjestäjä: OKM, TEM

ma 22.8.2022–
ti 23.8.2022

Seminaarin kohderyhmänä olivat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

ma 22.8.2022–
ti 23.8.2022

Seminaarin kohderyhmänä olivat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

Toiveikas tulevaisuus -työpaja

Toiveikas tulevaisuus -työpaja nuorille on tilaisuus sidosryhmille, jossa kuullaan ja jalostetaan lasten ja nuorten ehdotuksia konkreettisiksi toimintamalleiksi hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämiseksi. Opetusministeri Li Andersson ja tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen osallistuvat työskentelyyn ja ideointiin. Tilaisuus järjestetään Helsingissä.

 

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Sosiaalioikeuden yliopistonlehtori Pauli Rautiaisen avoin luento käsittelee lapsen ja nuoren oikeutta harrastukseen eri ihmisoikeusnäkökulmien valossa. Luento on suunnattu mm. harrastustoiminnan ohjaajana tai valmentajana toimiville, oikeustieteen, kasvatustieteen tai taidekasvatuksen opiskelijoille ja tutkijoille sekä muille aiheesta kiinnostuneille. 

Mitä ajatuksia päättäjillä on liikunnan ja liikkumisen tilasta Suomessa? Mitä painotuksia he esittävät uudelle hallituskaudelle? Mitä pitäisi tehdä, jotta suomalaiset liikkuisivat terveytensä kannalta riittävästi?

Järjestäjä: OKM

Miltä näyttää kulttuurin tulevaisuus Suomessa? Millainen on kulttuurin tulevaisuus Jyväskylän alueella?

Järjestäjä: OKM

Kutsumme Sinut kuulemaan opetus- ja kulttuuriministeriössä käynnistetystä ja yhdessä toimialan kanssa työstetystä taiteen perusopetuksen viitearkkitehtuurityöstä sekä osallistumaan tärkeimpään - taiteen perusopetuksen viitearkkitehtuurin käytäntöön viemiseen ja hyödyntämiseen.

Järjestäjä: OKM

 

Kansallinen liikuntafoorumi 2022

Liikuntafoorumin tämän vuoden teemana on ”Paluu tulevaisuuteen”. Foorumissa käsitellään tänä vuonna muun muassa muutosta ja sen vastuullista johtamista, ulkoilua, 2020-luvun seuratoimintaa, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta.

Kansallinen liikuntafoorumi 2022

 

Kansallinen liikuntafoorumi 2022

Liikuntafoorumin tämän vuoden teemana on ”Paluu tulevaisuuteen”. Foorumissa käsitellään tänä vuonna muun muassa muutosta ja sen vastuullista johtamista, ulkoilua, 2020-luvun seuratoimintaa, digitalisaatiota ja ilmastonmuutosta.

Kansallinen liikuntafoorumi 2022

Maahanmuuttodialogi: Maahan muuttaneet, osallisuus ja kulttuuritarjonnan monipuolistaminen

Maahanmuuttodialogissa keskustellaan kulttuuri- ja taidetarjonnan moninaistamiseen liittyvistä kysymyksistä omien kokemuksien pohjalta. Kulttuuripalveluja ja niiden merkitystä pohditaan muun muassa kotoutumisen ja osallisuuden, kulttuuri- ja taidetarjonnan sisältöjen sekä saavutettavuuden näkökulmista.

Keskustelu on osa sisäministeriön #Maahanmuuttodialogit-keskustelusarjaa. Maahanmuuttodialogeja käydään eri organisaatioissa eri puolilla Suomea loka-marraskuussa 2022.

Paikka: Tiivistämö - Suvilahden kulttuuri- ja tapahtuma-alue, rakennus numero 5. Sisääntulo alueelle osoitteista Sörnäisten rantatie 22 ja Kaasutehtaankatu 1

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tapahtuman, jossa luodaan katsaus missä tällä hetkellä opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla kestävän kehityksen moninaisen kokonaisuuden edistämisessä menemme.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama KOTAMO-hanke on selvittänyt, miten sukupuolten tasa-arvo, yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus toteutuvat suomalaisissa korkeakouluissa ja miten niitä voidaan edistää. Selvitys tuotti tuoretta tietoa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden nykytilasta sekä siitä, millaisilla toimilla tilannetta voisi parantaa.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Oikeus oppia- ja Oikeus osata-hankkeiden sekä lukiokoulutuksen laatu- ja saavutettavuusohjelman yhteinen päätösseminaari järjestetään 10.11.2022 klo 9.30–15.00.

Järjestäjä: OKM

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2022) järjestetään Joensuussa 15.–16.11.2022.

Järjestäjä: OKM

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2022) järjestetään Joensuussa 15.–16.11.2022.

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -webinaarin tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelusta sekä kuulla työnantajapuolen ajatuksia palvelukokonaisuuteen liittyen.

Järjestäjä: OKM, TEM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnot sekä Liikkuvat-palkinnot

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen jakaa Liikunnan yhdenvertaisuuspalkinnot sekä Liikkuvat-palkinnot lasten ja nuorten liikunnan edistämisestä.

Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaari järjestetään keskiviikkona 30.11. Hilton Helsinki Strand -hotellissa, osoitteessa John Stenbergin ranta 4, 00530 Helsinki.

Järjestäjä: OKM

Suomi-palkintojen jakotilaisuus

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen jakaa vuoden 2022 Suomi-palkinnot. Palkinto voidaan myöntää tunnustukseksi joko merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta.

to 8.12.2022–
pe 9.12.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Tampere-talossa 8.–9.12.2022.

Järjestäjä: OKM

to 8.12.2022–
pe 9.12.2022

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Tampereen ammattikorkeakoulun ja Tampereen yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Tampere-talossa 8.–9.12.2022.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin perjantaina 9.12.2022 klo 9 – 11.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Opetushallitus järjestävät oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta kiinnostuneille oppivelvollisuuskoulutuksen toimijoille ja sidosryhmille webinaarin.

Järjestäjä: OKM

Muinaismuistolakia vuodelta 1963 uudistetaan. Keskustelutilaisuudessa on saatavilla ajantasaista tietoa lain valmistelun etenemisestä.

Järjestäjä: OKM

Syksyn 2022 Move!-mittausten tulokset julkistetaan kaikille avoimessa ja maksuttomassa tilaisuudessa. Lisäksi tilaisuudessa esitellään hyvinvointialueiden ja kuntien työtä lasten ja nuorten toimintakyvyn edistämisessä.

Järjestäjä: OKM

Sitouttavan kouluyhteisötyön talviwebinaari järjestetään to 15.12.2022 klo 9.00 – 11.30 verkossa. Tapahtumassa luodaan katsaus teemaan liittyvään kansalliseen kehittämistyöhön koulun toimien näkökulmasta.

Järjestäjä: OKM

Valtakunnallinen Koululaiskysely 2022

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen esittelee opetus- ja kulttuuriministeriön järjestämän Koululaiskyselyn 2022 tuloksia. Koululaisilta kysyttiin heidän harrastustoiveista; mitä harrastuksia he haluaisivat kokeilla sekä mikä motivoi omassa harrastuksessa. Valtakunnallinen Koululaiskysely on osa Harrastamisen Suomen mallin toteutusta.

Lajissaan ensimmäisellä Sivistyskatsauksella opetus- ja kulttuuriministeriö aloittaa koko hallinnonalan kattavien säännöllisten tilannekuvaraporttien julkaisemisen. Julkaisun yhteydessä järjestetään sivistyshallinnon sidosryhmille suunnattu seminaari.

Järjestäjä: OKM

Infotilaisuus opiskeluhuollosta hyvinvointialueiden opiskeluhuollon vastuuhenkilöille ja koulutuksen järjestäjien johdolle opiskeluhuollon kokonaisuudesta

Järjestäjä: OKM, STM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää Harrastamisen Suomen mallin webinaarin, missä kerrotaan, mitä Harrastamisen Suomen mallille kuuluu juuri nyt, ja mitä on hyvä tietää avustushausta lukuvuodelle 2023-2024.

Järjestäjä: OKM

Valtioneuvoston VN TEAS tutkimushankkeessa Yliopiston muutos ja akateemisen työn tasa-arvot on tarkasteltu erilaisissa asemissa olevien opetus- ja tutkimustyön tekijöiden tehtäviä, työn tekemisen ehtoja ja mahdollisuuksia ja niiden muutoksia.

Järjestäjä: OKM

Miten lapsimäärä muuttuu Suomessa vuoteen 2040 mennessä? Kuinka kasvatus- ja sivistyspalveluiden palveluverkoissa varaudutaan väestönmuutokseen? Miten lasten osallisuus tulisi huomioida muutoksissa? Vastauksia etsitään 8.2.2023 klo 9–11 Kuntien puuttuva ja muuttuva väestö varhaiskasvatuksessa ja esi- ja perusopetuksessa -hybriditilaisuudessa Tiedekulmassa.

Järjestäjä: OKM

Valtion urheilulautakunta perustettiin 17.6.1920, jota voidaan pitää myös valtion liikuntahallinnon syntymäpäivänä. Valtion liikuntahallinnon siirtymistä toiselle vuosisadalle juhlitaan 8. helmikuuta järjestettävällä juhlatilaisuudella.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 8.2.2023 klo 13–15.

Järjestäjä: OKM

Kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3 järjestää seminaarin Helsingissä. Tilaisuudessa esitellään kulttuurihyvinvoinnin ajankohtaisia aiheita ja luodaan katsaus tulevaan.

Järjestäjä: OKM, STM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen vierailee eri puolilla Suomea tapaamassa opettajia, opettajaksi opiskelevia ja muita opetusalan ammattilaisia.

Järjestäjä: OKM

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään kuntoutuksen tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiostrategia. Tilaisuus on osa kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työskentelyä.

Järjestäjä: OKM, STM

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Väestönmuutoksen vaikutukset varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestämiseen ja palveluiden saatavuuteen

Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman (VANUPO) valmisteluun liittyvän kuulemisen tulosten julkistus.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittäminen -hankkeen loppuseminaariin. Tilaisuus järjestetään verkkoseminaarina tiistaina 14.3. klo 13.00 – 16.00. Seminaarin järjestävät opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö.

Järjestäjä: OKM, STM

Tervetuloa mukaan kuulemaan uunituoreita terveisiä tulevista muutoksista sekä jalkauttamisesta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Opetushallituksesta ja Karvista. Tapaaminen on tarkoitettu esimiestason toimijoille pilottikunnissa sekä SKY-koordinaattoreille. Tapahtumaan ei tarvitse ilmoittautua.

Järjestäjä: OKM

Suurtapahtumastrategian luovutus

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö asettivat elokuussa 2022 työryhmän laatimaan ehdotuksen suurtapahtumastrategiaksi. Suurtapahtumastrategia on valmistunut, ja se luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle ja elinkeinoministeri Mika Lintilälle.

Suurtapahtumastrategiaa valmisteleva työryhmä

Syftet med det engagerande arbetet i skolgemenskapen är att stödja skolengagemang och närvaro i skolan samt att minska frånvaro inom den grundläggande utbildningen.

Nuorisobarometrin 2022 julkistustilaisuus

Valtion nuorisoneuvoston ja Nuorisotutkimusverkoston vuosittain julkaisema Nuorisobarometri mittaa suomalaisten 15-29 -vuotiaiden nuorten arvoja ja asenteita. Nuorisobarometrin 2022 teemana on resilienssi, kyky sopeutua ja mukautua vastoinkäymisiin. Valtioneuvoston tervehdyksen tilaisuuteen tuo opetusministeri Li Andersson.

Lisätietoa Valtion nuorisoneuvoston sivulla.

Eduskuntavaalit lähestyvät, ja on aika pureutua keskeisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin, kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin. Miten lasten ja nuorten liikkuminen on muuttunut korona-aikana? Mitä liikunta merkitsee lapsille ja nuorille? Miten liikkuminen on yhteydessä mielenterveyteen ja yksinäisyyteen?

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen päätösseminaari sekä kansallisen korkeakoulujen jatkuvan oppimisen strategian esittelytilaisuus.

Järjestäjä: OKM, TEM

Luovutustilaisuus: Selvitys kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on koonnut tietoa kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista sekä laatinut ehdotukset tarvittaviksi politiikkalinjauksiksi. Selvityksen yhtenä tavoitteena on vahvistaa kulttuurin ja liikunnan roolia hyvinvointipolitiikan merkittävinä toimialoina. Selvitys kulttuurin ja liikunnan hyvinvointivaikutuksista luovutetaan tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Infotilaisuuden teemana on ESR+ valtakunnallisen jatkuvan oppimisen teeman hankehaku 14.3.-12.5.2023. Tilaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen asiantuntijat vastaavat pääasiassa etukäteen lähetettyihin kysymyksiin.

Järjestäjä: OKM

Koulutus- ja työperäisen maahanmuuton tiekartassa on asetettu kunnianhimoiset tavoitteet kansainvälisten osaajien houkuttelemiseksi ja suomalaiseen yhteiskuntaan integroimiseksi. Tämän vuoksi opetus- ja kulttuuriministeriö on yhdessä korkeakoulujen kanssa sopinut vuosiksi 2021–2024 korkeakoulujen kansainvälisyysohjelmasta, jolla edistetään kansainvälistymistä yhteisesti sovituilla toimenpiteillä kansallisesti ja globaalisti osana Talent Boost -ohjelmaa.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 13.2.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 3. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 5.4.2023 klo 13–15.

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen kaikille avoin webinaari

Järjestäjä: OKM, TEM

 

Hur svarar den svenskspråkiga utbildningen på framtidens utmaningar?

Välkommen att diskutera hur vi på alla utbildningsnivåer skapar en svenskspråkig utbildning som är jämlik, inkluderande och högklassig. Konferensen ordnas av undervisnings- och kulturministeriet, Utbildningsstyrelsen och Svenska forlkskolans vänner.

Järjestäjä: OKM

Harrastamisen Suomen mallin arvioinnin tulokset julkistetaan

Opetus- ja kulttuuriministeriö on teettänyt Harrastamisen Suomen mallista arvioinnin. Arvioinnin toteutti Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi.  Arvioinnin tavoitteena on ollut tuottaa tietoa Harrastamisen Suomen mallin tavoitteiden toteutumisesta, toimivuudesta ja vaikutuksista.  

Lisää aiheesta Karvin verkkosivuilla.

Päätösseminaarissa luodaan katsaus valtakunnallisen kehittämistyön prosessiin ja saavutettuihin tuloksiin kehittävän arvioinnin, normien sekä käytännön näkökulmista. Eri toimijoiden tiiviissä yhteistyössä toteuttama hanke antaa suuntaviivoja sille, miten läsnäolon tuen ja poissaoloihin puuttumisen käytänteitä tulisi vahvistaa tulevaisuudessa. Tilaisuus on avoin kaikille teemasta kiinnostuneille.

Järjestäjä: OKM

Vuoden 2023 alusta kuntien peruspalvelut keskittyvät pääosin sivistystoimen palveluihin. Uuden kuntatalouden toimintamenoista perusopetus, varhaiskasvatus ja kirjastot kattavat noin puolet. Lisäksi kunnat järjestävät laajasti kulttuurin, nuorisotoimen ja liikunnan palveluita. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan sivistystoimen ajankohtaisista isommista suuntaviivoista sekä yksityiskohtaisemmista kysymyksistä. 

Järjestäjä: OKM

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumi (KV-foorumi) järjestää iltapäivätilaisuuden osana korkeakoulujen KV-kevätpäivien ohjelmaa perjantaina 5.5 klo 13.00–15.00 Aalto-yliopistolla (Otaniemen kampus, Otakaari 1, 02150 Espoo). KV-kevätpäivien teema vuonna 2023 on "Kansainvälisyys murroksessa".

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa juhlimaan Euroopan osaamisen teemavuoden käynnistymistä.

Valtionvarainministeriö, kokoushuone Paja , Helsinki Mariankatu 9, Helsinki

Mikä on demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen tila Suomessa nyt? Entä tulevaisuudessa? Mitä kokemuksia koulupiloteista on kertynyt ja miten hyviä ja toimivia käytänteitä voidaan hyödyntää valtakunnallisesti?

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin kevätseminaari järjestetään tiistaina 16.5. Paasitorni-hotellissa, osoitteessa Paasivuorenkatu 5 A, 00530 Helsinki.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta kiinnostuneille oppivelvollisuuskoulutuksen toimijoille ja sidosryhmille webinaarin.

Järjestäjä: OKM

Kuntien kulttuuritoiminnan kehittämistehtävien hakuinfo

Microsoft Teams -hakuinfossa kuulet mm. hausta ja painopistealueista sekä yleistä tietoa valtionavustuksen hakemisesta ja avustuksen käytöstä. Tilaisuudessa sinulla on mahdollisuus kysyä hakuun liittyviä kysymyksiä.

Tule kuulolle! Liity hakuinfoon napsauttamalla tästä.

Lisätietoa avustuksesta opetus- ja kulttuuriministeriön sivulla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoululle ja viranomaisille suunnatun tilaisuuden, jossa käsitellään kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon ja maassaoloon liittyviä riskejä ja väärinkäytöksiä. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva, parantaa viranomaisten ja korkeakoulujen välistä tiedonkulkua, sekä sopia yhteisistä menettelytavoista ja hyvistä käytänteistä väärinkäytösten torjumiseksi.

OKM:n ja STM:n järjestämässä webinaarissa esitellään ehdotuksia kuntoutuksen koulutuksen rakenteiden, koulutuspolkujen ja jatkuvan oppimisen kehittämiseksi.

Järjestäjä: OKM, STM

Ohjelmassa on keskustelua määrärahoista, valtionavustustoiminnan kehittämisestä ja muista ajankohtaisista teemoista.

Järjestäjä: OKM

Liikkumisen edistäminen osana sote-alan koulutuksen oppimissisältöjä -selvityksen julkistaminen

Valtion liikuntaneuvosto on tilannut selvityksen siitä, miten väestön liikkumisen ja liikunnan edistämisen kannalta keskeisten sosiaali- ja terveysalan tutkintojen oppimissisällöissä on huomioitu liikkumisen ja liikunnan edistäminen. 

Tilaisuuden järjestää valtion liikuntaneuvosto.​ Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan täältä.

Korkeakouluopiskelijoiden geneeriset eli yleiset taidot ovat viime vuosina nousseet koulutuspolitiikan ja korkeakoulupedagogiikan keskiöön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on rahoittanut Korkeakouluopiskelijoiden oppimistulosten arviointi Suomessa (KAPPAS2) jatkohankkeen. Järjestämme aiheesta webinaarin torstaina 8.6. klo 12.00-14.00.

Järjestäjä: OKM

Korkeakoulujen saavutettavuussuunnitelmia koskevien keskeisten havaintojen läpikäymiseksi ja jatkotoimenpiteistä sopimiseksi opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti yhdessä ESOK-verkoston kanssa korkeakoulujen, opiskelijajärjestöjen ja sidosryhmien edustajille keskustelutilaisuuden tiistaina 13.6.2023 klo 12.00–15.30.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 14.6.2023 klo 13.30–15.

Järjestäjä: OKM

Tiedefoorumin teemana on tänä vuonna ”Nuorissa on tieteenkin tulevaisuus”.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on tilannut korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta koskevan arvioinnin, jonka on toteuttanut Technopolis Group. Arviointi tuottaa tietopohjaa ohjauskäytänteiden ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettävien rahoitusmallien uudistamiseksi. Tavoitteena on ollut arvioida, miten opetus- ja kulttuuriministeriön tulisi kehittää korkeakoulujen ohjausta ja rahoitusta muuttuvassa toimintaympäristössä, jotta se voisi parhaalla mahdollisella tavalla parantaa korkeakoulujen laatua ja vaikuttavuutta.

Järjestäjä: OKM

Kansainvälisessä toimintaympäristössä on tapahtunut viime vuosina muutoksia, jotka heijastuvat myös urheiluun. Yksi keskeinen kysymys on, miten vastata näihin uusiin haasteisiin. Tätä pohditaan Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan seminaarissa.

Järjestäjä: OKM

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi on saanut työnsä valmiiksi. Kehittämisfoorumin loppuraportti julkaistaan 24.8.2023.

Järjestäjä: OKM, STM

 

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

 

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

Seminaari vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista taide- ja kulttuurialalla: Mitä olisi, jos kulttuuri-instituutteja ei olisi? OKM on teettänyt selvityksen Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan vaikuttavuudesta. Selvityksen esittelyn lisäksi seminaarissa keskustellaan vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista taide- ja kulttuurialalla.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala jakaa vuoden 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.

Järjestäjä: OKM

Education at a Glance (EAG) on OECD:n vuosittain julkaisema koulutuksen indikaattoriraportti. Raporttiin kootut tiedot mahdollistavat koulutusjärjestelmien tarkastelun ja vertailun monista eri näkökulmista. Vuoden 2023 julkaisun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuudessa tuodaan esiin Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteita Suomen näkökulmasta: osaamisen näkyväksi tekemistä, jatkuvaa oppimista ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin torstaina 28.9.2023 klo 9-11.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin lokakuun webinaarin aiheena Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja opettajankoulutuksessa.

Tule Osaaminen näkyviin -viikon tilaisuuteemme kuulemaan, miksi kaikenlaisen osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää ja miten Osaamisen tunnistamisen työryhmä edistää osaamisen näkyväksi tekemistä. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin perjantaina 6.10.2023 klo 10.00 - 12.00

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti maaliskuussa 2023 työryhmän, jonka tavoitteena on luoda korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksista nykyistä yhtenäisempi, tunnistettava ja tunnettu sekä luotettava tapa hankkia ja osoittaa osaamista. Myös pääministeri Orpon hallitusohjelma kannustaa tällaisten osaamiskokonaisuuksien tarjoamiseen.

Järjestäjä: OKM

 

Valtakunnalliset kulttuurituottajapäivät & kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät

Kaksipäiväinen ammattilaistapahtuma on suunnattu kaikille kulttuurin parissa työskenteleville, joiden työnkuvaan kuuluu kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Tänä vuonna osana tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät, jotka tuovat yhteen kuntien kulttuuriammattilaiset.

Lisätietoja ja ohjelma FCG:n koulutuskalenterissa.

 

Valtakunnalliset kulttuurituottajapäivät & kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät

Kaksipäiväinen ammattilaistapahtuma on suunnattu kaikille kulttuurin parissa työskenteleville, joiden työnkuvaan kuuluu kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Tänä vuonna osana tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät, jotka tuovat yhteen kuntien kulttuuriammattilaiset.

Lisätietoja ja ohjelma FCG:n koulutuskalenterissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK järjestävät seminaarin korkeakoulujen hyvistä akateemisista käytänteistä Helsingissä 10.10.2023.

Järjestäjä: OKM

Selkeän kielen päivää juhlitaan tiistaina 10. lokakuuta klo 9–12 Helsingissä valtioneuvoston Pajassa (Mariankatu 9). Osallistua voi paikan päällä, mutta ohjelmaa voi seurata myös suoratoistona.

Järjestäjä: OKM

 

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Malta Skills Councilin delegaatio vierailee Suomessa ja tapaa työikäisten osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. Osa keskusteluista on avoimia kaikille.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin julkaisuseminaarin Tieteiden talossa (sali 104) Helsingissä keskiviikkona 11.10. Tilaisuutta voi seurata myös suorana verkkolähetyksenä.

Järjestäjä: OKM

 

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Malta Skills Councilin delegaatio vierailee Suomessa ja tapaa työikäisten osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. Osa keskusteluista on avoimia kaikille.

Järjestäjä: OKM, TEM

 

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Malta Skills Councilin delegaatio vierailee Suomessa ja tapaa työikäisten osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. Osa keskusteluista on avoimia kaikille.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan eli LUMATE-alojen osaajat yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kasvun tukena -seminaariin! Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen seminaarin tavoitteena on edistää LUMATE-strategian toimeenpanoa.

Järjestäjä: OKM

ma 30.10.2023–
ti 31.10.2023

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

ma 30.10.2023–
ti 31.10.2023

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2023) järjestetään Kotkassa 14.–15.11.2023.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2023) järjestetään Kotkassa 14.–15.11.2023.

Tilaisuudessa esitellään OECD:n Empowering Young Children in the Digital Age –projektin tuloksia Suomen osalta, kuullaan tutkijapuheenvuoroja varhaiskasvatuksen digitalisaatiosta ja datafikaatiosta sekä kuntien kokemuksia digiosaamisen ja -pedagogisen toiminnan kehittämisestä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

to 30.11.2023–
pe 1.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella (Pentti Kaiteran katu 1, Oulu) torstaina 30.11.2023 ja perjantaina 1.12.2023.

Järjestäjä: OKM

to 30.11.2023–
pe 1.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella (Pentti Kaiteran katu 1, Oulu) torstaina 30.11.2023 ja perjantaina 1.12.2023.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM