Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumia

Opetus- ja kulttuuriministeriön tapahtumakalenteriin on koottu ministeriön seminaareja ja tapahtumia sekä tilaisuuksia, joiden järjestämiseen ministeriö osallistuu.

Tulevia ja menneitä tapahtumia sekä niihin mahdollisesti liittyviä aineistoja voi tarkastella valitsemalla päivämäärän kalenterista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kunnille suunnatun webinaarin oppivelvollisuuden laajentumisesta

Järjestäjä: OKM

Keskustelutilaisuus ammatillisille erityisoppilaitoksille ja muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen rajattu tehtävä järjestämisluvassa

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus on suunnattu nivelvaiheen koulutusta järjestäville tai sen järjestämistä suunnitteleville perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus on suunnattu toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Järjestäjä: OKM

Miten korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdentuvaa koulutustarjontaa voidaan uudistaa jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi? Korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ja muut sidosryhmät kutsutaan keskustelemaan jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanosta.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuuden tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelusta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Tervetuloa vuoden 2022 toiseen webinaariin, jossa jaetaan tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden edistymisestä. Tilaisuus järjestetään virtuaalisesti 13.5.2022.

Järjestäjä: OKM, TEM

ma 22.8.2022–
ti 23.8.2022

Seminaarin kohderyhmänä olivat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

ma 22.8.2022–
ti 23.8.2022

Seminaarin kohderyhmänä olivat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -webinaarin tavoitteena on jakaa ajankohtaista tietoa jatkuvan oppimisen digitaalisen palvelukokonaisuuden valmistelusta sekä kuulla työnantajapuolen ajatuksia palvelukokonaisuuteen liittyen.

Järjestäjä: OKM, TEM

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus -hankkeen kaikille avoin webinaari

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta kiinnostuneille oppivelvollisuuskoulutuksen toimijoille ja sidosryhmille webinaarin.

Järjestäjä: OKM

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi on saanut työnsä valmiiksi. Kehittämisfoorumin loppuraportti julkaistaan 24.8.2023.

Järjestäjä: OKM, STM

 

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

 

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

Seminaari vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista taide- ja kulttuurialalla: Mitä olisi, jos kulttuuri-instituutteja ei olisi? OKM on teettänyt selvityksen Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien ja Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toiminnan vaikuttavuudesta. Selvityksen esittelyn lisäksi seminaarissa keskustellaan vaikuttavuudesta ja sen arvioinnista taide- ja kulttuurialalla.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala jakaa vuoden 2023 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.

Järjestäjä: OKM

Education at a Glance (EAG) on OECD:n vuosittain julkaisema koulutuksen indikaattoriraportti. Raporttiin kootut tiedot mahdollistavat koulutusjärjestelmien tarkastelun ja vertailun monista eri näkökulmista. Vuoden 2023 julkaisun painopiste on ammatillisessa koulutuksessa.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuudessa tuodaan esiin Euroopan osaamisen teemavuoden tavoitteita Suomen näkökulmasta: osaamisen näkyväksi tekemistä, jatkuvaa oppimista ja osaavan työvoiman saatavuutta.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin torstaina 28.9.2023 klo 9-11.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin lokakuun webinaarin aiheena Kieli- ja kulttuuritietoisuus opetuksessa ja opettajankoulutuksessa.

Tule Osaaminen näkyviin -viikon tilaisuuteemme kuulemaan, miksi kaikenlaisen osaamisen näkyväksi tekeminen on tärkeää ja miten Osaamisen tunnistamisen työryhmä edistää osaamisen näkyväksi tekemistä. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin perjantaina 6.10.2023 klo 10.00 - 12.00

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti maaliskuussa 2023 työryhmän, jonka tavoitteena on luoda korkeakoulujen osaamiskokonaisuuksista nykyistä yhtenäisempi, tunnistettava ja tunnettu sekä luotettava tapa hankkia ja osoittaa osaamista. Myös pääministeri Orpon hallitusohjelma kannustaa tällaisten osaamiskokonaisuuksien tarjoamiseen.

Järjestäjä: OKM

 

Valtakunnalliset kulttuurituottajapäivät & kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät

Kaksipäiväinen ammattilaistapahtuma on suunnattu kaikille kulttuurin parissa työskenteleville, joiden työnkuvaan kuuluu kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Tänä vuonna osana tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät, jotka tuovat yhteen kuntien kulttuuriammattilaiset.

Lisätietoja ja ohjelma FCG:n koulutuskalenterissa.

 

Valtakunnalliset kulttuurituottajapäivät & kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät

Kaksipäiväinen ammattilaistapahtuma on suunnattu kaikille kulttuurin parissa työskenteleville, joiden työnkuvaan kuuluu kulttuuripalveluiden suunnittelu ja toteuttaminen.

Tänä vuonna osana tapahtumaa järjestetään ensimmäistä kertaa opetus- ja kulttuuriministeriön kuntien kulttuuritoiminnan neuvottelupäivät, jotka tuovat yhteen kuntien kulttuuriammattilaiset.

Lisätietoja ja ohjelma FCG:n koulutuskalenterissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, Opetushallitus ja Tutkimuseettinen neuvottelukunta TENK järjestävät seminaarin korkeakoulujen hyvistä akateemisista käytänteistä Helsingissä 10.10.2023.

Järjestäjä: OKM

Selkeän kielen päivää juhlitaan tiistaina 10. lokakuuta klo 9–12 Helsingissä valtioneuvoston Pajassa (Mariankatu 9). Osallistua voi paikan päällä, mutta ohjelmaa voi seurata myös suoratoistona.

Järjestäjä: OKM

 

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Malta Skills Councilin delegaatio vierailee Suomessa ja tapaa työikäisten osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. Osa keskusteluista on avoimia kaikille.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin julkaisuseminaarin Tieteiden talossa (sali 104) Helsingissä keskiviikkona 11.10.

Järjestäjä: OKM

 

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Malta Skills Councilin delegaatio vierailee Suomessa ja tapaa työikäisten osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. Osa keskusteluista on avoimia kaikille.

Järjestäjä: OKM, TEM

 

Osana Euroopan osaamisen teemavuotta Malta Skills Councilin delegaatio vierailee Suomessa ja tapaa työikäisten osaamisen kehittämisen asiantuntijoita. Osa keskusteluista on avoimia kaikille.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan eli LUMATE-alojen osaajat yhteiskunnan hyvinvoinnin ja kasvun tukena -seminaariin! Opetus- ja kulttuuriministeriön avoimen seminaarin tavoitteena on edistää LUMATE-strategian toimeenpanoa.

Järjestäjä: OKM

ma 30.10.2023–
ti 31.10.2023

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

ma 30.10.2023–
ti 31.10.2023

Kansallinen liikuntafoorumi on liikuntakulttuuria laaja-alaisesti yhteiskunnassa käsittelevä ja eri toimijatahot yhteen kokoava keskustelu- ja vuorovaikutusareena. Foorumin tavoitteena on vahvistaa liikunta- ja urheiluasioiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja painoarvoa. Foorumissa käsitellään ajankohtaisia, vaikutukseltaan merkittäviä ja liikuntakulttuurin arvopohjaan liittyviä kysymyksiä.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2023) järjestetään Kotkassa 14.–15.11.2023.

Valtakunnallinen ammatillisen koulutuksen seminaari (VAKS2023) järjestetään Kotkassa 14.–15.11.2023.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät sidosryhmätilaisuuden T&K-rahoituksen käytön monivuotisesta suunnitelmasta Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, Helsinki) keskiviikkona 15.11.2023.

Järjestäjä: OKM, TEM

Tilaisuudessa esitellään OECD:n Empowering Young Children in the Digital Age –projektin tuloksia Suomen osalta, kuullaan tutkijapuheenvuoroja varhaiskasvatuksen digitalisaatiosta ja datafikaatiosta sekä kuntien kokemuksia digiosaamisen ja -pedagogisen toiminnan kehittämisestä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää taiteen perusopetuksen sidosryhmille suunnatun keskustelutilaisuuden koulutusmuodon ajankohtaisista asioista.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on käynnistänyt työn kulttuuripoliittisen selonteon laatimiseksi. Selonteko valmistellaan laajapohjaisessa vuorovaikutuksessa alan toimijoiden ja sidosryhmien kanssa. Selonteon valmistelu aloitetaan kutsumalla taiteen ja kulttuurin toimialan edustajat yhteiseen aloitustilaisuuteen.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuus järjestetään 27.11.2023 Helsingissä STM:n Meritulli-salissa, osoitteessa Meritullinkatu 8. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etänä.

Järjestäjä: OKM, YM

Millaisia näkemyksiä lapsilla ja nuorilla on opetuksen järjestämisestä ja oppimisympäristöistä? Miten väestönmuutos vaikuttaa lapsen oikeuksiin ja sivistyksellisen tasa-arvon toteutumiseen?

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 29.11.2023 klo 13–15.

Järjestäjä: OKM

to 30.11.2023–
pe 1.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella (Pentti Kaiteran katu 1, Oulu) torstaina 30.11.2023 ja perjantaina 1.12.2023.

Järjestäjä: OKM

Yhdessä ja yksin: mitä yhteisöt ja kohtaaminen merkitsevät taide ja kulttuurikentällä

Opetus- ja kulttuuriministeriön ja Taiteen edistämiskeskuksen fasilitoima keskustelutilaisuus yhteisöiden rooleista Suomen taidekentällä.

Mikä on mahdollistanut tai estänyt pääsyn erilaisiin yhteisöihin? Minkälainen yhteisöllisyys on tärkeää? Mitä yhteisöt tarjoavat tai voisivat tarjota taiteilijoille ja yhteiskunnalle? Mikä on eri yhteisöjen rooli taide- ja kulttuurikentällä? 

Keskustelu järjestetään kutsutilaisuutena. Keskustelu on osa laajempaa valtiovarainministeriön käynnistämää Kansalliset dialogit –mallia.

Together and alone: What is the significance of communities and encounters in arts and culture?

A discussion event facilitated by the Ministry of Education and Culture and the Arts Promotion Centre Finland on the part that communities play in the field of arts in Finland.

What makes it easy to find a place in different communities and what prevents it from happening? What kind of sense of community do you value? What do communities offer or could potentially offer artists and society in general? What is the role of different communities in arts and culture?

This discussion is by invitation only. It is part of a broader National Dialogues concept launched by the Ministry of Finance.

to 30.11.2023–
pe 1.12.2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon seminaarin Oulun yliopiston Linnanmaan kampuksella (Pentti Kaiteran katu 1, Oulu) torstaina 30.11.2023 ja perjantaina 1.12.2023.

Järjestäjä: OKM

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2022 alusta. Valtionosuuden piiriin hyväksytään seuraavan kerran vuoden 2025 alusta ja hakuaika on 9.1.-13.2.2024. Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tiedotustilaisuuden, jossa käydään läpi lain keskeiset elementit ja hakeminen valtionosuuden piiriin.

Järjestäjä: OKM

Osaamista selvittävän OECD:n PISA 2022 -tutkimuksen tulokset julkaistaan 5.12.

Järjestäjä: OKM

Suomi-palkinnot 2023

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala jakaa Suomi-palkinnot. Suomi-palkinto voidaan myöntää tunnustukseksi joko merkittävästä taiteellisesta urasta, huomattavasta taiteellisesta saavutuksesta tai lupaavasta läpimurrosta. Suomi-palkintoa on jaettu vuodesta 1993. Suomi-palkinnoista päättää tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kulttuuriperintöstrategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman valmistelun. Tule mukaan vaikuttamaan toimeenpanosuunnitelman sisältöön. Työ käynnistyy työpajoilla, joiden päämääränä on tuottaa aineistoa toimeenpanosuunnitelman työstämisen tueksi.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kulttuuriperintöstrategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman valmistelun. Tule mukaan vaikuttamaan toimeenpanosuunnitelman sisältöön. Työ käynnistyy työpajoilla, joiden päämääränä on tuottaa aineistoa toimeenpanosuunnitelman työstämisen tueksi.

Järjestäjä: OKM

Opettajankoulutusfoorumin juhlaseminaari järjestetään tiistaina 12.12. Paasitorni-hotellissa.

Järjestäjä: OKM

Sivistyshallinto ja YK:n Agenda2030:n lupaus ”Ketään ei jätetä / Leave No One Behind”. Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan kestävän kehityksen tilaisuus.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen taide- ja kulttuurikasvatuksen observatorio järjestävät Lastenkulttuuriseminaarin keskiviikkona 13.12. klo 9.30-12.30 Oodissa, Helsingissä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhteistyössä Opetushallituksen kanssa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanosta kiinnostuneille oppivelvollisuuskoulutuksen toimijoille ja sidosryhmille webinaarin. Webinaari on osa oppivelvollisuuden laajentamisen toimeenpanon seurantasuunnitelman (2020-2024) toteuttamista.

Järjestäjä: OKM

 

Syksyn 2023 Move!-mittausten tulokset julkistetaan kaikille avoimessa ja maksuttomassa läsnä- ja etätilaisuudessa keskiviikkona 13.12.2023 kello 12.30−14.45 Olympiastadionilla, Helsingissä.

Taiteen edistämiskeskuksen yhteydessä olevan taidetoimikuntalaitoksen toimintaa ja rakennetta uudistetaan. Edellisestä taiteen edistämisjärjestelmän uudistuksesta on ehtinyt vierähtää 10 vuotta. On aika saattaa myös toimikuntalaitos vastaamaan nyky-yhteiskunnan ja talouden haasteisiin ja muutossuuntiin. Uudistustyön lähtökohtana on säilyttää se mikä on hyvää ja arvokasta, ja rakentaa uudella tavalla se, mikä muuttamalla paranee.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 27.11.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 4. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Järjestämme hakuun liittyen kaksi hakuklinikkaa, joissa tarkoituksena on keskustella avoinna olevasta hausta ja hakemisesta. Kerromme tarkemmin haun sisällöstä ja hakemusten arviointikriteereistä sekä vastaamme hakuun liittyviin kysymyksiin. Hakuklinikat järjestetään Teamsissa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan pääset osallistumaan suoraan Teams-osallistumislinkin kautta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kulttuuriperintöstrategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman valmistelun. Tule mukaan vaikuttamaan toimeenpanosuunnitelman sisältöön. Työ käynnistyy työpajoilla, joiden päämääränä on tuottaa aineistoa toimeenpanosuunnitelman työstämisen tueksi.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt kulttuuriperintöstrategian tavoitekokonaisuuksia ja toimenpidelinjauksia koskevan toimeenpanosuunnitelman valmistelun. Tule mukaan vaikuttamaan toimeenpanosuunnitelman sisältöön. Työ käynnistyy työpajoilla, joiden päämääränä on tuottaa aineistoa toimeenpanosuunnitelman työstämisen tueksi.

Järjestäjä: OKM

 

Verkkokysely on avoinna kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun ajan. Tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä verkkokyselyllä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää tietoiskun Unescon korkeakoulututkintojen tunnustamista koskevasta maailmanlaajuisesta yleissopimuksesta, joka tulee Suomen osalta voimaan 6.1.2024.

Seminaari ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille ja keskeisille sidosryhmille.

Järjestäjä: OKM

Taustoittava kulttuuritoimittajatapaaminen

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan taustatilaisuus medialle kulttuuri- ja taidepolitiikan ajankohtaisista aiheista.
 

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa 27.11.2023 kulttuuri- ja luovien alojen uudistumisen rakennetuen 4. hakukierroksen. Rakennetuella edistetään kulttuuri- ja luovien alojen palveluiden sekä tuotanto- ja toimintamallien uudistamista ja digitalisaatiota. Järjestämme hakuun liittyen kaksi hakuklinikkaa, joissa tarkoituksena on keskustella avoinna olevasta hausta ja hakemisesta. Kerromme tarkemmin haun sisällöstä ja hakemusten arviointikriteereistä sekä vastaamme hakuun liittyviin kysymyksiin. Hakuklinikat järjestetään Teamsissa. Tilaisuuteen ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan pääset osallistumaan suoraan Teams-osallistumislinkin kautta.

Järjestäjä: OKM

to 18.1.2024–
ti 23.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

to 18.1.2024–
ti 23.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

to 18.1.2024–
ti 23.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

to 18.1.2024–
ti 23.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

to 18.1.2024–
ti 23.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

to 18.1.2024–
ti 23.1.2024

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkisti korkeakoulujen Eurostudent VIII -opiskelijatutkimus 2023 kansallisen raportin sekä ko. tutkimuksen teemoista viisi tutkijoiden kirjoittamaa artikkelia lokakuussa 2023. Tutkimuksessa käsiteltiin ensimmäistä kertaa korkeakouluopiskelijoiden digitaalisia taitoja sekä koronaepidemian vaikutuksia korkeakouluopiskelijoihin ja opintoihin.

Harrastamisen Suomen mallin hakuinfo lähetetään 24.1.2023 klo 13 Teamsin välityksellä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää vuoden 2024 Tiedefoorumin maanantaina 29.1.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa merkittävän, 255 miljoonan euron lisärahoituksen tutkijakoulutukseen uuden tohtoripilotin kautta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin torstaina 8.2.2024 klo 9–11.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuudessa toimineen Varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisfoorumin (VKF II) loppuseminaari järjestetään Helsingissä 14.2.2024 klo 12-16. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös etäyhteyden välityksellä. Tule kuulemaan ja keskustelemaan varhaiskasvatuksen koulutusten kehittämisestä!

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä valmistelee ehdotusta korkeakoulujen ohjauskäytäntöjen ja valtionrahoituksen kohdentamisessa käytettyjen rahoitusmallien uudistamiseksi vuodesta 2025 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus (JOD) järjestää sidosryhmätilaisuuden erityisesti ohjausalan toimijoille. Tilaisuudessa kerromme suunnitteilla olevista ohjaajan palveluista sekä yksilölle rakentuvista palveluista ja kuulemme toimijoiden ajatuksia.

Järjestäjä: OKM, TEM

Valtion ulkomainen kääntäjäpalkinto

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain valtion ulkomaisen kääntäjäpalkinnon Kirjallisuuden vientikeskus FILIn neuvottelukunnan esityksestä ansioituneelle suomalaisen kirjallisuuden kääntäjälle. Palkintoa on jaettu vuodesta 1975.

Lisätietoja: hannele.jyrkka(at)finlit.fi

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Kuhmossa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Pienten lasten liikkuminen Suomessa 2023 -tutkimuksen tulosten julkistamistilaisuus.

Järjestäjä: OKM

 

Verkkokysely on avoinna kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun ajan. Tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä verkkokyselyllä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden viime keväänä pidetyn tilaisuuden jatkoksi. Keskustelutilaisuudessa käsitellään kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden maahantuloon ja maassaoloon liittyviä riskejä ja väärinkäytöksiä. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva, parantaa viranomaisten ja korkeakoulujen välistä tiedonkulkua, sekä sopia yhteisistä menettelytavoista ja hyvistä käytänteistä väärinkäytösten torjumiseksi.

Järjestäjä: OKM

Tilaisuuden tavoitteena on kuulla sidosryhmien näkemyksiä työryhmän alustavista ehdotuksista, jotka liittyvät työuran aikaisen jatkuvan oppimisen kehittämiseen aikuiskoulutustuen päättyessä.

Järjestäjä: STM, OKM, TEM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Inarissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää keskustelutilaisuuden korkeakoulujen koulutuksesta vastaaville vararehtoreille Helsingissä tiistaina 19.3. klo 10–15.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keskustelutilaisuuden korkeakoulujen tutkimuksesta vastaaville vararehtoreille ja TKI-johtajille Helsingissä tiistaina 19.3. klo 12–15.

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Jyväskylässä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

 

Verkkokysely on avoinna kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun ajan. Tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä verkkokyselyllä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Järjestäjä: OKM

Keskustelutilaisuudessa avattiin sivistyksen ja osaamisen sektoria koskettavia kirjauksia digikompassin toimeenpanosta ja käytiin paneelikeskustelua digitaalisen sivistyksen merkityksestä nyt ja tulevaisuudessa.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää EU-ajankohtaiswebinaarin sidosryhmille.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö on avaamassa haut Suomi liikkeelle -ohjelman valtionavustuksiin Liikkuva koulu -toimintaan, Move!-prosessin liikuntaneuvontaan sekä Liikkuva opiskelu -toimintaan.

Järjestäjä: OKM

Hur kan vi stärka och höja kvaliteten?

Järjestäjä: OKM

Urheilun eettisten asioiden neuvottelukunnan seminaarissa pohditaan kysymyksiä ja vastauksia urheiluhallinnosta ja sen keskeisimmistä haasteista. Mikä on suomalaisen urheiluhallinnon tila? Miksi urheilun hyvään hallintoon tulee panostaa?

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Vaasassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Ministeriö järjestää nuorisoalan osaamiskeskustoiminnan toteuttamisesta kiinnostuneille toimijoille osaamiskeskusten valtionapukelpoisuushakua koskevan hakuinfon.

Järjestäjä: OKM

Valtioneuvoston VN TEAS -tutkimushankkeessa Korkeakouluopiskelijoiden työssäkäynnin vaikutukset on tutkittu opiskelijoiden työssäkäyntiä korkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden näkökulmasta.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa kuulemaan osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä työelämän ja yksilöiden näkökulmista.

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää pyöreän pöydän keskustelutilaisuuden korkeakoulu- ja tutkimusyhteistyön vahvistamisesta Etelä-Korean kanssa. Keskustelutilaisuudessa kuullaan Suomen Soulin edustuston, rahoittajaorganisaatioiden sekä muiden toimijoiden näkemyksiä yhteistyön mahdollisuuksista. Tilaisuuden tarkoituksena on muodostaa yhteinen tilannekuva Koreasta yhteistyökumppanina sekä parantaa tiedonkulkua ministeriöiden ja toimijoiden välillä. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii johtaja Erja Heikkinen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa keskiviikkona 17.4.2024 klo 10.00–12.00 keskustelemaan Oodin Kuutio-tilaan tai osallistumaan etäyhteydelllä Digitaalinen sivistys ja kulttuuriperintö – 3D:n mahdollisuudet -tilaisuuteen.

Järjestäjä: OKM

Kulttuuripoliittinen selonteko – aluetilaisuus Lappeenrannassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Taiteen edistämiskeskus järjestävät keskustelutilaisuuksia valmisteilla olevasta kulttuuripoliittisesta selonteosta. Keskusteluissa kootaan niin kulttuurin tekijöiden, kokijoiden kuin yhteistyökumppaneidenkin ajatuksia taiteen ja kulttuurin nykytilasta ja tulevaisuudesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 24.4.2024 klo 10–12.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti korkeakoulujen ja tiedelaitosten johdon kevätseminaarin Helsingissä perjantaina 26.4.2024.

 

Verkkokysely on avoinna kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun ajan. Tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä verkkokyselyllä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Järjestäjä: OKM

Euroopan osaamisen teemavuotta toteutetaan 9.5.2023 - 8.5.2024. Tilaisuus on teemavuoden Suomen päätöstilaisuus. Tule kuulemaan, mitä työikäisten osaamisen ja jatkuvan oppimisen saralla tapahtuu!

Järjestäjä: OKM, TEM

Opetus- ja kulttuuriministeriö toteuttaa 22.4.–21.6.2024 digikyvykkyyden itsearviointikyselyn ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille. Digikyvykkyyden itsearviointikyselyllä kartoitetaan, miten ammatilliset koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjät kehittävät, ylläpitävät ja seuraavat organisaatioidensa digikyvykkyyttä.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriön Sivistyskatsauksen teemana on tänä vuonna alueellisuus, elämänkaari ja sivistyksen alat.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa Tieteiden Talolle keskustelemaan ja esittämään näkemyksesi suunnitteluvaiheessa olevasta Liikuntatutkimuksen suunta-asiakirjasta.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kunnille suunnatun sidosryhmätilaisuuden, jonka tarkoituksena on kuulla kuntien näkemyksistä liittyen mm. kunnan rooliin taiteen perusopetuksen järjestäjänä ja hankkijana.

Järjestäjä: OKM

Kansainvälisten opiskelijoiden vastuullista rekrytointia edistävässä tilaisuudessa luodaan yhteistä tilannekuvaa maahanmuuton ja maassaolon ei-toivotuista lieveilmiöistä. Keskustelulla edistetään koulutuksen järjestäjien ja viranomaisten yhteistyötä, jonka tavoitteena on kestävä opiskeluperusteinen oleskelu Suomessa. Tilaisuus on suunnattu ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen järjestäjille.

Järjestäjä: OKM

Uudet nikotiinituotteet, kuten nikotiinipussit ja sähkösavukkeet eli vapet, kiinnostavat nuoria. Haasteena on, että tuotteet houkuttelevat myös urheilevia nuoria. Kutsumme kaikki urheiluseuratoimijat seminaariin: Päihteettömyys lasten ja nuorten seuratoiminnassa. Kaikki aiheesta kiinnostuneet ovat tervetulleita! Seminaarissa käsitellään ajankohtaisia päihdeilmiöitä sekä sitä, miksi ja miten vastuullisuus ja päihteettömyys tulisi huomioida lajiliittojen ja seurojen toiminnassa. Seminaari järjestetään yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön, THL:n, Olympiakomitean, UKK-instituutin, Ehyt ry:n ja Syöpäjärjestöjen kanssa.

Järjestäjä: OKM, STM, THL

Tervetuloa tiistaina 21.5.2024 klo 9-11 Helsingin Tiedekulmaan (Yliopistonkatu 4) Nuorisobarometri 2023 -tutkimuksen julkaisutilaisuuteen. Tilaisuuteen voi osallistua paikan päällä tai seuraamalla tilaisuutta etäyhteydellä. Paikan päällä osallistuville on tarjolla aamukahvit klo 8.30 alkaen.

Järjestäjä: OKM

Tervetuloa Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus (JOD) -hankkeen kaikille avoimeen webinaariin. Tilaisuudessa esittelemme erityisesti kehitteillä olevia yksilön ja ohjaajan palveluja.

Järjestäjä: OKM, TEM

 

Verkkokysely on avoinna kulttuuripoliittisen selonteon valmistelun ajan. Tavoitteena on koota yhteen näkemyksiä verkkokyselyllä sekä suomeksi, ruotsiksi että englanniksi.

Järjestäjä: OKM

Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala jakaa vuoden 2024 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnot esimerkillisestä tiedonjulkistamistyöstä.

Kulttuuripoliittinen selonteko on pääministeri Orpon hallitusohjelman mukaisesti valmisteltava kunnianhimoinen tulevaisuuskuva, Suomen kulttuuristrategia 2040-luvulle saakka. Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multalan asettama asiantuntijatyöryhmä on valmistellut selontekoa laajapohjaisesti kulttuurikenttää ja suurta yleisöä osallistaen. Selonteko valmistuu kesällä, ja hallitus antaa sen eduskunnalle syyskaudella 2024.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö vahvistaa vuoropuhelua koulutuksen järjestäjien kanssa ja kutsuu toisen asteen koulutuksen järjestäjät ajankohtaiswebinaariin keskiviikkona 12.6.2024 klo 10–12.

Järjestäjä: OKM

ma 26.8.2024–
ti 27.8.2024

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

ma 26.8.2024–
ti 27.8.2024

Seminaarin kohderyhmänä ovat korkeakoulujen tavoite- ja tulosohjausprosessista, korkeakoulujen tietohallinnosta sekä viranomaistiedonkeruusta vastaavat.

Järjestäjä: OKM

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhdessä Opetushallituksen ja kansallisen IMI-koordinaattorin (NIMIC) kanssa ammattipätevyyden tunnustamista koskevan tilaisuuden. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.

Järjestäjä: OKM