Webinaari kunnille oppivelvollisuuden laajentamiseen liittyvästä ohjaus- ja valvontavastuusta

Maanantai 12.4.2021 klo 12.00 – 14.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää kunnille suunnatun webinaarin oppivelvollisuuden laajentumisesta

Oppivelvollisuus laajenee – mitä kunnan ohjaus- ja valvontavastuu tarkoittaa?

Uusi oppivelvollisuuslaki on vahvistettu viime vuoden lopussa ja laki tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksen myötä oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen ja jokaisen perusopetuksen keväällä 2021 päättävän nuoren tulee hakeutua yhteishaussa tai muutoin toisen asteen koulutukseen.

Lainsäädännön myötä oppivelvollisen asuinkunnalle tulee uusia tehtäviä valvoa- ja ohjata oppivelvollisia oppivelvollisuuskoulutusten eri vaiheissa. Mikäli oppivelvollinen ei saa opiskelupaikkaa tai keskeyttää opintonsa, siirtyy ohjaus- ja valvontavastuu oppivelvollisen asuinkunnalle. Lainmuutoksen myötä asuinkunnan tehtävänä on viimeistään kahden kuukauden kuluttua ohjaus- ja valvontavastuun alkamisesta osoittaa oppivelvolliselle opiskelupaikka. Asuinkunnan ohjaus- ja valvontavastuu ei kuulu nuorisolain mukaisiin etsivän nuorisotyöntekijän tehtäviin, mutta etsivällä nuorisotyöllä on jatkossakin merkittävä rooli olla tarvittaessa mukana tukemassa nuoren koulutukseen hakeutumista ja ehkäisemässä koulutuksesta syrjäytymistä yhteistyössä kunnan muiden viranomaisten kanssa.

Tilaisuus toteutetaan Teams-alustalla. Tilaisuuteen otetaan käsiteltäväksi kuntien esittämiä kysymyksiä. Osallistujia pyydetään toimittamaan kysymykset edeltä käsin ilmoittautumisen yhteydessä. Myös tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Tilaisuuden osallistujamäärä on rajattu 300 osallistujaan.

Ohjelma

Webinaarin avaus

Ylijohtaja Mika Tammilehto, opetus- ja kulttuuriministeriö

Oppivelvollisuuslain mukaiset asuinkunnan tehtävät (esitys)

Boendekommunens handlednings- och tillsynsansvar (presentationen på svenska)

Hallitussihteeri Kirsi Lamberg, opetus- ja kulttuuriministeriö (tallenne)

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, opetus- ja kulttuuriministeriö (tallenne)

Tietojen luovuttaminen etsivälle nuorisotyölle (esitys)

Hallitusneuvos Antti Randell, opetus- ja kulttuuriministeriö (tallenne)

Kunnan hallintosääntö lainsäädännön jatkeena (esitys)

Lakimies Minna Antila, Kuntaliitto (tallenne)

Kunnan eri roolit oppivelvollisuuden laajentuessa (esitys)

Perusopetuksen erityisasiantuntija Mari Sjöström, Kuntaliitto (tallenne)

Nuoria kohtaavien palveluiden rooli oppivelvollisuuden laajentuessa (esitys)

Erityisasiantuntija Mari Ahonen-Walker, Kuntaliitto (tallenne)

Vastauksia tilaisuudessa esitettyihin kysymyksiin
 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238, piritta.sirvio(at)minedu.fi
hallitusneuvos Antti Randell, puh. 0295 330 173, antti.randell(at)minedu.fi
hallitussihteeri Kirsi Lamberg, puh. 0295 330 397, kirsi.lamberg(at)minedu.fi

Ilmoittautumista koskevat lisätiedot ja tiedustelut:
hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, puh. 0295 330 146, marika.backman(at)minedu.fi

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat