Avoin verkkotilaisuus: Jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen koulutusjärjestelmässä

Tiistai 12.10.2021 klo 9.00 –  11.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Miten korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyistä työikäisille kohdentuvaa koulutustarjontaa voidaan uudistaa jatkuvan oppimisen tavoitteiden edistämiseksi? Korkeakoulut, ammatillisen koulutuksen järjestäjät, vapaan sivistystyön oppilaitosten ylläpitäjät ja muut sidosryhmät kutsutaan keskustelemaan jatkuvan oppimisen uudistuksen linjausten toimeenpanosta.

Hallitusohjelmaan sisältyy jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus, jonka linjausten toimeenpano on käynnissä. Yhtenä parlamentaarisen ryhmän jatkovalmistelua edellyttävänä linjauksena oli korkeakoulujen ja oppilaitosten nykyisen työikäisille kohdennettavan koulutustarjonnan uudistaminen. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut jatkovalmistelun pohjaksi keskustelumuistion ja käynnistää keskustelun avoimella verkkotilaisuudella.

Tapahtuman ohjelma

9.00 Jatkuvan oppimisen systeeminen uudistus - Miksi sitä tarvitaan? 
kansliapäällikkö Anita Lehikoinen, OKM 

9.20 Miten jatkuvan oppimisen uudistuksen tavoitteita voidaan edistää koulutusjärjestelmässä?
opetusneuvos Ilmari Hyvönen, neuvotteleva virkamies Ville Heinonen, opetusneuvos Tiina Polo, opetusneuvos Annika Bussman 

10.05 Tutkijoiden puheenvuorot
vanhempi ekonomisti Arto Kokkinen (Valtiontalouden tarkastusvirasto) ja projektitutkija Maarit Virolainen (Jyväskylän yliopisto) 

10.45 Yhteenveto keskustelusta, osallistujien kommenteista ja jatkovalmistelu 

11.00 Tilaisuus päättyy

Jatkovalmistelu

Valmistelu jatkuu seuraavilla tilaisuuksilla, joiden kutsut julkaistaan ja ilmoittautumiset pyydetään erikseen myöhemmin.

Korkeakoulut
Korkeakoulujen osalta jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien kehittäminen liittyy tiiviisti korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelman valmisteluun, ja keskustelumuistion ehdotuksia tullaan tarkastelemaan osana valmistelua.

Lisätietoa korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmasta

Ammatillinen koulutus
Ammatillisen koulutuksen järjestäjille järjestetään kolme saman sisältöistä keskustelutilaisuutta. Koulutuksen järjestäjä valitsee yhden tilaisuuden, johon ilmoittautuu. 

  • keskiviikko 27.10. klo 14-16
  • perjantai 29.10. klo 10-12
  • tiistai 2.11. klo 13-15

Vapaa sivistystyö 
Vapaan sivistystyön järjestöjen edustajille järjestetään keskustelutilaisuus kahdessa osassa: 

  • osa 1: keskiviikkona 20.10 klo 13-15
  • osa 2: maanantaina 15.11 klo 13-15

Ruotsinkielisen koulutuksen jatkuvan oppimisen erityiskysymykset (korkeakoulutus, ammatillinen koulutus ja vapaa sivistystyö) 

HUOM! Tilaisuus ei ole saman sisältöinen kuin avoin verkkotilaisuus, vaan pohjautuu siinä käsiteltyyn keskustelumuistioon ja on osa jatkovalmistelua. 

  • torstaina 25.11 klo 13-15

Lisätietoa jatkuvan oppimisen uudistuksesta

Lisätietoja tilaisuudesta: erityisasiantuntija Saara Ikkelä, [email protected], p. 02953 30109