Webinaari oppivelvollisuuden laajentumisesta ammatillisille erityisoppilaitoksille ja muille vaativan erityisen tuen tehtävän saaneille koulutuksen järjestäjille

Perjantai 16.4.2021 klo 10.30 – 12.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Keskustelutilaisuus ammatillisille erityisoppilaitoksille ja muille ammatillisen koulutuksen järjestäjille, joiden tehtävänä on vaativan erityisen tuen rajattu tehtävä järjestämisluvassa

Oppivelvollisuus laajenee – mikä muuttuu ammatillisen koulutuksen vaativaa erityistä tukea järjestävien koulutuksen järjestäjien toiminnassa?

Uusi oppivelvollisuuslaki on vahvistettu viime vuoden lopussa ja laki tulee voimaan 1.8.2021. Uudistuksen myötä oppivelvollisuusikä nousee 18 ikävuoteen ja jokaisen perusopetuksen keväällä 2021 päättävän nuoren tulee hakeutua yhteishaussa tai muutoin toisen asteen koulutukseen. Oppivelvollisuutta voi suorittaa lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai muissa oppivelvollisuuden piiriin kuuluvissa koulutuksissa, kuten erilaisissa nivelvaiheen koulutuksissa. Oppivelvollisuuden piiriin kuuluville opiskelijoille opetuksen edellyttämät oppimateriaalit sekä työvälineet, -asut ja -aineet ovat jatkossa maksuttomia. Oppivelvollisuuden laajentuminen tuo myös uusia ohjaus- ja valvontavastuita toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

Tilaisuus toteutetaan Teams-etäyhteyden kautta. Osallistujia pyydetään toimittamaan kysymykset edeltä käsin ilmoittautumisen yhteydessä. Myös tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä.

Ohjelma

Oppivelvollisuuslain keskeiset muutokset vaativan erityisen tuen tehtävän järjestämisen näkökulmasta, hallitusneuvos Piritta Sirvio, OKM

Vastauksia etukäteiskysymyksiin ja tilaisuuden aikana esitettyihin kysymyksiin

Webinaariesitys: Oppivelvollisuuden laajentaminen ammatillisten erityisoppilaitosten näkökulmasta
 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238, piritta.sirvio(at)minedu.fi
opetusneuvos Anne Mårtensson, puh. 0295 330 104, anne.martensson(at)minedu.fi

Ilmoittautumista koskevat lisätiedot ja tiedustelut:
hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, puh. 0295 330 146, marika.backman(at)minedu.fi

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt