Webinaari oppivelvollisuuslain erityisten majoitus- ja matkakorvausten myöntämisestä

Torstai 6.5.2021 klo 15.00 –  16.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Tilaisuus on suunnattu toisen asteen koulutuksen järjestäjille

Oppivelvollisuuslain erityisten majoitus- ja matkakorvausten myöntäminen

Oppivelvollisuuslaissa säädetään erityisten majoitus- ja matkakorvausten myöntämisestä niille oppivelvollisille, joilla matka kodista lähimpään sellaiseen lukioon tai monialaiseen ammatilliseen oppilaitokseen, jossa on mahdollisuus saada opetusta oppivelvollisen perusopetuksen opetuskielen mukaisesti suomen tai ruotsin kielellä, on yli 100 kilometriä. Korvauksiin on oikeutettu vastaavilla perusteilla myös tutkintokoulutukseen valmentavassa koulutuksessa tai työhön ja itsenäiseen elämään valmentavassa koulutuksessa opiskeleva oppivelvollinen.

Tilaisuudessa käsitellään oppivelvollisuuslain erityisten majoitus- ja matkakorvausten myöntämiseen liittyviä kysymyksiä. Tilaisuus on suunnattu toisen asteen koulutuksen järjestäjille.

Tilaisuus toteutetaan Teams-alustalla. Tilaisuuteen otetaan käsiteltäväksi koulutuksen järjestäjien esittämiä kysymyksiä. Osallistujia pyydetään toimittamaan kysymykset edeltä käsin ilmoittautumisen yhteydessä. Myös tilaisuuden aikana on mahdollisuus esittää kysymyksiä. Ennakkotiedoista poiketen tilaisuutta ei taltioida.

Ohjelma

Oppivelvollisuuslain mukaiset majoitus- ja matkakorvaukset (esitys)

Hallitusneuvos Piritta Sirvio, OKM

Vastauksia etukäteiskysymyksiin ja tilaisuuden aikana esitettyihin kysymyksiin
 

Lisätietoja:

hallitusneuvos Piritta Sirvio, puh. 0295 330 238, piritta.sirvio(at)minedu.fi

Ilmoittautumista koskevat lisätiedot ja tiedustelut:
hallinnollinen avustaja Marika Bäckman, puh. 0295 330 146, marika.backman(at)minedu.fi

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, järjestöt ja yhteisöt