Asiaa ammattipätevyyksistä

Torstai 19.9.2024 klo 13.00 –  15.00

opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestää yhdessä Opetushallituksen ja kansallisen IMI-koordinaattorin (NIMIC) kanssa ammattipätevyyden tunnustamista koskevan tilaisuuden. Tilaisuus järjestetään etäyhteyksin.

Tilaisuus on tarkoitettu ammattipätevyyslain mukaisille toimivaltaisille viranomaisille sekä ammattisääntelystä vastaaville ministeriöille. Tilaisuudessa kerrotaan EU:n ammattipätevyyden tunnustamisesta annetusta direktiivistä (2005/36/EY) ja sen edellyttämistä toimista ja velvoitteista.

Opetushallitus kertoo tilaisuudessa direktiivin mukaisesta tukikeskusroolistaan sekä esimerkkejä ammattipätevyyden tunnustamisprosesseistaan. Lisäksi kansallinen IMI-koordinaattori (NIMIC) kertoo sisämarkkinoiden tietojenvaihtojärjestelmästä (IMI), jota käytetään sekä ammattipätevyyden tunnustamiseen liittyvien tietojen vaihtoon että jatkossa myös säänneltyjen ammattien tietokannan viranomaispuolena.

Ilmoittautumislomake: https://link.webropolsurveys.com/S/28634C4BEB558782