Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) 2020-2023

OKM030:00/2020 Toimielin

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM030:00/2020

Asianumerot VN/3508/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 3.4.2023

Asettamispäivä 8.1.2020

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Keino Toimeenpannaan liikuntapoliittista selontekoa

Tavoitteet ja tuotokset

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa yhtenä poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteeseen liittyy tarve saada kaikki ministeriöt mukaan edistämään liikunnallista elämäntapaa. Hallitusohjelman mukaisesti eri hallinnonalojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä koordinoimaan asetetaan virkamiestasoinen koordinaatioelin. Koordinaatioelimen työskentelyn yhtenä taustana on edellisellä vaalikaudella käsitelty liikuntapoliittinen selonteko. Lisäksi valtion liikuntaneuvosto toteutti alkuvuodesta 2019 hankkeen, jossa ministeriöille laadittiin liikunnan edistämiseen liittyvät tuloskortit.

Asetettava koordinaatioelin jatkaa osaltaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan neuvottelukunnan (TEHYLI) työtä. Samoin koordinaatioelin käsittelee eri liikkumisohjelmia (esim. liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva opiskelu, liikkuva aikuinen jne.) siltä osin kuin niiden edistäminen edellyttää ministeriöiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota. Lisäksi koordinaatioelin koordinoi, seuraa ja arvioi eri ministeriöissä tehtävää liikuntapolitiikan edistämistyötä käyttäen pohja-aineistona liikuntaneuvoston tuloskorttityötä.

Koordinaatioelimen toimikausi on 1.1.2020-30.4.2023. Sen kokoukset pidetään virkatyönä eikä niistä makseta palkkioita. Muista kokouskustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (tulosyksikkö 6000003211, toimintamenot).

Lisää aiheesta