Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) 2020-2023

OKM030:00/2020 Body

Basic information In progress

Project number OKM030:00/2020

Case numbers VN/3508/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.1.2020 – 3.4.2023

Date of appointment 8.1.2020

Type of body Advisory board

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Youth, culture and sport

Action Implementing the Report on Sports Policy

Contact person
Tiina Kivisaari, Johtaja
tel. 02953 30178
[email protected]

Goals and results

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa yhtenä poikkihallinnollisena tavoitteena on liikunnallisen kokonaisaktiivisuuden nostaminen kaikissa ikäryhmissä. Tavoitteeseen liittyy tarve saada kaikki ministeriöt mukaan edistämään liikunnallista elämäntapaa. Hallitusohjelman mukaisesti eri hallinnonalojen liikuntapoliittisia toimenpiteitä koordinoimaan asetetaan virkamiestasoinen koordinaatioelin. Koordinaatioelimen työskentelyn yhtenä taustana on edellisellä vaalikaudella käsitelty liikuntapoliittinen selonteko. Lisäksi valtion liikuntaneuvosto toteutti alkuvuodesta 2019 hankkeen, jossa ministeriöille laadittiin liikunnan edistämiseen liittyvät tuloskortit.

Asetettava koordinaatioelin jatkaa osaltaan terveyttä ja hyvinvointia edistävän liikunnan neuvottelukunnan (TEHYLI) työtä. Samoin koordinaatioelin käsittelee eri liikkumisohjelmia (esim. liikkuva varhaiskasvatus, liikkuva opiskelu, liikkuva aikuinen jne.) siltä osin kuin niiden edistäminen edellyttää ministeriöiden välistä yhteistyötä ja koordinaatiota. Lisäksi koordinaatioelin koordinoi, seuraa ja arvioi eri ministeriöissä tehtävää liikuntapolitiikan edistämistyötä käyttäen pohja-aineistona liikuntaneuvoston tuloskorttityötä.

Koordinaatioelimen toimikausi on 1.1.2020-30.4.2023. Sen kokoukset pidetään virkatyönä eikä niistä makseta palkkioita. Muista kokouskustannuksista vastaa opetus- ja kulttuuriministeriö (tulosyksikkö 6000003211, toimintamenot).

Read more

Ministeriöt tarttuvat yhdessä riittämättömän liikkumisen haasteeseen

Ministry of Education and Culture Press release