Liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmä

OKM042:00/2021 Toimielin

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM042:00/2021

Asianumerot VN/15409/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2021 – 31.5.2022

Asettamispäivä 23.8.2021

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Oikeudenmukainen, yhdenvertainen ja mukaan ottava Suomi

Tavoite Hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen

Tavoitteet ja tuotokset

Asetettavan työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma, joka sisältää toimenpiteet
liikkumisvaikutusten arvioinnin integroimiseksi osaksi erilaisia nykyisiä vaikutusten arviointeja sekä toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot.

Tiivistelmä

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön.

Lisää aiheesta