Hyppää sisältöön

Tilapäistä suojelua saavien korkeakoulutusta tuetaan 5,5 miljoonalla eurolla

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 25.8.2022 14.04
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee korkeakouluja opintotarjonnan lisäämisessä ja kehittämisessä tilapäistä suojelua saaville. Myönnettävillä avustuksilla rahoitetaan englanninkielistä koulutustarjontaa sekä ammattikorkeakoulujen maahanmuuttajien korkeakoulutukseen valmentavan koulutuksen lisäämistä.

– On velvollisuutemme auttaa hädänalaisia, ja myös koulutuksella on roolinsa tässä työssä. Suomi haluaa tukea Ukrainan jälleenrakentamista osaamisen kautta, tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen sanoo.

Avustuksella tuetaan myös toiminnallisesti kaksikielisten tutkintoon johtavien koulutusten kehittämistä ja tarjontaa. Näissä koulutuksissa kielenopetus on integroitu substanssiopintoihin mahdollistaen tutkinnon suorittajien työllistymisen Suomeen ammatin vaatimalla kielitaitotasolla.

Avustukset ovat osa Suomen toimenpideohjelmaa ukrainalaisten korkeakouluopiskelijoiden ja tutkijoiden tukemiseksi. Hankkeilla kehitettävä ja laajennettava tarjonta on jatkossa hyödynnettävissä suomalaisissa korkeakouluissa pysyvämmin osana vieraskielisen koulutuksen tarjontaa sekä maahanmuuttajien valmentavaa koulutusta. Samalla tuetaan hallituksen tavoitetta kansainvälisten korkeakouluopiskelijoiden lisäämisestä, osaajapulaan vastaamisesta sekä koulutusasteen nostosta.

Vieraskielisen koulutuksen tarjonnan laajentaminen ja kehittäminen tukevat tilapäistä suojelua saavien yksilöllisiä koulutuspolkuja. Opiskelijat voivat jatkaa jo kotimaassa alkaneita korkeakouluopintoja tai aloittaa korkeakouluopinnot suorittamalla kokonaisuuksia, jotka on mahdollista tarvittaessa hyväksilukea tutkintoon joko Suomessa tai Ukrainassa. Korkeakouluissa suoritetut opinnot valmistavat ja tukevat Ukrainan jälleenrakentamista sekä vastaavat Suomessa osaajapulaan. Osaan hankkeista sisältyy myös työelämäyhteistyötä.

Ministeriö rahoittaa yhteensä 21 hanketta eri puolilla Suomea. Rahoituspäätöksissä on huomioitu muun muassa korkeakoulujen koulutusprofiilit sekä tiedossa olevat tilapäistä suojelua saavien koulutustarpeet sekä Suomen ala- ja aluekohtaisia tarpeita.

Lisätietoja:

  • opetusneuvos Päivi Bosquet, p. 0295 330 375
  • opetusneuvos Maarit Palonen, p. 0295 330 243 

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustus korkeakouluille tilapäistä suojelua saavien koulutustarjontaan ja sen kehittämiseen

Rahoitetut hankkeet

Korkeakoulu Hanke
Centria-ammattikorkeakoulu Oy LEARN - vaLmEntava AmmattikoRkeakoulutus maahaNmuuttajille
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu Oy Maahanmuuttajajournalistien valmentava koulutus sekä englanninkielisen journalismin koulutustarjonnan kehittäminen
Helsingin yliopisto Englanninkielisen sosiaalitieteiden opetustarjonnan kehittäminen sotaa pakenevien ukrainalaisopiskelijoiden tarpeisiin
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy Biotalousalojen koulutuksen kehittäminen vastaamaan jälleenrakentamisen osaamistarpeeseen, sekä Suomen huoltovarmuuteen.
Itä-Suomen yliopisto Englanninkielisen koulutustarjonnan laajentaminen avoimen yliopiston kautta maksuttomasti suoritettavaksi.
Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy Pilvipalveluosaamista tilapäistä suojelua saaville. Suunnitella, kehittää ja kouluttaa 40 op:n kokonaisuus
Karelia Ammattikorkeakoulu Oy Vieraskielisen korkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen kehittäminen.
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy HERE Ukraine! - Helping to Rebuild Ukraine by Educational means: Social, Psychological and Physical Aspects
Laurea-ammattikorkeakoulu Oy YProUkr Yritysprojektiopiskelua ukrainalaisille
Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Ohjelmistoalan uutta osaamista ja ohjausta sekä digitaitoja Suomessa oleskeleville tilapäistä suojelua saaville
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy Kansainvälinen tutkinto-ohjelma, jossa osana Ukrainan sodan vuoksi maasta paenneiden ihmisten opiskelujen jatkuminen
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy Kohti jälleenrakennusta. Logistiikan ja meriteknologian osaamisalueen kansainvälisen opetustarjonnan kehittäminen
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy Englanninkielisen ja toiminnallisesti kaksikielisen koulutustarjonnan kehittäminen ja lisääminen Savoniassa.
Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy Yhteisöllisellä pedagogiikalla kohti kestävää maailmaa - Kaksikielinen, toiminnallinen opintokokonaisuus
Taideyliopisto Taideyliopiston englanninkielisen avoimen yliopisto-opetustarjonnan laajentaminen tilapäistä suojelua saavien tarpeisiin.
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Cyber Security Online kyberturvallisuuden ajasta ja paikasta riippumaton opintokokonaisuus.
Tampereen korkeakoulusäätiö sr Ukrainalaisten arkkitehtiopiskelijoiden kouluttaminen jälleenrakentamisen suunnittelutehtäviin.
Turun ammattikorkeakoulu Oy UKRA – Liiketalouden korkeakouluopintoja tilapäistä suojelua saaville
Turun yliopisto Englanninkielisten tietotekniikan alan kurssien valmistelu ja tarjoaminen opiskelijoille tarpeiden mukaisesti.
Vaasan ammattikorkeakoulu - Vasa yrkeshögskola Ab Erityistä suojelua tarvitsevien tulevaisuususkon tukeminen kiinnittämällä heitä Suomen korkeakoulujärjestelmään (TUKSU)
Vaasan yliopisto Englanninkielisen perusopintokokoinaisuuden tarjoaminen kansainvälisille opiskelijoille.