Osaamisen tunnistamisen työryhmä

OKM044:00/2021 Kehittäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM044:00/2021

Asianumerot VN/15034/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.7.2021 – 31.12.2024

Asettamispäivä 24.6.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Toimeenpannaan jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus

Yhteyshenkilö
Jenni Larjomaa, Erityisasiantuntija
puh. +358 295 047 028
[email protected]

Yhteyshenkilö
Katri Tervaspalo, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 084
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista:

• tukemalla työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisen tai osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisen avulla,
• tekemällä ehdotuksen valtakunnallisiksi periaatteiksi työssä ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamiseen erityisesti työelämän ja työllistymisen näkökulmasta,
• tekemällä ehdotukset käynnistettävistä piloteista,
• tukemalla valtakunnallisten periaatteiden käyttöönottoa ja levittämistä sekä
• tukemalla jatkuvan oppimisen digitaalisessa kokonaisuudessa kehitettävien työkalujen kehittämistyötä.

Työryhmä tekee 31.12.2022 mennessä ehdotuksen mahdollisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisesta, osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisestä sekä ehdotuksen valtakunnallisista periaatteista työssä ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta sekä ehdotukset käynnistettävistä piloteista.

Toimikauden lopussa työryhmä jättää lopulliset ehdotuksensa valtakunnallisista periaatteista työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta piloteista saatujen kokemusten ja muusta kansallisesta ja kansainvälisestä kehitystyöstä saadun tiedon pohjalta.

Tiivistelmä

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Lähtökohdat

Hallitusohjelman mukaan Suomessa toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Parlamentaarisen valmistelun linjaukset uudistukselle valmistuivat joulukuussa 2020 ja parlamentaarinen uudistushanke jatkuu 31.3.2023 asti. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä rahoitetaan toimia, joilla on merkittävä vipuvaikutus uudistuksen toimeenpanoon.

Hallitus kirjasi EU:n elpymistukivälineellä rahoitettavassa Suomen kestävän kasvun elpymis- ja palautumissuunnitelmassa:

Jatkuvan oppimisen toimilla päivitetään jo olemassa olevia ja rakennetaan täysin uusia jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä tukevia palveluita, jotka hyödyntävät älykkäästi erilaisia tietovarantoja ja tuovat olemassa olevia verkossa tuotettavia palveluja yhteen asiakaskeskeisesti ja hallinnonalarajat ylittäen.

Lisää aiheesta