Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen valmisteluryhmä

OKM054:00/2020 Kehittäminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhteistyössä työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista siten, että se voi aloittaa toimintansa vuonna 2021.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM054:00/2020

Asianumerot VN/21309/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.10.2020 – 30.4.2021

Asettamispäivä 8.10.2020

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Laaditaan esitys jatkuvan oppimisen työelämälähtöiseksi malliksi

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on työikäisen väestön osaamisen kehittäminen ja työllisyysasteen nosto. Keskus toimii lähellä työelämää ja edustaa työelämässä tapahtuvan oppimisen muotoja.

Palvelukeskuksen hallinnosta ja ohjauksesta vastaavat opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö yhteistyössä työelämän järjestöjen kanssa. Tarkemmat hallinnolliset ratkaisut valmistellaan osana kokonaisuutta.

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö valmistelevat yhteistyössä työelämän järjestöjen ja aluehallinnon kanssa jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen perustamista siten, että se voi aloittaa toimintansa vuonna 2021.