Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

OKM012:00/2023 Kehittäminen

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma (2021–2025) muodostuu:
1. koko koulutusjärjestelmän kattavasta ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta sekä
2. kaikki korkeakoulut kattavasta korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen kokonaisuudesta (Digivisio 2030).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM012:00/2023

Asianumerot VN/34214/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 27.5.2021 – 1.6.2026

Asettamispäivä 11.4.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.3 Korkea osaaminen ja sivistys tulevaisuuden perustana

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.4 Kasvua datataloudesta ja digitalisaatiosta

Tavoitteet ja tuotokset

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelman tavoitteina on:
• mahdollistaa ja vauhdittaa koulutusjärjestelmän ja työvoimapalveluiden uudistamista rakentamalla yhteentoimiva, eheä digitaalinen toimintaympäristö ja uusia palveluita, joista muodostuvilla kokonaisuuksilla/palveluketjuilla pyritään vastaamaan optimaalisesti asiakkaan tarpeisiin,
• kehittää koulutuksen hakupalveluita, joissa koulutustarjonta on laajasti, joustavasti ja oikea-aikaisesti saatavilla kansallisesti,
• tarjota yksilön tiedoksi ja päätöksenteon tueksi koulutus- ja työmarkkinainformaatiota,
• kehittää kattavia kansallisia digitaalisia osaamisen kartoituspalveluita ja ohjaus- ja urasuunnittelupalveluita osaamisen kehittämistä tarvitsevien henkilöiden, koulutusorganisaatioiden ja ohjauspalveluiden tuottajien käyttöön,
• kehittää oppijan tueksi ratkaisuja, joissa oppijan on helppo yhdistellä eri koulutusasteiden koulutustarjonnasta tarpeisiin sopiva kokonaisuus ja hyödyntää oppijaan liittyvää dataa.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma koostuu kahdesta osakokonaisuudesta:
1. Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön yhteishanke (2021–2025). Hankkeen ydintavoitteena on rakentaa digitaaliset palvelut tukemaan yksilöiden koulutus- ja uravalintoja, osaamisen ylläpitoa ja kehittämistä koko työuran ja elämän ajan sekä tukemaan työn, osaamisen ja koulutuksen kysynnän ja tarjonnan kohtaantoa.
2. Digivisio 2030 on kaikkien suomalaisten korkeakoulujen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on luoda oppimiselle tulevaisuus, joka hyödyntää korkeakouluja, oppijoita ja yhteiskuntaa. Hankkeen tarkoituksena on mahdollistaa oppijoiden joustava oppiminen ja osaamisen kerryttäminen, vahvistaa opettajan roolia laadukkaan sisällön tuottajana, taata korkeakoulutuksen tason nostaminen sekä parantaa suomalaisten työllisyyttä.

Tiivistelmä

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma (2021–2025) muodostuu:
1. koko koulutusjärjestelmän kattavasta ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta sekä
2. kaikki korkeakoulut kattavasta korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen kokonaisuudesta (Digivisio 2030).

Lähtökohdat

Digitalisaatio on keskeinen tulevaisuuden muutosajuri ja ratkaisujen voimavara. Se vaikuttaa työelämän taito- ja osaamisvaatimuksiin sekä keinoihin uudistaa osaamista toimintaympäristön muutosten mukaisesti. Tarvitaan laaja digitalisaatio-ohjelma, jonka puitteissa rakennetaan jatkuvaa oppimista tukevia toimintamalleja, digitaalisia palveluita ja tietovarantoja.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa on valmisteltu osana Suomen elpymis- ja palautumissuunnitelmaa, joka on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Digitalisaatio-ohjelman rahoitus tulee EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä (RRF).

Ohjelman taustalla on edellisellä vaalikaudella valmisteltu Jatkuvan oppimisen parlamentaarinen uudistus, jonka toteutus jatkuu pääministeri Petteri Orpon hallituskaudella (2023–2027). Digitalisaatio-ohjelman tavoitteet tukevat Orpon hallitusohjelman mukaista talouden rakennemuutosta ja työmarkkinoiden murrosta, erityisesti työvoiman ja osaamisen kohtaanto-ongelmien osalta, julkisen sektorin teknologia- ja digitalisaatiokyvykkyyttä sekä kansallisia uudistushankkeita.

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelmaa rakennetaan opetus- ja kulttuuriministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön (ml. Opetushallitus ja KEHA-keskus) ja korkeakoulujen yhteistyönä. Toimenpiteitä viedään eteenpäin vahvassa sidosryhmäyhteistyössä.

Lisätietoja