Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma

OKM012:00/2023 Kehittäminen

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma tukee osaamisen uudistamista.

Ohjelma koostuu:
- koko koulutusjärjestelmän kattavan ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta
- kaikki korkeakoulut kattavasta korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelmasta (Digivisio 2030).

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM012:00/2023

Asianumerot VN/34214/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.4.2022 – 1.6.2025

Asettamispäivä 11.4.2022

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Luottamuksen ja tasa-arvoisten työmarkkinoiden Suomi

Tavoite Osaamisesta turvaa työn murrokseen

Keino Laaditaan esitys jatkuvan oppimisen työelämälähtöiseksi malliksi

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Koulutus- ja osaamistaso nousevat kaikilla koulutusasteilla, oppimiserot kaventuvat ja koulutuksellinen tasa-arvo lisääntyy

Keino Toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus

Yhteyshenkilö
Heidi Lehtovaara, Hankekoordinaattori
puh. +358 295 330 037
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Tavoitteena on, että uusien palvelujen avulla ihmiset voivat helpommin kartoittaa tilanteensa sekä saada tietoa koulutus- ja työmahdollisuuksista ja ohjausta päätösten tueksi. Digitaaliset palvelut tukevat myös ennakointia ja tiedon hyödyntämistä.

Jatkuvan oppimisen digitaalinen palvelukokonaisuus muodostuu:
1. toisiinsa kytkeytyvistä älykkäistä sähköisistä palveluista, kuten
- osaamisen kartoitus- ja tunnistamispalveluista
- työvälineistä ohjauksen tueksi
- koulutuksen haku- ja tarjontapalveluista
2. tietovarannoista, kuten
- osaamisen tietovarannoista
- koulutustarjonnan tietovarannoista
- työpaikkatietovarannoista
- työmarkkinatietovarannoista

Palvelut tukevat osaavan työvoiman saatavuutta, kohtaantoa ja työmarkkinoiden toimivuutta. Kertyvää dataa voidaan hyödyntää mm. työllisyystoimien kohdentamisessa ja opiskelemaan tai töihin hakevien palvelemisessa. Esimerkiksi työpaikkailmoitusten vaatimusten ja oman osaamisen pohjalta ihmisiä voitaisiin ohjata heille hyödyllisten ja sopivien opiskelumahdollisuuksien äärelle.

Palvelukokonaisuus tukee myös monialaisten palveluiden kehittymistä, koulutuksen saatavuutta, kansalaisille ja työnantajille suunnattujen ohjauspalvelujen kehittämistä, koulutus- ja työllisyyspalvelujen verkostoja alueilla sekä uusien palvelurakenteiden toimintaa (ml. jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen toiminta).

Tiivistelmä

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma tukee osaamisen uudistamista.

Ohjelma koostuu:
- koko koulutusjärjestelmän kattavan ja hallinnonrajat ylittävästä jatkuvan oppimisen digitaalisesta palvelukokonaisuudesta
- kaikki korkeakoulut kattavasta korkeakoulutuksen digitalisaation ja joustavan oppimisen vahvistamisohjelmasta (Digivisio 2030).

Lähtökohdat

Jatkuvan oppimisen digitalisaatio-ohjelma on osa Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Digitalisaatio-ohjelma liittyy sen tavoitteisiin nostaa työllisyyttä ja osaamista kestävän kasvun vauhdittamiseksi sekä tuoda palvelut kaikkien saataville digitalisaation avulla.

Digitalisaatio-ohjelmaa toteuttavat yhteistyönä opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja korkeakoulut (ml. Opetushallitus ja KEHA -keskus).