Hyppää sisältöön

Ministeriöltä ohjeistus liikuntaneuvonnan koordinointiin sote-uudistuksen toimeenpanossa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 15.6.2022 12.32
Uutinen

Ohjeistus on tarkoitettu kuntien käyttöön sote-uudistuksen toimeenpanossa. Sote-uudistus muuttaa hallinnon rakenteita ja vaikuttaa myös liikuntapalveluihin. Ohjeistuksessa on mukana liikuntaneuvonta, soveltavan liikunnan palvelut ja Move!-mittaukset.

Sote-uudistuksessa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestäminen siirtyy hyvinvointialueiden tehtäväksi. Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on edelleen kunnan tehtävä, mutta se on myös hyvinvointialueen tehtävä. Liikunta säilyy kunnan tehtävänä ja näin ollen kunta tuottaa liikuntapalveluja ja mahdollistaa kuntalaisten liikkumista.

Tällä hetkellä poikkihallinnollista liikuntaneuvontaa järjestetään noin 170 kunnassa. Sote-uudistuksessa kuntien ja hyvinvointialueiden tulee luoda keskenään toimiva liikuntaneuvonnan yhdyspinta osaksi elintapaohjauksen kokonaisuutta, eli sopia selkeä tehtävien ja vastuiden jako sekä varmistaa uudenlaiset yhteistyön rakenteet. Yhdyspinta muodostuu, kun eri organisaatioiden toimijat/ammattilaiset työskentelevät yhdessä loppuasiakkaan hyvinvoinnin edistämiseksi.

Liikuntaneuvonta on kuntalaisten terveyttä edistävä hyvinvointipalvelu ja osa hyvinvointialueen toteuttamaa ennaltaehkäisevää, hoitavaa ja kuntouttavaa elintapaohjausta. Palvelu sisältää ohjausta liikunnalliseen elämäntapaan ja liikkumisen lisäämiseen sekä muiden terveellisten elintapojen pariin. Tavoitteena on liikunnallinen elämäntapa. Pitkäaikaisena tavoitteena on parempi terveys ja elämänlaatu.

Liikuntaneuvonnan yhdyspintapalvelu toteutuu kunnan, hyvinvointialueen ja järjestöjen, sekä tarvittaessa muiden toimijoiden yhteistyönä. Liikuntaneuvonta toteutuu yhdyspinnalla riippumatta siitä, onko vastuutaho kunnan liikuntapalvelut tai hyvinvointialue. Kunta ja hyvinvointialue sopivat keskenään, kumpi on vastuutaho liikuntaneuvonnan toteutuksessa. Kunnissa ja hyvinvointialueilla tulee nimetä ns. liikuntaneuvonnan vastinparit eli henkilöt, joilla on vastuullaan yhdessä liikuntaneuvonnan saumattomien palveluketjujen hoitaminen.

Liikuntaneuvonnan toimijat luovat luottamuksellisen verkoston ja sopivat säännöllisestä yhteydenpidosta. Liikuntaneuvonta on osa muun terveyden edistämisen ja hyvinvointipalveluiden viestintää.

Paikallisyhdistykset (mm. liikunta- ja urheiluseurat & kansanterveysjärjestöjen yhdistykset) ovat tärkeä osa palveluketjua. Yhdistysten keskeinen rooli palveluketjussa on olla osa yhdyspintaa järjestämällä matalan kynnyksen liikuntatoimintaa liikuntaneuvonnan asiakkaille.
Liikunta-alan yritykset voivat olla osa palveluketjua kumppanina, olosuhteiden mahdollistajana, palvelujen tuottajana. Muun muassa paikalliset kuntosali- ja terveysliikuntayrittäjät ovat osaajia, joiden kanssa kunnan liikuntapalvelut voi muodostaa kumppanuuksia.

Soveltavan liikunnan palveluissa on paljon yhdyspintaan sijoittuvia tehtäviä ja asioita, joiden hoitamisesta ja vastuista kunnan ja hyvinvointialueen on tärkeä sopia keskenään, jotta palvelut toimivat. Peruskoulun liikuntakasvatukseen kuuluvat Move!-mittaukset muodostaa myös kokonaisuuden, jossa eri toimijat ovat sote-uudistuksen jälkeen eri rakenteissa. Yhdyspintatyön toimivuus tulee varmistaa, koska Move!-mittaukset voivat parhaimmillaan toimia myös lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan välineenä. 

Kunnan liikuntapalvelut koordinoi ja johtaa liikuntaneuvontaa sekä liikuntaneuvonnan palveluketjua jatkossakin. Olennaista on sopia yhdyspintaan sijoittuvan toiminnan vastuut ja roolit selkeiksi kunnan ja hyvinvointialueen välillä.

Liikuntaneuvonta yhdyspinnoilla – ohjeistus sote-uudistuksen valmisteluun ja toimeenpanoon löytyy Liikunta osana elintapaohjausta tulevissa sote-rakenteissa -työryhmän hankesivulta (linkki alla).

Lisätietoja: ylitarkastaja Sari Virta, p. 0295 330 377