Uusi peruskoulu

Hallituksen kärkihanke 1: Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

OKM039:00/2015 Kehittäminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM039:00/2015

Asianumerot 58/040/2015

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.12.2015 – 28.2.2019

Asettamispäivä 11.12.2015

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Sipilä

Osaaminen ja koulutus

Kärkihankkeet Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin

Toimenpiteet Uudistetaan peruskoulua 2020-luvulle

Tavoitteet ja tuotokset

Hallituksen tavoitteena on, että Suomi on maa, jossa tekee mieli oppia koko ajan uutta. Suomalaisten osaamis‐ ja koulutustaso on noussut, mikä tukee suomalaisen yhteiskunnan uudistumista ja mahdollisuuksien tasa‐arvoa. Suomi on koulutuksen, osaamisen ja modernin oppimisen kärkimaa. Näitä tavoitteita vasten hallitus on asettanut strategisia kärkihankkeita.

Uudet oppimisympäristöt ja digitaaliset materiaalit peruskouluihin -kärkihankkeen Uusi peruskoulu -ohjelmalla uudistetaan peruskoulua, oppimisympäristöjä ja opettajien osaamista. Lisäksi edistetään opetuksen digitalisaatiota, laajennetaan Liikkuva koulu -ohjelmaa sekä lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua.

Uusi peruskoulu -ohjelmassa peruskoululle on määritelty kolme tavoitetta: oppijalähtöisyys, maailman osaavimmat opettajat sekä avoin ja yhteisöllinen toimintakulttuuri.

Lisätietoja