Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistaminen

OKM046:00/2020 Säädösvalmistelu

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Näkövammaisten kirjastoa (Celia) koskeva laki siten, että laki huomioi yhteiskunnassa ja kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM046:00/2020

Asianumerot VN/18534/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 1.11.2020 – 31.12.2022

Asettamispäivä 9.10.2020

Lainvalmistelu

HE laeiksi Saavutettavuuskirjasto Celiasta sekä yleisistä kirjastoista annetun lain 11 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 1.6.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 23/2022
  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 38/2022
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  9.6.2022
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 94/2022

Laki näkövammaisten kirjastosta korvattaisiin lailla Saavutettavuuskirjasto Celiasta, joka olisi myös viraston uusi nimi. Lailla tarkennettaisiin kirjaston nykyisiä tehtäviä sekä kirjaston roolia saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Laissa olisi säännökset kirjaston asemasta, tarkoituksesta, tehtävistä, kirjaston välitys- ja lainauspalvelujen sekä neuvonnan maksuttomuudesta asiakkaille, yhteistyöstä, johtamisjärjestelmästä, kirjaston toimielimistä, kirjaston aineistojen käyttö- ja lainauskiellosta sekä kirjaston oikeudesta antaa kirjaston käyttösäännöt. Esitys on budjettilaki siinä mielessä, että se muuttaa momentin päätösosaa (viraston nimikemuutos).

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

YhteyshenkilöTapani Sainio, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kevätistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Elina Anttila, Hallitussihteeri
puh. +358 295 330 184
[email protected]

Yhteyshenkilö
Tapani Sainio, kulttuuriasiainneuvos
puh. 0295 330 336
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamiseksi.

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on uudistaa Näkövammaisten kirjastoa (Celia) koskeva laki siten, että laki huomioi yhteiskunnassa ja kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset.

Lähtökohdat

Näkövammaisten kirjaston toimintaympäristön muutoksista erityisesti digitalisaatio, säädösympäristön muutokset ja väestörakenteet vaikuttavat kirjaston toimintaan nyt ja lähitulevaisuudessa.

Digitaalinen kehitys on muuttanut näkövammaisten kirjaston palveluja ja niiden saatavuutta. Muutos liittyy kaupallisten ääni- ja e-aineistojen tarjonnan kasvuun ja niiden saavutettavuuden kehittymiseen sekä digitaalisen julkaisemisen lisääntymiseen kustannusalalla ja oppimateriaalituotannossa. Digitalisoituvassa yhteiskunnassa on varmistettava tasa-arvon toteutuminen ja digitaalisen syrjäytymisen ehkäisy.

Näkövammaisten kirjaston asiakasmäärän kasvu on ollut viime vuosina huomattava, mikä on ollut seurausta mittavasta yhteistyöstä yleisten kirjastojen, korkeakoulukirjastojen ja koulujen kanssa. Nykyisessä laissa ei ole säännöksiä edellä mainitusta yhteistyöstä.

Asiakasmäärien lisääntymisen ohella väestörakenteen muutokset näkyvät Näkövammaisten kirjaston asiakaskunnassa. Väestö ikääntyy ja maahanmuuton myötä lukemisesteisten maahanmuuttajien määrä kasvaa ja Näkövammaisten kirjaston asiakaskunta muuttuu nykyistä heterogeenisemmäksi.

Lisätietoja

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.