Hyppää sisältöön

Näkövammaisten kirjastoa koskevaa lakia uudistetaan

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 28.10.2020 15.32
Tiedote
Braille computer.

Tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko on asettanut työryhmän valmistelemaan ehdotuksen Näkövammaisten kirjastoa (Celia) koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Näkövammaisten kirjastoa koskevan lain uudistamisella edistetään ihmisten osallisuutta yhteiskunnassa ja sivistyksellisten perusoikeuksien toteutumista.

Näkövammaisten kirjastoa koskevaa lakia on tarkoitus uudistaa siten, että se ottaa huomioon yhteiskunnassa ja kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Kirjaston toimintaympäristön merkittävimmät muutostekijät liittyvät digitalisaatioon, esteettömyyttä koskevan eurooppalaisen lainsäädännön kehittymiseen sekä Suomen väestörakenteen muutoksiin. 

Työryhmän tulee ehdotuksessa ottaa huomioon toimintakentän muut toimijat ja niiden keskinäinen työnjako. Valmistelussa tulee ottaa lisäksi huomioon näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten palvelujen suhde muihin kirjallisuuteen, tiedonsaantiin, oppimiseen ja kulttuuriin liittyviin yhteiskunnan palveluihin. Ehdotus tulee laatia hallituksen esityksen muotoon.

Työryhmän puheenjohtajana toimii johtaja Minna Karvonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Muita jäseniä ovat kulttuuriasianneuvos Leena Aaltonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä, hallitussihteeri Elina Anttila opetus- ja kulttuuriministeriöstä, opetusneuvos Mikko Hartikainen Opetushallituksesta, toiminnanjohtaja Matthias Jakobsson Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf:stä, kirjastotoimenjohtaja Ari Koistinen Kajaanin kaupunginkirjastosta, puheenjohtaja Arto Kurvinen Suomen sokeat ry:stä, järjestöpäällikkö Markku Möttönen Näkövammaisten liitosta, ohjaava opettaja Tuija Piili-Jokinen Valteri-koulusta, toiminnanjohtaja Sarianna Reinikainen Erilaisten oppijoiden liitto ry:stä, kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio opetus- ja kulttuuriministeriöstä, saavutettavuusasiantuntija Outi Salonlahti Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:stä ja johtaja Minna von Zansen Näkövammaisten kirjastosta. 

Työryhmän toimikausi on 1.11.2020–30.9.2021.

Lisätietoja: 
- kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio, p. 0295 330 336
- hallitussihteeri Elina Anttila, p. 0295 330 184

Muualla verkossa

Annika Saarikko Kirjastot Kulttuuri