Hyppää sisältöön

Lakiesitys Saavutettavuuskirjasto Celiasta

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 9.6.2022 13.35
Tiedote
Tyttö istuu kirjastossa kannettava tietokone sylissään ja kuulokkeet korvillaan. Alakulmassa Celian logo.
Kuva: Celia.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Saavutettavuuskirjasto Celiasta, joka korvaisi voimassa olevan lain Näkövammaisten kirjastosta. Kirjasto säilyisi edelleen opetus- ja kulttuuriministeriön alaisena virastona. Lakiesityksellä turvataan kirjaston tehtävä edistää palvelujensa avulla näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden yhdenvertaisuutta yhteiskunnassa myös tulevaisuudessa.

Ehdotetulla lailla viraston nimi muutettaisiin Saavutettavuuskirjasto Celiaksi. Lailla tarkennettaisiin kirjaston tehtäviä sekä kirjaston roolia saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Kirjaston pääsiallisena tehtävänä säilyisi näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden kirjastopalvelujen tuottaminen ja kehittäminen. Kirjaston aineistojen välitys- ja lainauspalvelut sekä asiakkaiden neuvontapalvelut säilyisivät edelleen maksuttomina.

Kirjaston asiantuntijatehtävää tarkennettaisiin siten, että kirjasto toimisi lukemisesteisten kirjastopalvelujen ja saavutettavan julkaisemisen asiantuntijana. Laissa säädettäisiin myös kirjaston oikeudesta antaa kirjaston asiakkaita koskevat käyttösäännöt. Laissa säädettäisiin lisäksi yhteistyöstä yleisten kirjastojen ja muiden toimijoiden kanssa.

Laki on uudistettu siten, että se huomioi yhteiskunnassa ja kirjaston toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Esityksen yhtenä tavoitteena on saattaa kirjastoa koskevat säännökset perustuslain edellyttämälle tasolle.

Lakiin ehdotetaan otettavaksi kirjaston johtajaa ja johtokuntaa koskevat perussäännökset. Lisäksi kirjaston yhteydessä toimivan neuvottelukunnan perussäännökset esitetään otettavaksi lakiin ja sen uudeksi nimeksi muutettaisiin pistekirjoituksen neuvottelukunta.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023.

Lakiehdotus perustuu työryhmän ehdotukseen hallituksen esitykseksi.

Lisätietoja: hallitussihteeri Elina Anttila, p. 0295 330 184 ja kulttuuriasiainneuvos Tapani Sainio p. 0295 330 336

Valtioneuvoston yleisistunnon päätösaineistot löytyvät tältä sivulta.

Kirjastot Kulttuuri Petri Honkonen