Osaamisen tunnistamisen työryhmä

OKM044:00/2021 Development

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Basic information In progress

Project number OKM044:00/2021

Case numbers VN/15034/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.7.2021 – 31.12.2024

Date of appointment 24.6.2021

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite The level of education and competence among the population will rise at all levels of education, differences in learning outcomes will decrease, and educational equality will increase

Action Implementing a parliamentary reform of continuous learning

Contact person
Jenni Larjomaa, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 047 028
[email protected]

Contact person
Katri Tervaspalo, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 084
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista:

• tukemalla työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamista tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisen tai osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisen avulla,
• tekemällä ehdotuksen valtakunnallisiksi periaatteiksi työssä ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamiseen erityisesti työelämän ja työllistymisen näkökulmasta,
• tekemällä ehdotukset käynnistettävistä piloteista,
• tukemalla valtakunnallisten periaatteiden käyttöönottoa ja levittämistä sekä
• tukemalla jatkuvan oppimisen digitaalisessa kokonaisuudessa kehitettävien työkalujen kehittämistyötä.

Työryhmä tekee 31.12.2022 mennessä ehdotuksen mahdollisesta tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamisesta, osaamismerkkien ja muiden osaamiskuvausten kehittämisestä sekä ehdotuksen valtakunnallisista periaatteista työssä ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta sekä ehdotukset käynnistettävistä piloteista.

Toimikauden lopussa työryhmä jättää lopulliset ehdotuksensa valtakunnallisista periaatteista työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisesta piloteista saatujen kokemusten ja muusta kansallisesta ja kansainvälisestä kehitystyöstä saadun tiedon pohjalta.

Summary

Työ- ja elinkeinoministeriö ja opetus- ja kulttuuriministeriö asettavat kestävän kasvun ohjelman toimeenpanoa varten työryhmän, jonka tehtävänä on edistää ja ohjata työpaikoilla ja muualla kuin viralliseen koulutusjärjestelmään kuuluvassa koulutuksessa hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Starting points

Hallitusohjelman mukaan Suomessa toteutetaan parlamentaarinen jatkuvan oppimisen uudistus, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa omaa osaamista. Parlamentaarisen valmistelun linjaukset uudistukselle valmistuivat joulukuussa 2020 ja parlamentaarinen uudistushanke jatkuu 31.3.2023 asti. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä rahoitetaan toimia, joilla on merkittävä vipuvaikutus uudistuksen toimeenpanoon.

Hallitus kirjasi EU:n elpymistukivälineellä rahoitettavassa Suomen kestävän kasvun elpymis- ja palautumissuunnitelmassa:

Jatkuvan oppimisen toimilla päivitetään jo olemassa olevia ja rakennetaan täysin uusia jatkuvaa oppimista ja osaamisen kehittämistä tukevia palveluita, jotka hyödyntävät älykkäästi erilaisia tietovarantoja ja tuovat olemassa olevia verkossa tuotettavia palveluja yhteen asiakaskeskeisesti ja hallinnonalarajat ylittäen.

Read more

Osaamisen tunnistamiseen kehitetään ja kokeillaan uusia välineitä

Ministry of Education and Culture Ministry of Economic Affairs and Employment Press release