Hyppää sisältöön

Osaamisen tunnistaminen kansalaistaidoksi – työryhmä julkaisi väliraporttinsa

opetus- ja kulttuuriministeriötyö- ja elinkeinoministeriö
Julkaisuajankohta 20.12.2022 12.10
Tiedote

Osaaminen karttuu ja kehittyy kaikilla elämänalueilla: työssä, koulutuksessa, harrastuksissa ja arjessa. Osaamisen tunnistamisen työryhmä ehdottaa väliraportissaan, miten koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamista voidaan edistää ja tehostaa.

Osaamisen tunnistaminen tarkoittaa, että yksilö havaitsee, sanoittaa ja tekee näkyväksi eri tavoin hankkimansa osaamisen sekä itselleen että yhteiskunnalle. Näin jo olemassa olevat taidot saadaan käyttöön ja esimerkiksi työuran siirtymävaiheet sujuvoituvat ja koulutuksen osuvuus paranee. Osaamisen tunnistaminen kohentaa välillisesti työllisyyttä, työvoiman saatavuutta ja hyvinvointia.

Työ- ja elinkeinoministeriön sekä opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman osaamisen tunnistamisen työryhmän tarkoituksena on luoda työvälineitä ja menetelmiä virallisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella syntyneen osaamisen tunnistamiseksi. Työryhmä julkaisi väliraporttinsa 20.12.2022.

Valtakunnalliset periaatteet tukemaan osaamisen tunnistamista

Väliraportissa työryhmä antoi alustavan ehdotuksensa osaamisen tunnistamisen
valtakunnallisiksi periaatteiksi:

  • Kaikki osaaminen on arvokasta. Osaamista syntyy ja sitä voidaan hankkia ja tunnistaa eri tilanteissa ja ympäristöissä. 
  • Yksilön aloitteellisuudella on suuri merkitys oman osaamisen tunnistamisessa. 
  • Yksilön osaamisen tunnistamista tulee edistää tarjoamalla yhdenvertaisesti ja saavutettavasti tukea ja ohjausta eri tilanteissa. 
  • Osaamisen näkyväksi tekemiseksi tulee olla avoimesti ja saavutettavasti tarjolla eri tilanteisiin sopivia työkaluja, jotka muodostavat johdonmukaisen ja helposti hyödynnettävän kokonaisuuden. 
  • Osaamisen tunnistamisen prosessien tulee parantaa yksilöiden kokemusta osallisuudesta, omasta hyvinvoinnista ja kehittymismahdollisuuksista 
  • Osaamisen tunnistamisessa mukana olevia tahoja tulee tukea. 

Valtakunnallisten periaatteet ohjaavat yksilöitä ja työyhteisöjä tunnistamaan eri tilanteissa ja ympäristöissä saatua osaamista. Ne kannustavat kaikkia hyödyntämään käytettävissä olevia palveluita sekä palveluntarjoajia kehittämään eri kohderyhmille soveltuvia osaamisen tunnistamisen välineitä.

Kehitysehdotuksien työstäminen jatkuu

Työryhmä antoi väliraportissa ehdotukset tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksen laajentamiseksi, osaamismerkkien kehittämiseksi sekä osaamisen kuvausten ja osaamisen näkyväksi tekemisen kehittämiseksi. Työryhmä hahmotteli myös alustavia ehdotuksia kokeiluiksi, joilla esimerkiksi työnhakijoiden, työelämässä olevien ja maahanmuuttaneiden osaamisen tunnistamista voitaisiin edistää.

Seuraavaksi vuoden 2023 alkupuolella työryhmä kilpailuttaa kokeiluja ja selvityksiä esimerkiksi osaamisen tunnistamisen välineiden kehittämisestä, osaamismerkkien kehittämisestä ja hyvien käytäntöjen levittämisestä. Toimikautensa päättyessä vuoden 2024 lopussa työryhmä julkaisee loppuraportin, jossa kerrotaan muun muassa kokeiluiden ja selvityksen tuloksista ja niissä syntyneistä hyvistä käytännöistä.

Työryhmä on osa pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelmaan sisältyvää parlamentaarista jatkuvan oppimisen uudistusta, jolla vastataan läpi elämän jatkuvaan tarpeeseen kehittää ja uudistaa yksilöiden osaamista. Työryhmä koostuu TEM:n, OKM:n, Opetushallituksen sekä työmarkkinajärjestöjen edustajista. Työryhmä työskentelee yhteistyössä muiden jatkuvan oppimisen kehityshankkeiden kanssa. 

Lisätiedot:
neuvotteleva virkamies Markku Virtanen, TEM, p. 0295 049 068
opetusneuvos Katri Tervaspalo, OKM, p. 0295 330 084
erityisasiantuntija Jenni Larjomaa TEM, p. 0295 047 028