Liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmä

OKM042:00/2021 Body

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön.

Basic information Completed

Project number OKM042:00/2021

Case numbers VN/15409/2021

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.9.2021 – 31.5.2022

Date of appointment 23.8.2021

Type of body Working group

Relation to the Government Programme

Marin

Strategiset kokonaisuudet Fair, equal and inclusive Finland

Tavoite Promoting wellbeing and reducing inequalities

Goals and results

Asetettavan työryhmän tehtävänä on laatia suunnitelma, joka sisältää toimenpiteet
liikkumisvaikutusten arvioinnin integroimiseksi osaksi erilaisia nykyisiä vaikutusten arviointeja sekä toimenpiteiden toteuttamisen vastuutahot.

Summary

Väestön vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Käytännössä
kaikkien hallinnonalojen päätöksillä ja toimilla vaikutetaan väestön fyysiseen aktiivisuuteen ja liikuntaan. Liikuntapolitiikan koordinaatioelin (LIPOKO) on päättänyt käynnistää liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyön.

Read more

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnilla "liikuttavampaa" päätöksentekoa

Ministry of Education and Culture News item 21.6.2022 15.27