Hyppää sisältöön

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnilla "liikuttavampaa" päätöksentekoa

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 21.6.2022 15.27
Uutinen

Väestön liian vähäiseen liikkumiseen puuttuminen edellyttää, että eri hallinnonaloilla ja -tasoilla arvioidaan toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksia liikkumiseen ja liikuntaan. Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnilla voidaan toteuttaa "liikuttavampaa" päätöksentekoa kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtionhallinnossa.

Väestön liian vähäinen fyysinen aktiivisuus on merkittävä yhteiskunnallinen haaste. Lapsista vain noin kolmannes ja aikuisista 40 % liikkuu terveytensä kannalta riittävästi. Yli 70-vuotiaista vain joka kolmas ja yli 80-vuotiaista joka viides täyttää terveysliikuntasuosituksen.

Kaikkien hallinnonalojen ja -tasojen päätöksillä vaikutetaan väestön liikkumisen ja liikunnan edellytyksiin. Väestön liian vähäiseen liikkumiseen puuttumiseksi liikkumisen ja liikunnan kysymykset tulee huomioida eri hallinnonalojen ja -tasojen päätöksenteossa, kuten kaavoitus-, rakentamis- ja liikenneratkaisuissa, kouluverkkopäätöksissä, varhaiskasvatuksen, koulutuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisessä tai verotusratkaisuissa.

Osana eri hallinnontasojen suunnittelua ja päätöksentekoa tehdään vaikutusten ennakkoarviointia. Toistaiseksi esimerkiksi lakiehdotusten vaikutusten arvioinneissa ei ole juurikaan huomioitu esitysten vaikutuksia liikuntaan ja liikkumiseen. Myöskään kunnissa liikunta- ja liikkumisvaikutusten arviointi ei näyttäydy systemaattiselta ja laaja alaiselta toiminnalta.

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyö

Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän. Sen sijaan, että liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnista muodostettaisiin oma arvioinnin kokonaisuus, työryhmän tuli laatia suunnitelma, miten liikkumisvaikutusten arviointi voitaisiin integroida osaksi jo olemassa olevia vaikutusten arviointeja. Työryhmä toimi Liikuntapolitiikan koordinaatioelimen alatyöryhmänä 1.9.2021–31.5.2022.

Kehittämistyössä määriteltiin ensimmäistä kertaa, mistä liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnissa on kyse. Lisäksi kartoitettiin, millaista liikkumisvaikutusten arviointia on tehty kunnissa ja valtionhallinnossa sekä miten liikkumisvaikutusten arviointi on huomioitu osana nykyisiä vaikutusten arviointeja.

Kehittämistyössä tuotettiin kunnille, hyvinvointialueille ja valtiohallinnolle tarkistuslistat, joiden tehtävänä on tukea liikunta- ja liikkumisvaikutusten tunnistamisessa ja arvioinnissa. Tarkistuslistoja voidaan hyödyntää lainsäädännön, erilaisten toimenpiteiden, päätösten, ohjelmien tai strategioiden valmistelussa ja suunnittelussa.

Osana kehittämistyötä on myös avattu Liikkumisvaikutukset.fi -sivusto, johon on koottu tietoa liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnista, kuten liikunta- ja liikkumisvaikutusten tarkistuslistat.

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnista on tarkoitus järjestää alkusyksystä tilaisuus kaikille teemasta kiinnostuneille. Lisätietoa tilaisuudesta myöhemmin.

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän loppuraportti ja tietoa työryhmästä löydät työryhmän hankesivuilta.

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnin kehittämistyöryhmän loppuraportti

Lisätietoa: erityisasiantuntija Saku Rikala, opetus- ja kulttuuriministeriö, [email protected] tai puh. 029 533 0042

Ingressiä muutettu 21.6.2022 kello 15.57