Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

Esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistaminen

OKM035:00/2019 Säädösvalmistelu

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM035:00/2019

Asianumerot OKM/34/040/2019 , VN/2005/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2019 – 31.3.2021

Asettamispäivä 20.8.2019

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Strategiset kokonaisuudet Kulttuuri, nuoriso ja liikunta

Keino Toteutetaan esittävien taiteiden valtionosuusuudistus

Lainvalmistelu

HE laeiksi esittävän taiteen edistämisestä ja opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Hyväksytty istuntokauden suunnitelmaan 4.2.2020
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Alkuperäinen arvioitu esittelyviikko 37/2020
  Arvioitu uusi esittelyviikko 39/2020
 • 3

  Annettu eduskunnalle

  24.9.2020
 • 4

  Meneillään oleva vaihe: Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 164/2020

Uudistetaan esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmä. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki esittävän taiteen edistämisestä, joka korvaisi nykyisen teatteri- ja orkesterilain.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Saarikko

Lisätietoa

 • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Syysistuntokauden 2020 lainsäädäntösuunnitelma

Tiivistelmä

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella ehdotus esittävän taiteen valtionosuusjärjestelmän uudistamiseksi.

Lähtökohdat

Työryhmän tehtävänä on valmistella loppuun esittävän taiteen rahoitusuudistus. Ehdotus uudistukseksi tulee valmistella hallituksen esityksen muotoon. Jatkovalmistelun tulee pohjautua vuosia 2016-2017 työskennelleen työryhmän (KVOS-työryhmä) tekemään työhön ottaen kuitenkin huomioon työryhmän ehdotuksesta saatu palaute.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.