Kulttuuriperintöstrategia

OKM020:00/2021 Kehittäminen

Tavoitteena on laatia vuoteen 2030 ulottuva valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM020:00/2021

Asianumerot VN/1364/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 15.3.2021 – 23.2.2023

Asettamispäivä 12.3.2021

Yhteyshenkilö
Mirva Mattila, Kulttuuriasiainneuvos
puh. +358 295 330 269
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Kulttuuriperintöstrategian lähtökohtana on monimuotoisen aineellisen ja aineettoman kulttuuriperinnön vaaliminen, kehittäminen ja hyödyntäminen yhteiskunnan voimavarana. Tavoitteena on kulttuuriperinnön valtavirtaistaminen siten, että kulttuuriperinnön suojelu ja vaaliminen koetaan yhteisenä velvollisuutena ja
kulttuuriperintöön sisältyvät mahdollisuudet tunnistetaan ja niitä hyödynnetään yhteiskunnan eri osa-alueilla ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tiivistelmä

Tavoitteena on laatia vuoteen 2030 ulottuva valtioneuvoston periaatepäätös kulttuuriperintöstrategiaksi, jossa kulttuuriperintö on voimavara tulevaisuuden kestäville ratkaisuille yhteiskunnan kaikilla osa-alueilla.

Lähtökohdat

Kulttuuriperintöstrategian laatiminen sisältyy pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan (2019).

Strategian laatiminen toteuttaa myös Euroopan komission 2018 hyväksymää Eurooppalaista kulttuuriagendaa (European agenda for culture), jossa jäsenmaita kehotetaan laatimaan omia kansallisia strategioitaan kulttuuriperinnön saralla.

Faron sopimuksena tunnettu Euroopan neuvoston puiteyleissopimus kulttuuriperinnön yhteiskunnallisesta merkityksestä tuli voimaan Suomessa 2018. Sopimus haastaa keskustelemaan kulttuuriperinnön merkityksestä ja mm. velvoittaa huomioimaan kulttuuriperinnön kaikilla hallinnonaloilla ja myös hallinnonalojen välisessä yhteistyössä. Kulttuuriperinnön suojelun sijaan sopimuksen keskiössä ovat yksilöt ja yhteisöt: kuka voi osallistua kulttuuriperinnön määrittelyyn ja miten kulttuuriperintö voi toimia yhteisenä voimavarana.

Kulttuuriperintöstrategiaa laadittaessa pyritään myös hyödyntämään vuonna 2020 päättyneen kulttuuriympäristöstrategian tuloksia.

Lisätietoja

Lisää aiheesta

Kulttuuriperintöstrategiatyö käynnistyy

OKM YM Uutinen 19.3.2021 9.39