Tekijänoikeusinfran kehitys (dialogiportaali)

Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittäminen 2020-2023

OKM020:00/2020 Kehittäminen

Tekijänoikeusinfran pienryhmät kokoontuvat eri kokoonpanoissa ml. työpajoissa keskustelemaan luovien alojen teos- ja tekijätietokäytäntöihin, metadataan, teknologiaan ja infrastruktuurien kehittämiseen sekä IP-oikeuksien ja datan kysymyksistä. Tiekartta 2021; NFT't ja tietosuoja; 2022: EDIC (European Digital Infrastructure Consortium) 2023

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero OKM020:00/2020

Asianumerot OKM020:00/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 12.8.2020 – 28.11.2023

Asettamispäivä 9.6.2020

Tavoitteet ja tuotokset

Pienryhmien työstä raportoidaan Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan kokouksissa jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi. Työ tukee luovien alojen omaa kehitystyötä sekä EU- ja globaalitason työtä.
Suomen aineettomien oikeuksien strategiassa 2030 esitetään, että
- Lisätään kannustimia ja investointeja tekijänoikeustiedon tehokkaan hallinnoinnin edellyttämien datan jakamisen mahdollistavien rajapintojen rakentamiseen.
- Uudistetaan luovien alojen elinkeinorakennetta investoimalla kaikkien toimialojen tekijän-oikeustietoja koskeviin koulutusohjelmiin, jotka mahdollistavat datavetoisten uusien teknologioiden käyttöönoton luovilla aloilla.
Vastaavat investoinnit mainitaan tiekartassa, jota on luotu tässä kansallisen tekijänoikeusdirektiivin kehittämishankkeessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön roolina on ollut fasilitoida keskusteluja monipuolisesti eri näkökulmista, koota yhteen eri alojen asiantuntijoita (bisnes, juridiikka, tekniikka ja yhteiskunta), ja kehittää kannustimia kehittää teknistä tekijänoikeusinfrastruktuuria sellaiseksi, että se palvelee kaikkia järjestelmän käyttäjiä tekijöistä ja oikeudenhaltijoista kaupallisiin ja ei-kaupallisiin käyttäjiin.

Tiivistelmä

Tekijänoikeusinfran pienryhmät kokoontuvat eri kokoonpanoissa ml. työpajoissa keskustelemaan luovien alojen teos- ja tekijätietokäytäntöihin, metadataan, teknologiaan ja infrastruktuurien kehittämiseen sekä IP-oikeuksien ja datan kysymyksistä. Tiekartta 2021; NFT't ja tietosuoja; 2022: EDIC (European Digital Infrastructure Consortium) 2023

Lähtökohdat

EU:n teollis- ja tekijänoikeuksien toimenpideohjelmassa v. 2020 (EU IP Action Plan) mainitaan tarve kehittää toimiva tekijänoikeusinfrastruktuuri. Tekijänoikeuden infrastruktuuri on määritelty toimintasuunnitelmassa joukoksi sääntöjä, tekniikoita ja instituutioita, jotka luovat kehyksen luovien alojen tiedonhallintakäytännöille.
Suomi nosti EU-puheenjohtajuuskaudellaan 2019 esiin tarpeen kehittää tekijänoikeuden infrastruktuuria, eli teos- ja tekijätietojen ilmoittamista koskevia käytäntöjä, ml. tunnisteet, standardit ja tiedonjakoformaatit. Suomen tavoitteena on myös tukea ihmiskeskeisen, tasapainoisen ja menestyvän eurooppalaisen datatalouden kehittymistä. Osana tätä työtä myös luovien alojen kasvu ja kilpailukyky otettiin huomioon mm. Datatalouskonferenssissa Helsingissä 25-26.11.2019. Datan jakamista ja käyttöä edistävät dataperiaatteet muodostettiin yhdessä toimialojen ja Sitran avustuksella (https://dataprinciples2019.fi/). EU:n datasäädösluonnoksessa v. 2022 (Art. 35) on ehdotettu selvennettäväksi, että tietokantasdirektiiviin perustuva sui generis - suoja ei ulottuisi koneiden tai palveluiden tuottamaan koneen luomaan dataan (MGD).

Lisää aiheesta