Hyppää sisältöön

Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämisen pienryhmäkeskustelut alkaneet

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 27.8.2020 12.00
Uutinen

Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämistä koskevat pienryhmät kokoontuvat elo-syyskuussa kolmessa eri kokoonpanossa: Käytännöt, Tekniikka ja Juridiset kysymykset. Ryhmät koostuvat eri alojen asiantuntijoista. Ryhmät raportoivat Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnalle lokakuussa 2020 jatkotoimenpiteiden arvioimiseksi.

Digitalisoituvassa toimintaympäristössä huomiota tulee kiinnittää entistä enemmän niin tekijän moraalisiin kuin taloudellisiinkin oikeuksiin. Oikeat ja kattavat teos- ja tekijätiedot edistävät tekijän oikeutta tulla tunnistetuksi ja mahdollisuutta saada taloudellista hyötyä teoksen käytöstä. Panostaminen datan hallintaan ja laatuun luovilla aloilla tuottaa pitkällä aikavälillä lisäarvoa niin tekijöille, yrityksille kuin yhteiskunnallekin.

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan piirissä käytävillä keskusteluilla tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämisestä pyritään ennen kaikkea tietämyksen ja osaamisen lisäämiseen teknisistä ja vaihtelevista käytännöistä liittyen teos- ja tekijätietoihin. Tämä on tärkeää myös uusien teknologioiden käyttöönoton mahdollistamiseksi.

Pienryhmissä käsitellään teos- ja tekijätietojen ilmoittamista koskevia käytäntöjä, ml. tunnisteita, standardeja ja tiedonjakoformaatteja, sekä tarkastellaan infrastruktuurin kehittämisessä tärkeitä lainsäädännöllisiä aspekteja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön rooli on edesauttaa vuoropuhelun syntymistä. Keskusteluissa, joita pienryhmien sisältä valitut asiantuntijat johtavat, on jo tähän mennessä noussut esiin monia tärkeitä kysymyksiä. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia Suomella on globaalilla tasolla tapahtuvaan kehitystyöhön? Millaisia kannustimia on olemassa metadatakäytäntöjen kehittämiselle eri sektoreilla?

Pienryhmät raportoivat työnsä tuloksista neuvottelukunnalle lokakuussa. Tulosten perusteella neuvottelukunnassa käydään valtiosihteeri Tuomo Puumalan johdolla keskustelut mahdollisista jatkotoimista kesäkuuhun 2022 kestävässä hankkeessa.

Hankeikkunassa voi seurata pienryhmien keskusteluista tehtyjä yhteenvetoja ja tutustua tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämistä koskeviin materiaaleihin.

Taustaa

Suomi nosti EU-puheenjohtajakaudellaan 2019 esiin tarpeen kehittää tekijänoikeuden infrastruktuuria, ja julkaisi yhteenvedon keskusteluista aiheesta (Developing the Copyright Infrastructure - Stocktaking of work and progress under the Finnish Presidency). Asiakirja löytyy Valtioneuvoston hankeikkunasta. 

Tekijänoikeuden infrastruktuuri vaikuttaa myös luovien alojen kasvuun ja kilpailukykyyn.  Siihen liittyviä asioita käsiteltiin mm. Datatalouskonferenssissa, joka järjestettiin Helsingissä marraskuussa 2019.

Datan jakamista ja käyttöä edistävät dataperiaatteet muodostettiin yhdessä toimialojen ja Sitran avustuksella (https://dataprinciples2019.fi/). Suomi on jatkanut dataperiaatteiden jalkauttamista EU-tasolla tasapainoisen, ihmislähtöisen ja menestyvän eurooppalaisen datatalouden kehittämiseksi.

Lisätietoja: hallitusneuvos Anna Vuopala, p. 0295 330 331 

Muualla verkossa

  • Tekijänoikeuden infrastruktuurin kehittämistä koskevat sivut hankeikkunassa
  • Tekijänoikeuden neuvottelukunta toimii opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä. Neuvottelukunta on asetettu ajalle 1.1.2020–30.3.2023, kuitenkin niin, että ennenaikaisten eduskuntavaalien tapauksessa neuvottelukunnan toimikausi päättyy vaalipäivänä. Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunnan sivut hankeikkunassa