Tekijänoikeusneuvottelukunta 2020-2023

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2020-2023

OKM019:00/2020 Toimielin

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM019:00/2020

Asianumerot OKM/66/040/2019 , VN/2319/2020

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2020 – 31.3.2023

Asettamispäivä 18.12.2019

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;
2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, tekijänoikeusjärjestelmän ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;
3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;
4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;
5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunta voi päättää, että tiettyjä kysymyksiä käsitellään valmistelevasti neuvottelukunnan jäsenistä ja muista asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä.

Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi lisäksi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista.

Tiivistelmä

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Lähtökohdat

Neuvottelukunnan toimiaika on asetettu vastaamaan hallituskauden pituutta, jolloin sen on mahdollista edistää hallituskauden aikana hallitusohjelman toimeenpanossa tai muuten syntyvien tekijänoikeudellisten kysymysten ratkaisemista