Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi

OKM019:00/2021 Kehittäminen

OKM ja STM toteuttavat 2021-2023 kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin edistämään yhteistyötä koulutustahojen ja kouluttajien sekä tutkijoiden kesken. Tuloksena syntyy TKI -strategia sekä koulutuksen kehittämisehdotukset.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM019:00/2021

Asianumerot VN/2780/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 11.3.2021 – 31.12.2023

Asettamispäivä 11.3.2021

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Marin

Strategiset kokonaisuudet Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi

Tavoite Suomi on kansainvälisesti houkutteleva paikka opiskella, tutkia ja investoida

Keino Vahvistetaan suomalaisen tutkimus- ja tiedeyhteisön kilpailukykyä ja vahvistetaan vetovoimaa panostamalla tutkimusympäristöihin ja tutkimusinfrastruktuureihin

Tavoitteet ja tuotokset

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024-2030. Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotus kuntoutuksen ja sen koulutuksen tutkimusstrategiaksi. Suositusten toimeenpanosta päätetään foorumin työskentelyn jälkeen.

Tiivistelmä

OKM ja STM toteuttavat 2021-2023 kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin edistämään yhteistyötä koulutustahojen ja kouluttajien sekä tutkijoiden kesken. Tuloksena syntyy TKI -strategia sekä koulutuksen kehittämisehdotukset.

Lähtökohdat

Jotta kuntoutuksen osaamista tuottavista tutkinnoista ja muusta koulutuksesta muodostuvan kokonaisuuden toimintaa voidaan arvioida ja kehittää, tarvitaan valtakunnallisesti jaettu yhteinen tilannekuva sosiaali- ja terveydenhuollon ammatti- ja tehtäväkuvien kehityksestä, kuntoutusosaamisen tarpeista ja nykyisten koulutusten ja opintopolkujen toimivuudesta. Kehittämisfoorumi ennakoi ja kuvaa kuntoutuksen osaamistarpeita sosiaali- ja terveydenhuollossa ja tekee ehdotuksia siitä, miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmää tulisi kehittää vastaamaan kuntoutusosaamisen tarpeita. Lisäksi foorumin tehtävänä on käsitellä valtakunnallisella tasolla koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää suhteessa sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän kehitystarpeisiin.

Lisää aiheesta