Hyppää sisältöön

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumin työ käynnistynyt tehokkaasti

opetus- ja kulttuuriministeriösosiaali- ja terveysministeriö
Julkaisuajankohta 1.10.2021 10.26
Uutinen

Kuntoutuksen tutkimuksen ja kehittämisen foorumi (KunFo) aloitti toimintansa huhtikuussa 2021. Foorumin työn ensimmäisessä vaiheessa on pidetty tärkeänä saada yhteinen näkemys kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen nykytilasta sekä tulevista tarpeista. Foorumin työskentely on jakautunut kolmeen alatyöryhmään, joissa työstetään parhaillaan raportteja. Raportit muodostavat pohjan laajemmalle keskustelulle kuntoutuksen koulutuksesta ja tutkimuksesta.

Osaamis- ja työelämätarpeita kartoittava työryhmä tarkastelee lääketieteellinen johtaja Mika Pekkosen ja yliopettaja Johanna Holvikiven johdolla tietoa väestön kuntoutustarpeista sekä kuntoutuksen työvoimatarpeesta ja henkilöstön saatavuudesta 2020-luvulla. Ryhmä pohtii sote-uudistuksen vaikutuksia kuntoutuksen osaamis- ja työelämätarpeisiin sekä tulevaisuuden kuntoutuksen trendejä. 

Koulutuksen työryhmää luotsaavat lehtori Pirjo Vuoskoski ja yliopettaja Ira Jeglinsky-Kankainen. Työryhmässä kuvataan pääpiirteissään kuntoutuksen koulutuksia Suomessa, arvioidaan kuntoutuksen koulutuksen ja opetuksen vahvuuksia ja heikkouksia, sekä tarkastellaan kuntoutuksen koulutusta Suomessa suhteessa kansainvälisiin kehityssuuntiin. 

Kuntoutuksen koulutuksen nykytilasta on valmistunut erillinen nykytilan katsaus, jonka laati opiskelija Jenni Sillantaka Pirjo Vuoskosken ohjauksessa.

Tutkimuksen työryhmässä kuvataan vastaavasti pääpiirteissään kuntoutuksen tutkimuksen nykytila Suomessa, tarkastellaan kansainvälisen tutkimusyhteistyön ja julkaisemisen tilaa Suomessa sekä arvioidaan kuntoutuksen tutkimuksen vahvuuksia ja heikkouksia. Tutkimuksen työryhmän vastuuhenkilöinä toimivat professorit Susanna Melkas ja Mikhail Saltychevin. 

Työryhmien tekemiä raportteja käsitellään ensin KunFossa sisäisesti, ja ne tullaan altistamaan laajemmalle yleisölle kommentoitavaksi alkuvuodesta 2022. Vuoden 2022 alussa aletaan työstää koulutuksen suunnitelmaa ja tutkimusstrategiaa. Tällöin myös työryhmien rakennetta on tarkoitus muuttaa.

Foorumi perustuu Kuntoutuskomitean työhön ja OKM:n kehittämistarpeisiin

Kuntoutuksen uudistamiskomitea (2017) totesi työnsä päätteeksi julkaistussa raportissaan, että kuntoutuksen tutkimus on hajanaista ja verkostoyhteistyö tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa toteuttavien toimijoiden välillä on sirpalemaista. Kuntoutuksella ei ollut valtakunnallista strategista tutkimus- ja kehittämisohjelmaa. Kuntoutuksen uudistamisen toimintasuunnitelmassa vuosille 2020–2022 yhdeksi kuntoutuksen uudistamisen tavoitteeksi asetettiin kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen foorumin perustaminen opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön yhteistyönä. 

Kuntoutuksen osaamistarpeisiin suuntautuu useita ammatillisia tutkintoja ja korkeakoulututkintoja, joista osa tuottaa laaja-alaista osaamista ja osa erikoistunutta osaamista. Kuntoutusosaamista voi sisältyä myös muihin sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin. Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan tarvitaan valtakunnallisesti jaettu yhteinen tilannekuva kuntoutuksen ammatti- ja tehtäväkuvista, kuntoutusosaamisen tarpeista ja nykyisten koulutusten ja opintopolkujen toimivuudesta. Tilannekuvan pohjalta kuntoutuksen osaamista tuottavista tutkinnoista ja muusta koulutuksesta muodostuvan kokonaisuuden toimintaa voidaan arvioida ja kehittää.

Kehittämisfoorumi tuottaa suunnitelman kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämiseksi vuosille 2024–2030. Suunnitelmaan sisältyy selvitys työelämän kehittämistarpeista, ehdotukset perustutkintokoulutuksen ja sitä täydentävän koulutuksen rakenteen kehittämisestä sekä ehdotuksen kuntoutuksen tutkimusstrategiaksi.

Foorumin työtä ohjaa ja johtaa ohjausryhmä, johon kuuluvat puheenjohtajien (tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen, professori Marketta Rajavaara ja professori Olavi Airaksinen) ja asiantuntijasihteerin (erityisasiantuntija Mari Haverinen) lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetushallituksen edustajat. Foorumin jäseniksi on nimetty henkilöitä, jotka edustavat kattavasti koko koulutus- ja tutkimusjärjestelmää sekä sidosryhmiä. Jäseniä on yhteensä 31.

Lisätietoja:

  • Kehittämisfoorumin puheenjohtaja, tutkimusprofessori Anna-Liisa Salminen, p. 020 634 1303
  • Opetusneuvos Aija Töytäri, OKM, p. 0295 330 197

Kuntoutuksen koulutuksen ja tutkimuksen kehittämisfoorumi OKM:n verkkosivuilla