Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2018-2019

OKM018:00/2018 Kehittäminen

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM018:00/2018

Asianumerot 14/040/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.4.2018 – 30.6.2019

Asettamispäivä 22.3.2018

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.


Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;

2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, -järjestelmän ja lainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;

3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;

4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;

5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.