National Copyright Delegation 2020-2023

Delegation for copyright related matters 2020-2023

OKM019:00/2020 Body

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Basic information In progress

Project number OKM019:00/2020

Case numbers OKM/66/040/2019 , VN/2319/2020

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 1.1.2020 – 31.3.2023

Date of appointment 18.12.2019

Type of body Advisory board

Goals and results

Neuvottelukunnan tehtävänä on:

1. toimia opetus- ja kulttuuriministeriön neuvoa-antavana asiantuntijaelimenä tekijänoikeutta koskevissa asioissa;
2. keskustella kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, tekijänoikeusjärjestelmän ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämisen kysymyksistä;
3. seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta;
4. edistää eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa;
5. toimia tiedon levityksen kanavana koko tekijänoikeuskentälle.

Neuvottelukunta voi päättää, että tiettyjä kysymyksiä käsitellään valmistelevasti neuvottelukunnan jäsenistä ja muista asiantuntijoista koostuvassa pienryhmässä.

Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi lisäksi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista.

Summary

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden yhteydenpitoelimenä.

Starting points

Neuvottelukunnan toimiaika on asetettu vastaamaan hallituskauden pituutta, jolloin sen on mahdollista edistää hallituskauden aikana hallitusohjelman toimeenpanossa tai muuten syntyvien tekijänoikeudellisten kysymysten ratkaisemista