Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta 2023-2027

OKM046:00/2023 Toimielin

Hallituskauden ajaksi asetettu laaja-alaisesti tekijänoikeusalan toimijoita edustava tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välisenä yhteydenpitoelimenä. Neuvottelukuntaa johtaa valtiosihteeri Elina Laavi.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM046:00/2023

Asianumerot VN/27398/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 19.10.2023 – 31.3.2027

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Neuvottelukunta

Yhteyshenkilö
Anna Vuopala, HALLITUSNEUVOS
puh. +358 295 330 331
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Neuvottelukunnan tavoitteena on koota keskeisiä sidosryhmien edustajia yhteen ja luoda mahdollisuuksia vuorovaikutukseen ja edistää ratkaisujen syntymistä kysymyksissä, joihin liittyy lukuisia eri tekijänoikeusjärjestelmän osapuolia.

Tiivistelmä

Hallituskauden ajaksi asetettu laaja-alaisesti tekijänoikeusalan toimijoita edustava tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta seuraa ja arvioi tekijänoikeusalan toimintaympäristön kehitystä sekä toimii ministeriön ja alan sidosryhmien ja asiantuntijoiden välisenä yhteydenpitoelimenä. Neuvottelukuntaa johtaa valtiosihteeri Elina Laavi.

Lähtökohdat

Tekijänoikeusasioiden neuvottelukunta on toiminut vuodesta 2012 ministeriön ja tekijänoikeuden alan sidosryhmien yhteydenpitoelimenä. Ennen kaikkea kyse on pysyvän vuoropuhelun ylläpitämisestä kansallisen tekijänoikeuspolitiikan, tekijänoikeusjärjestelmän ja tekijänoikeuslainsäädännön kehittämisen kysymyksistä. Tehtäviin kuuluu seurata tekijänoikeusasioiden kehitystä Euroopan unionissa ja kansainvälisissä järjestöissä ja arvioida sitä Suomen kannalta. Usean vuoden ajan neuvottelukunta on edistänyt eri alojen välistä yhteistyötä tekijänoikeusasioissa mm. muodostamalla työryhmiä neuvottelukunnan alaisuuteen, joiden työtä seurataan neuvottelukunnan kokouksissa. Työryhmissä on vuosien varrella valmisteltu mm. piratismin vähentämiseen liittyviä kysymyksiä sekä viime kaudella erityisesti tekijänoikeusinfrastruktuurin kehittämistä. Neuvottelukunnan työn tueksi voidaan myös teettää selvityksiä. Neuvottelukunta voi lisäksi tehdä ministeriölle esityksiä selvityksistä, tutkimuksista ja kehittämishankkeista.