Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä

OKM056:00/2022 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM056:00/2022

Asianumerot VN/32329/2022

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Tehtäväluokka Hallituksen esityksen valmistelu

Toimikausi/aikataulu 29.11.2022 –

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 43/2022 vp) täydentämisestä
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 29.11.2022
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  Arvioitu uusi esittelyviikko 48/2022
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  1.12.2022
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 312/2022

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että mainittuun hallituksen esitykseen tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 58/2022 vp) edellyttämät muutokset.

VastuuministeriTiede- ja kulttuuriministeri Honkonen

Lisätietoa

 • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

Syysistuntokauden 2022 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Jorma Waldén, Johtaja
puh. +358 295 330 338
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksessä ehdotetaan, että mainittuun hallituksen esitykseen tehdään perustuslakivaliokunnan lausunnossaan (PeVL 58/2022 vp) edellyttämät muutokset.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi tekijänoikeuslain ja sähköisen viestinnän palveluista annetun lain muuttamisesta.

Lähtökohdat

PeVL 58/2022 vp huomioon ottaminen

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna on hetkellisesti pois käytöstä.