Kestävän kasvun ohjelmasta yli kolme miljoonaa euroa kulttuurin ja luovien alojen kehittämiseen

24.5.2024 9.17
OKM
Tiede- ja kulttuuriministeri Sari Multala on myöntänyt kulttuurin ja luovien alojen toimijoille 3,3 miljoonaa euroa valtionavustuksina. Rakennetukiavustukset ovat osa Kestävän kasvun ohjelmaa ja ne on tarkoitettu alan innovatiivisten palvelujen sekä tuotanto- ja toimintamallien kehittämiseen.

Liikuntapaikkojen rakentamiseen 25,3 miljoonaa euroa

22.5.2024 11.17
OKM
Liikunta- urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist on myöntänyt liikuntapaikkojen rakentamiseen ja avustamiseen yhteensä 25 256 000 euroa. Avustukset on kohdennettu erityisesti perusliikuntapaikkoihin, kuten liikunta- ja palloiluhalleihin.

Hallitus esittää muutoksia EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuihin

16.5.2024 12.53
OKM
Hallitus esittää muutoksia yliopistolakiin ja ammattikorkeakoululakiin koskien EU- ja ETA-maiden ulkopuolisten opiskelijoiden lukuvuosimaksuja ja hakemusmaksua. Lisäksi ehdotetaan täsmennyksiä tilauskoulutuksen säännöksiin.

Esi- ja perusopetuksen tukea koskeva lakiesitys lausuntokierrokselle

10.5.2024 15.16
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoja esi- ja perusopetuksen oppimisen ja koulunkäynnin tuen uudistusta koskevasta hallituksen esitysluonnoksesta. Perusopetuslakia koskevat muutokset on valmisteltu pääministeri Orpon hallitusohjelman kirjausten pohjalta. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syksyllä 2024. Lausuntoja voi antaa 18.6.2024 saakka.

Luonnos tutkimus- ja kehittämisrahoituksen monivuotisesta suunnitelmasta lausuntokierrokselle

8.5.2024 9.13
OKM TEM
Opetus- ja kulttuuriministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö järjestävät 8.5.–24.5.2024 lausuntokierroksen laajapohjaisesti valmistellun tutkimus- ja kehittämistoiminnan (T&K) rahoituksen käytön suunnitelmasta seuraavalle kahdeksalle vuodelle.

Uusi kansainvälinen sopimus edistää avoimuutta patenttijärjestelmässä

24.5.2024 13.39
OKM
Maailman henkisen omaisuuden järjestö WIPOn diplomaattisessa konferenssissa Genevessä on hyväksytty uusi sopimus. Kansainvälisen geenivarojen ilmoitusvelvollisuutta koskevan sopimuksen laatimisella pyritään parantamaan geenivaroja ja geenivaroihin liittyvää perinteistä tietoa käsittelevien patenttijärjestelmän osien tehokkuutta, läpinäkyvyyttä ja laatua.

Petäjäveden vanha kirkko tallennettiin 3D-malliksi

14.5.2024 11.19
OKM
Museovirasto yhteistyökumppaneineen on tuottanut Petäjäveden vanhasta kirkosta 3D-mallin, joka auttaa säilyttämään arvokasta kulttuuriperintökohteeseen liittyvää tietoa tuleville sukupolville. Tarkka mittausdata helpottaa myös kirkon restauroinnin ja korjausten suunnittelua.

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Opetusministeri
Sari Multala
Sari Multala
Tiede- ja kulttuuriministeri
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri