Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä viittomakielellä

Tervetuloa tutustumaan opetus- ja kulttuuriministeriöön!

Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Suomen koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan kehittämisestä sekä kansainvälisestä yhteistyöstä.

Olemme koonneet verkkosivuillemme tietoa sekä suomalaisella että suomenruotsalaisella viittomakielellä. Videot käsittelevät muun muassa ministeriön vastuualueita, Suomen koulutusjärjestelmää sekä oppivelvollisuusuudistusta.

Tietoa opetus- ja kulttuuriministeriöstä

Video on viittomakielinen versio sivusta opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisää videoita:

Opetus- ja kulttuuriministeriön organisaatio

Opetus- ja kulttuuriministeriön toimiala

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuualueet

Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteystiedot

Tietosuoja ja henkilötietojen käsittely opetus- ja kulttuuriministeriössä

Tietoa Suomen koulutusjärjestelmästä

Video on viittomakielinen versio sivusta Suomen koulutusjärjestelmä

Tietoa oppivelvollisuusuudistuksesta

 

Video on viittomakielinen versio oppivelvollisuusuudistuksen keskeistä muutoksista

Lisää videoita:

Oppivelvollisuusuudistus ja opintojen maksuttomuus

Opintojen ohjaus ja valvonta

Tietoa Harrastamisen Suomen mallista

Video on viittomakielinen versio sivusta Harrastamisen Suomen malli