Työryhmä pohtimaan, miten väestönkehityksen haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä

20.2.2024 15.12
OKM
Opetusministeri Anna-Maja Henriksson on asettanut laajapohjaisen työryhmän, jonka tehtävänä on valmistella esitys, miten väestönkehityksen nykyisiin ja tuleviin haasteisiin vastataan perusopetuksen järjestämisessä. Selvitys liittyy pääministeri Petteri Orpon hallitusohjelman tavoitteisiin.

Yliopistoille lisärahoitus tuhannen uuden tohtorin kouluttamiseen

7.2.2024 10.00
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö osoittaa yliopistoille yhteensä 255 miljoonaa euroa tohtorikoulutuksen uusien käytänteiden pilotointiin vuosina 2024–2027. Lisärahoitus suunnataan 1 000 väitöskirjatutkijalle, jotka otetaan yliopistoihin määräaikaisiin, kolmen vuoden työsuhteisiin suorittamaan tohtorin tutkintoa.

Peruskoulun tulevaisuustyö luo vision peruskoulun pitkän aikavälin kehittämiselle

1.2.2024 15.00
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää laaja-alaisen peruskoulun tulevaisuustyö – kehittämishankkeen. Tavoitteena on arvioida, millaisia valmiuksia koulutuksen tulisi tarjota tulevaisuuden muuttuvassa yhteiskunnassa. Tulevaisuustyö on osa pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelmaa.

Tutkimus: Opettajat kokevat uudet perusopetuksen päättöarviointiohjeistukset tulkinnanvaraisiksi

31.1.2024 12.18
OKM
Jyväskylän yliopisto ja Helsingin yliopisto ovat toteuttaneet opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta vuosina 2022–2023 tutkimuksen, jossa tarkasteltiin, miten uudistettuja perusopetuksen päättöarvioinnin kriteereitä toimeenpannaan kunnissa ja kouluissa. Opettajat näkevät uudistuksen tarpeellisena, mutta kaipaavat arviointikriteerien ja -ohjeiden selkiyttämistä.

Opintotuen kokonaisuudistukselle työryhmä ja seurantaryhmä

29.1.2024 12.24
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelua varten työryhmän ja seurantaryhmän. Työryhmän tehtävänä on arvioida pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman mukaisesti opintotuen nykytilaa ja laatia ministeriölle ehdotuksia opintotuen kokonaisuudistuksen valmistelemiseksi. Seurantaryhmä käsittelee työryhmän valmistelemat asiat sekä ottaa kantaa työryhmän ehdotuksiin. Työryhmä jättää ehdotuksensa ministeriölle 31.1.2025 mennessä.

Lukiokoulutuksen erityisen koulutustehtävän ja siihen sisältyvän valtakunnallisen kehittämistehtävän toimivuutta selvitetään

6.2.2024 14.18
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on käynnistänyt selvityksen lukiokoulutuksen erityisten koulutustehtävien ja valtakunnallisten kehittämistehtävien toimivuudesta ja vaikutuksista osaamisen syventämiseen ja opiskelumahdollisuuksien monipuolistamiseen. Selvityksessä arvioidaan, miten kyseiset tehtävät toimivat lainsäädännön tavoitteiden valossa.

Opettajankoulutusfoorumin uusi toimikausi alkaa

12.1.2024 10.44
OKM
Opettajankoulutusfoorumin uuden nelivuotisen toimikauden (2024–2027) tavoitteena on opettajankoulutusten tutkimusperustainen ja tietopohjainen kehittäminen laajassa yhteistyössä. Opettajankoulutusfoorumin toimintaa koordinoi Helsingin yliopisto opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä rahoituksella. Toimintaa toteutetaan kaikkien opettajankoulutusta tarjoavien korkeakoulujen yhteishankkeena, ja kaikki korkeakoulut ovat siihen hyvin sitoutuneita.
Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Anna-Maja Henriksson
Anna-Maja Henriksson
Opetusministeri
Sari Multala
Sari Multala
Tiede- ja kulttuuriministeri
Sandra Bergqvist
Sandra Bergqvist
Liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri