Suomen evankelis-luterilaiselle kirkolle uusi kirkkolaki

30.6.2022 13.27
OKM
Hallitus esittää, että evankelis-luterilaiselle kirkolle säädettäisiin uusi kirkkolaki, joka korvaisi voimassa olevan kirkkolain. Esityksen keskeisenä tavoitteena on uudistaa kirkkolainsäädäntöä nykyistä johdonmukaisemmaksi ja selkeämmäksi, ja näin tehostaa kirkon ja seurakuntien hallintoa.

Nuorisolakiin esitetään uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta

30.6.2022 13.26
OKM
Hallitus esittää nuorisolakia muutettavaksi. Esityksessä valtionapukelpoisuuden hyväksymistä koskevia säännöksiä tarkennetaan ja valtionavustuksen myöntämistä koskevia perusteita selkeytetään. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uudet säännökset Harrastamisen Suomen mallin mukaisesta nuorten harrastustoiminnasta.

Huippu-urheilun arviointiryhmä:
Suomen huippu-urheilu tarvitsee luottamusta

28.6.2022 9.37
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä 2021 käynnistämän huippu-urheilun arviointiin liittyvät raportit ovat valmistuneet. Arviointiryhmä on havainnut monia perustavanlaatuisia heikkouksia suomalaisessa huippu-urheilujärjestelmässä. Arviointi koostuu kansallisen ja kansainvälisen tutkijaryhmän analyyseistä.

Ministeriryhmä: Toiselle kotimaiselle kielelle kehittämisohjelma

22.6.2022 10.49
OKM
Opiskelijoita ja opettaja
Hallituksen osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmä päätti tiistaina 21.6. linjauksista, joilla on tarkoitus kehittää ja vahvistaa toisen kotimaisen kielen opetusta ja oppimista perusopetuksessa ja toisella asteella vuosina 2022 - 2023. Kehittämishankkeen toteutusvastuu tulisi Opetushallitukselle.

90 talvilajien urheilijalle myönnettiin urheilija-apuraha

21.6.2022 14.00
OKM
Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen on myöntänyt 90 talvilajien urheilijalle urheilija-apurahan, yhteensä 856 000 euroa. 20 000 euron apurahan sai 12, 10 000 euron apurahan 37 ja 6 000 euron apurahan 41 urheilijaa.

Liikuntalain muuttamista koskeva hallituksen esitys lausuntokierrokselle

30.6.2022 16.21
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikuntalain muuttamisesta. Esityksessä muutettaisiin lain tavoitteita, määritelmiä, valtion ja alueellista liikuntaneuvostoa, muutoksenhakua ja valtionapuviranomaista koskevia säännöksiä.

Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnilla "liikuttavampaa" päätöksentekoa

21.6.2022 15.27
OKM
Väestön liian vähäiseen liikkumiseen puuttuminen edellyttää, että eri hallinnonaloilla ja -tasoilla arvioidaan toimenpiteiden ja päätösten vaikutuksia liikkumiseen ja liikuntaan. Liikunta- ja liikkumisvaikutusten arvioinnilla voidaan toteuttaa "liikuttavampaa" päätöksentekoa kunnissa, hyvinvointialueilla ja valtionhallinnossa.

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Tiede- ja kulttuuriministeri