Kulttuurimatkailun tiekartta luo suuntaa kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle

18.5.2022 10.34
OKM
Johtaja Minna Karvonen ja ministeri Petri Honkonen.
Ehdotus luovutettiin tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkoselle 18.5.2022. Ehdotuksesta järjestetään seuraavaksi lausuntokierros.
Työryhmän valmistelema tiekarttaehdotus määrittelee tulevien vuosien kulttuurimatkailun kansalliset kehittämistoimet. Tiekartan pääasiallisena tavoitteena on luoda yhteinen suunta tulevaisuuden kestävälle ja kilpailukykyiselle kulttuurimatkailulle. Tiekartta toimii lisäksi kansallisena ohjaavana asiakirjana Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnassa. Kestävän kehityksen periaatteet on otettu huomioon tiekarttatyössä läpileikkaavasti.

Kulttuuriperintö tarjoaa ratkaisuja kestävän tulevaisuuden rakentamiselle

18.5.2022 8.24
OKM
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja ja ministeri Petri Honkonen.
Ylijohtaja Riitta Kaivosoja luovutti ehdotuksen kulttuuriperintöstrategiaksi ministeri Petri Honkoselle.
Ehdotus kulttuuriperintöstrategiaksi vuosille 2022–2030 on valmistunut. Kulttuuriperintö yhdistää meitä kaikkia ja on tärkeä voimavara kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Strategian tärkeimpinä arvoina ovat kestävyys, moninaisuus ja yhdenvertaisuus. Läpäisevänä arvona on myös vastuu kulttuuriperinnön säilyttämisestä ja suojelusta tuleville sukupolville.

Ministeri Honkonen jakoi tunnustuksia Avartti-ohjelmassa menestyneille nuorille

13.5.2022 15.06
OKM
Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen jakoi Avartti-tunnustukset 70 nuorelle Säätytalossa järjestetyssä tilaisuudessa 13. toukokuuta.

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma uudistettiin vastaamaan 2020-luvun tarpeita

12.5.2022 9.05
OKM
Opettajankoulutuksen kehittämisohjelma vuosille 2022–2026 pyrkii vastaamaan opettajankoulutuksen uusiin tarpeisiin 2020-luvun toimintaympäristössä. Uudistettu kehittämisohjelma julkistettiin torstaina 12. toukokuuta.

Ammatillisen koulutuksen opettajien palkkaamiseen 70 miljoonaa – nuorten oppisopimuskoulutukseen 5 miljoonaa

11.5.2022 15.08
OKM
Tytöt tietokoneella
Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt ammatillisen koulutuksen järjestäjille 75 miljoonaa euroa. Rahoituksesta 70 miljoonaa myönnettiin opettajien ja ohjaajien palkkaamiseen ja 5 miljoonaa oppisopimuskoulutuksen koulutuskorvauksen uudistamisen kokeiluun ammatillisessa koulutuksessa.

Lapsen oikeus tukeen vahvistuu elokuussa – uudistuksen edistämiseen 34 miljoonaa euroa

10.5.2022 13.20
OKM
Varhaiskasvatusikäisten lasten oikeus tukeen vahvistuu elokuun alusta lähtien. Opetusministeri Li Andersson on myöntänyt 34,3 miljoonaa euroa varhaiskasvatuslain mukaisen tuen uudistamiseen.

Katsomusaineiden opetusta esitetään uudistettavaksi

21.4.2022 11.03
OKM
Katsomusaineita kehittämään perustetaan ryhmä vielä tämän hallituskauden aikana. Selvityshenkilöt Eero Salmenkivi ja Vesa Åhs ovat kartoittaneet katsomusaineiden opetuksen nykytilaa ja opetuksen uudistamistarpeita perusopetuksessa ja lukiossa. Selvitys tehtiin opetus- ja kulttuuriministeriön toimeksiannosta ja julkistettiin torstaina 21.4.

Seuraa meitä

         

 

Etsitkö tietoa?

UKK: Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

 

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Tiede- ja kulttuuriministeri