Turvattomista oloista tulleiden lasten varhaiskasvatusta vahvistetaan

19.9.2022 19.02
OKM
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslakia muutetaan. Lakiin lisätään säännös valtionavustuksesta tilapäistä suojelua hakevien tai saavien sekä kansainvälistä suojelua hakevien taikka ilman oleskeluoikeutta olevien (nk. paperittomien) kotikunnattomien lasten varhaiskasvatukseen. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen 19.9.

OKM:n talousarvioesitys 7,7 miljardia euroa vuodelle 2023

19.9.2022 18.54
OKM
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen talousarvioesitys vuodelle 2023 jatkaa koulutukseen ja kulttuuriin investoimista. Talousarvioesityksessä toteutetaan hallitusohjelman keskeisiä tavoitteita; koulutus- ja osaamistason nostoa, oppimiserojen kaventumista ja koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä. Kulttuurin ja taiteen keinoin vahvistetaan luovan työn tekemisen edellytyksiä ja osallisuutta. Panostuksilla nuorisotyöhön parannetaan nuorten edellytyksiä toimia yhteiskunnassa, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista. Opetus- ja kulttuuriministeriön osuus talousarvioesityksestä on 7,7 mrd. euroa.

11,6 miljoonaa haettavissa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen

15.9.2022 10.22
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun, jossa haettavissa on 11,6 miljoonaa euroa yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistamiseen. Avustus koskee esi- ja perusopetusta sekä lukioita ja ammatillisia oppilaitoksia ja se on tarkoitettu vuodelle 2023. Hakuaika päättyy 20.10.2022.

Lakiluonnos alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta lausunnolla

5.9.2022 11.27
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriössä on valmisteltu hallituksen esitystä laeiksi alueellisen opintolainahyvityksen kokeilusta sekä tuloverolain 92 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. Esitysluonnos on lausunnolla 16.9.2022 asti.

Harrastamisen Suomen mallista arviointi

5.9.2022 11.16
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö teettää Harrastamisen Suomen mallista arvioinnin. Arvioinnin toteuttaa Kansallinen koulutuksen arviointikeskus. Arviointi toteutetaan ajalla 1.9.2022 – 30.3.2023.

Varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmän käyttöönoton tueksi haettavissa kolme miljoonaa

22.9.2022 13.58
OKM
Opetus- ja kulttuuriministeriö on avannut valtionavustushaun varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmä Valssin käyttöönoton tukemiseksi vuosille 2023-2024

Opiskelija-aterian enimmäishintaa korotetaan

22.9.2022 13.53
OKM
Korkeakouluopiskelijoiden ateriatukeen oikeuttavan lounaan enimmäishintaa tarkistetaan alan kustannuskehityksen perusteella. Opiskelija-aterian enimmäishintaa korotetaan 50 senttiä. Valtion vuotta 2023 koskevana talousarvioehdotukseen sisältyy ehdotus ateriatuen korottamisesta 0,25 eurolla 1.1.2023 lukien, jonka johdosta ateriatuen osuus enimmäishinnasta pysyisi nykytasolla.

Seuraa meitä

         

 

Etsitkö tietoa?

UKK: Venäjän hyökkäys Ukrainaan.

 

Tutustu myös

Ministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) vastaa osana valtioneuvostoa koulutus-, tiede-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikasta.

Tutustu ministeriöön

Hallinnonalan virastot

Hallinnonalan virastot

Ministeriön hallinnonalan toimijoita ovat mm. Opetushallitus, Suomen Akatemia, arkistolaitos ja Taiteen edistämiskeskus

Tutustu hallinnonalaan

Ministerit

Li Andersson
Li Andersson
Opetusministeri
Petri Honkonen
Petri Honkonen
Tiede- ja kulttuuriministeri