Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 108/2022 vp; EV 334/2022 vp)

HE 108/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, p. +358 295 330 086

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen