Valtioneuvoston asetus OKM/2023/30

« Valtioneuvoston yleisistunto 30.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Ministeri

Li Andersson

Esittelijä

Kulttuuriasiainneuvos Juha-Pekka Suomi, p. +35 8295330354

Asia

Liikunnan edistämisestä annettuun valtioneuvoston asetukseen ehdotetaan tehtäväksi muutoksia valtion liikuntaneuvoston tehtäviä ja valtion liikuntaneuvoston henkilöstön toimikautta koskeviin pykäliin. Lisäksi asetuksen 9 §:ää selkeytetään ottamalla huomioon 15.2.2023 voimaan tulleet liikuntalain 2 §:ään tehdyt muutokset ja asetuksen 11 §:n ns. delegointirajaa nostetaan 700 000 eurosta 1 200 000 euroon. Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2023.

Esitys

Valtioneuvosto antaa asetuksen liikunnan edistämisestä annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Ei merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen