Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma

OKM049:00/2021 Kehittäminen

Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joilla korkeakoulutus ja tutkimus voivat edesauttaa Suomen julkisen talouden vahvistamista ja kestävää kasvua.

Hankkeen perustiedot Päättynyt

Hankenumero OKM049:00/2021

Asianumerot VN/17091/2021

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.8.2021 – 12.5.2023

Asettamispäivä 18.8.2021

Yhteyshenkilö
Maija Innola, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 120
[email protected]

Yhteyshenkilö
Pauli Kettunen, Hallinnollinen avustaja
puh. +358 295 330 145
[email protected]

Yhteyshenkilö
Maarit Palonen, Opetusneuvos
puh. +358 295 330 243
[email protected]

Tavoitteet ja tuotokset

Hankkeen tavoitteena on valmistella ehdotukset hallituksen kestävyystiekartan mukaisista korkeakoulujen toimenpiteistä, joilla kasvatetaan osaavan työvoiman tarjontaa sekä edesautetaan Suomen kestävää kasvua. Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelman toimenpiteitä valmistellaan neljään kokonaisuuteen liittyvissä korkeakoulujen ja OKM:n yhteisissä valmisteluryhmissä ja olemassa olevissa valmistelurakenteissa.

Kokonaisuudet ovat
- koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen,
- osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen,
- koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen,
- kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla.

Kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla toteutetaan TKI-tiekartan päivityksen valmistelurakenteissa. Korkeakoulut osallistuvat TKI-tiekartan päivitykseen. Tutkimus- ja innovaationeuvosto ohjaa päivitystä, jonka sisällöstä päättää osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä.

Tiivistelmä

Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelmassa etsitään ratkaisuja, joilla korkeakoulutus ja tutkimus voivat edesauttaa Suomen julkisen talouden vahvistamista ja kestävää kasvua.

Lähtökohdat

Pääministeri Marinin hallitus linjasi puoliväliriihessään mittavista toimista työllisyyden ja talouden vahvistamiseksi sekä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian jälkeisessä Suomessa. Toimet on sovitettu osaksi vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmaa, josta hallitus linjasi puolivälitarkastelun yhteydessä. Toimenpiteet pohjautuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision, koulutuspoliittisen selonteon, jatkuvan oppimisen uudistuksen, koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan ja kotouttamisselonteon jo päätettyihin tai valmisteilla oleviin linjauksiin ja tavoitteisiin. Hallituksen päätöksen mukaan korkeakouluja koskevien toimenpiteiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan korkeakoulujen kanssa sidosryhmiä kuullen vuoden 2021 loppuun mennessä. Toimenpiteet muodostavat pohjan mahdollisille uusille politiikkatoimille. Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä. Lisäksi ohjausryhmän ja valmisteluryhmien tueksi on asetettu Analyysi ja vaikutukset -ryhmä.

Lisää aiheesta