Hyppää sisältöön

Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelma pohtii ratkaisuja tulevaisuuden haasteisiin

opetus- ja kulttuuriministeriö
Julkaisuajankohta 13.10.2021 12.55
Uutinen

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurvinen on asettanut elokuussa ohjelman etsimään ratkaisuja, joilla korkeakoulutus ja tutkimus voivat edesauttaa kestävää kasvua ja tukea Suomen julkista taloutta. Toimenpide-ehdotukset valmistellaan vuoden 2021 loppuun mennessä, jonka jälkeen ohjelman toimikausi jatkuu niiden täytäntöönpanon yhteydessä.

Korkeakoulujen kestävän kasvun ohjelman tavoitteena on valmistella ehdotukset hallituksen kestävyystiekartan mukaisista korkeakoulujen toimenpiteistä, joilla kasvatetaan osaavan työvoiman tarjontaa sekä edesautetaan Suomen kestävää kasvua. Toimenpiteitä valmistellaan neljään kokonaisuuteen liittyvissä korkeakoulujen ja OKM:n yhteisissä valmisteluryhmissä ja olemassa olevissa valmistelurakenteissa. Kokonaisuudet ovat

  • koulutusvastuujärjestelmän uudistaminen,
  • osaavan työvoiman tarjonnan lisääminen,
  • koulutus- ja työperäisen maahanmuuton lisääminen,
  • kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla.

Kasvun tukeminen vahvalla TKI-toiminnalla toteutetaan TKI-tiekartan päivityksen valmistelurakenteissa. Korkeakoulut osallistuvat TKI-tiekartan päivitykseen. Tutkimus- ja innovaationeuvosto ohjaa päivitystä, jonka sisällöstä päättää osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministeriryhmä. Valmistelutyötä ohjaa ohjausryhmä. Lisäksi ohjausryhmän ja valmisteluryhmien tueksi on asetettu Analyysi ja vaikutukset -ryhmä.

Taustalla osaamistason nostaminen ja talouden vahvistaminen

Pääministeri Marinin hallitus linjasi puoliväliriihessään mittavista toimista työllisyyden ja talouden vahvistamiseksi sekä kansalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi koronapandemian jälkeisessä Suomessa. Toimet on sovitettu osaksi vuosien 2022–2025 julkisen talouden suunnitelmaa, josta hallitus linjasi puolivälitarkastelun yhteydessä.

Toimenpiteet pohjautuvat korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision, koulutuspoliittisen selonteon, jatkuvan oppimisen uudistuksen, koulutus- ja työperusteisen maahanmuuton tiekartan ja kotouttamisselonteon jo päätettyihin tai valmisteilla oleviin linjauksiin ja tavoitteisiin.

Hallituksen päätöksen mukaan korkeakouluja koskevien toimenpiteiden tarkemmasta toteutuksesta sovitaan korkeakoulujen kanssa sidosryhmiä kuullen vuoden 2021 loppuun mennessä. Toimenpiteet muodostavat pohjan mahdollisille uusille politiikkatoimille.

Hankkeen toimikausi alkoi 18.8.2021. Valmisteluryhmien toimikaudet päättyvät vuoden 2021 lopussa. Ohjausryhmä sekä Analyysi ja vaikutukset  ryhmä jatkavat hallituskauden loppuun.

Hankkeen tiedot ja ohjelman toimielinten kokoonpanot.

Lisätietoja:

  • Opetusneuvos Maarit Palonen, p. 0295 330 243
  • Hallinnollinen avustaja Pauli Kettunen, p. 0295 330 145
Antti Kurvinen Korkeakoulutus ja tiede