T&K-rahoituksen monivuotinen suunnitelma

OKM&TEM: T&K-rahoituksen käytön monivuotisen suunnitelman työryhmä

OKM028:00/2023 Toimielin

Työryhmän tehtävänä on laatia valtion T&K-rahoitusta koskevan lain mukainen kahdeksanvuotinen suunnitelma T&K-rahoituksesta ja muihin TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Työryhmä kokoontuu suppeassa ja laajassa kokoonpanossa. Valmistelusta vastaavat OKM ja TEM, ja sitä tehdään poikkihallinnollisesti. Valmistelussa kuullaan TKI-toimijoita.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM028:00/2023

Asianumerot VN/24846/2023

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 18.10.2023 – 29.6.2024

Asettamispäivä

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.3 Korkea osaaminen ja sivistys tulevaisuuden perustana

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.3 Nostetaan Suomen TKI-rahoitusta

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tulee antaa ehdotus kehyskautta pidemmästä T&K-rahoituksen suunnitelmasta tutkimus- ja innovaationeuvostolle.

Valmistelun pohjana ovat laki valtion T&K-toiminnan rahoituksesta, Petteri Orpon hallitusohjelman TKI-toimintaa koskevat kirjaukset sekä parlamentaarisen TKI-työryhmän linjaukset.

Työryhmän tulee kuulla sidosryhmiä ja tarvittavia asiantuntijoita työnsä aikana. Suunnitelman valmistelua käsitellään säännöllisesti työryhmän laajassa kokoonpanossa ja lisäksi suunnitelmaluonnos käsitellään ministeriöiden kansliapäälliköiden kokouksessa.

Työryhmän tulee laatia esitys suunnitelman seurannasta ja sen edellyttämistä tietotarpeista.

Työryhmän laajan kokoonpanon tehtävänä on tukea ja seurata suunnitelman valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa suunnitelman valmistelun tueksi sekä arvioida ja esittää näkemyksiä suunnitelman linjauksista sen valmistelun aikana sekä tukea suunnitelman linjausten toimeenpanoa.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on laatia valtion T&K-rahoitusta koskevan lain mukainen kahdeksanvuotinen suunnitelma T&K-rahoituksesta ja muihin TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Työryhmä kokoontuu suppeassa ja laajassa kokoonpanossa. Valmistelusta vastaavat OKM ja TEM, ja sitä tehdään poikkihallinnollisesti. Valmistelussa kuullaan TKI-toimijoita.

Lähtökohdat

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut kansalliseen tavoitteeseen nostaa Suomen T&K-menot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Kansallisen tavoitteen ja voimassa olevan T&K-rahoituslain mukaisesti valtion T&K-rahoitus nousee 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä sillä edellytyksellä, että yksityisen sektorin panostukset kasvavat 2,67 prosentin osuuteen T&K-menoista.

Hallitus laatii vaalikauden aikana kahdeksanvuotisen suunnitelman T&K-rahoituksesta ja muihin TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Suunnitelman valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tutkimustoimijoita mukaan lukien elinkeinoelämää laajasti osallistaen. Suunnitelman valmistelua johtaa tutkimus- ja innovaationeuvosto.

Lisäksi laissa valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 (1092/2022) säädetään valtion talousarvioon vuosina 2024-2030 otettavien T&K-toimintaan tarkoitettujen valtuuksien ja määrärahojen vuosittaisesta yhteismäärästä. Lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa T&K-toiminnan rahoituksen käyttöä koskevan suunnitelman seuraaville kahdeksalle vuodelle. Suunnitelmassa esitetään TKI-järjestelmän nykytila ja järjestelmää koskevat tavoitteet sekä T&K-toiminnan rahoituksen päälinjaukset.

Lisätietoja

Lisää aiheesta