T&K-rahoituksen monivuotinen suunnitelma

OKM&TEM: T&K-rahoituksen käytön monivuotisen suunnitelman työryhmä

OKM028:00/2023 Body

Työryhmän tehtävänä on laatia valtion T&K-rahoitusta koskevan lain mukainen kahdeksanvuotinen suunnitelma T&K-rahoituksesta ja muihin TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Työryhmä kokoontuu suppeassa ja laajassa kokoonpanossa. Valmistelusta vastaavat OKM ja TEM, ja sitä tehdään poikkihallinnollisesti. Valmistelussa kuullaan TKI-toimijoita.

Basic information In progress

Project number OKM028:00/2023

Case numbers VN/24846/2023

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 18.10.2023 – 30.5.2024

Date of appointment

Type of body Working group

Relation to the Government Programme

Orpo

Luku 5 Osaava Suomi

Alaluku 5.3 Korkea osaaminen ja sivistys tulevaisuuden perustana

Luku 6 Kasvun kaava

Alaluku 6.3 Nostetaan Suomen TKI-rahoitusta

Contact person
Harri Länsipuro, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 047 305
[email protected]

Contact person
Riina Vuorento, Opetusneuvos
tel. +358 295 330 363
[email protected]

Goals and results

Työryhmän tulee antaa ehdotus kehyskautta pidemmästä T&K-rahoituksen suunnitelmasta tutkimus- ja innovaationeuvostolle.

Valmistelun pohjana ovat laki valtion T&K-toiminnan rahoituksesta, Petteri Orpon hallitusohjelman TKI-toimintaa koskevat kirjaukset sekä parlamentaarisen TKI-työryhmän linjaukset.

Työryhmän tulee kuulla sidosryhmiä ja tarvittavia asiantuntijoita työnsä aikana. Suunnitelman valmistelua käsitellään säännöllisesti työryhmän laajassa kokoonpanossa ja lisäksi suunnitelmaluonnos käsitellään ministeriöiden kansliapäälliköiden kokouksessa.

Työryhmän tulee laatia esitys suunnitelman seurannasta ja sen edellyttämistä tietotarpeista.

Työryhmän laajan kokoonpanon tehtävänä on tukea ja seurata suunnitelman valmistelua, tuottaa asiantuntijatietoa suunnitelman valmistelun tueksi sekä arvioida ja esittää näkemyksiä suunnitelman linjauksista sen valmistelun aikana sekä tukea suunnitelman linjausten toimeenpanoa.

Summary

Työryhmän tehtävänä on laatia valtion T&K-rahoitusta koskevan lain mukainen kahdeksanvuotinen suunnitelma T&K-rahoituksesta ja muihin TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Työryhmä kokoontuu suppeassa ja laajassa kokoonpanossa. Valmistelusta vastaavat OKM ja TEM, ja sitä tehdään poikkihallinnollisesti. Valmistelussa kuullaan TKI-toimijoita.

Starting points

Pääministeri Petteri Orpon hallitus on sitoutunut kansalliseen tavoitteeseen nostaa Suomen T&K-menot 4 prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. Kansallisen tavoitteen ja voimassa olevan T&K-rahoituslain mukaisesti valtion T&K-rahoitus nousee 1,2 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä sillä edellytyksellä, että yksityisen sektorin panostukset kasvavat 2,67 prosentin osuuteen T&K-menoista.

Hallitus laatii vaalikauden aikana kahdeksanvuotisen suunnitelman T&K-rahoituksesta ja muihin TKI-politiikkaan liittyvistä näkökohdista. Suunnitelman valmistelevat opetus- ja kulttuuriministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö tutkimustoimijoita mukaan lukien elinkeinoelämää laajasti osallistaen. Suunnitelman valmistelua johtaa tutkimus- ja innovaationeuvosto.

Lisäksi laissa valtion tutkimus- ja kehittämistoiminnan rahoituksesta vuosina 2024-2030 (1092/2022) säädetään valtion talousarvioon vuosina 2024-2030 otettavien T&K-toimintaan tarkoitettujen valtuuksien ja määrärahojen vuosittaisesta yhteismäärästä. Lain 3 §:n mukaan valtioneuvosto hyväksyy kerran vaalikaudessa T&K-toiminnan rahoituksen käyttöä koskevan suunnitelman seuraaville kahdeksalle vuodelle. Suunnitelmassa esitetään TKI-järjestelmän nykytila ja järjestelmää koskevat tavoitteet sekä T&K-toiminnan rahoituksen päälinjaukset.

Additional information

Read more

Sidosryhmät keskustelivat valtion T&K –rahoituksen käytön suunnitelmasta

Ministry of Education and Culture Ministry of Economic Affairs and Employment News item 20.11.2023 9.51

T&K-rahoitussuunnitelmaa valmisteleva työryhmä käynnistää työnsä

Ministry of Education and Culture Ministry of Economic Affairs and Employment Press release 23.10.2023 9.00